• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Polski
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Польщею
Опубліковано 20 серпня 2012 року о 00:37 Адреса підрозділу з економічних питань Посольства:

Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Варшава, Республіка Польща

тел.: +48 (22) 622-47-97, 622-15-49,

факс: +48 (22) 622-47-43

Понад 30 років Польща залишається одним із найпривабливіших напрямків для притоку іноземних інвестицій.

Має стабільну економіку зі сформованим макроекономічним становищем та унікальними умовами для ведення та відкриття бізнесу, що підтверджується економічними даними.

Домінуючу частину прямих іноземних інвестицій (ПІІ) становлять реінвестовані прибутки, що свідчить про лояльність інвесторів до польського ринку.

Членство Польщі в міжнародних організаціях (ЄС, НАТО, ООН, ОЕСР) дає іноземним інвесторам широкі можливості для співпраці та впливає на безпеку та стабільність інвестицій. Це також робить Польщу надійним діловим партнером для іноземних інвесторів.

З логістичної точки зору великим надбанням Польщі є її розташування в центрі Європи, на перетині основних шляхів сполучення. Це дозволяє інвесторам легко отримати доступ до ринків Європейського Союзу та країн Східної Європи.

Польща має стабільну економіку зі сформованим макроекономічним становищем. Польська економіка розвивається швидкими темпами, короткострокові економічні перспективи є оптимістичними, система фіскальної політики є сильною, заходи, вжиті для збільшення податкових надходжень, є ефективними, а ситуація на ринку праці є найкращою в новітній історії Польщі.

Польща має великий внутрішній ринок із понад 38 мільйонами споживачів, який розглядається не лише як місце виробництва, але й як цільовий ринок.


Doing Business in Poland 2022

https://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/20873/Doing_business_in_Poland_2022.pdf


Doing Business in Poland 

www.pnplaw.pl 

Legal Aspects Guidebook for Foreigners | 2022

https://www.pnplaw.pl/wp-content/uploads/2022/04/2022_PNP-law-broszura_double-page_fit-page_layout.pdf

 


ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

УКРАЇНИ З РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА

 

За результатами 2022 року Польща посідає 1 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 23,1 % від загального обсягу.

ПОТОЧНИЙ СТАН ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Показники двосторонньої торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

 

 

10-2022

10-2023

+/- 

2023/2022, %

ЗТО

9 958,4

9 526,3

- 432,1

95,7

Експорт

5 655,0

4 077,3

-1 577,7

72,1

Імпорт

4 303,4

5 449,0

+1145,6

126,6

Сальдо

+1 351,6

-1 371,7

-

-

 

За результатами січня-жовтня 2023 року товарообіг між Україною та Польщею склав 9 526,3 млн дол. США, що на 4,3% або на 432,1 млн дол. США менше обсягів торгівлі товарами за відповідний період 2022 року. Обсяг експорту українських товарів до Польщі склав 4 077,3 млн дол. США та зменшився  на 27,9% у порівнянні з відповідним періодом 2022 року, обсяг імпорту збільшився на 26,6% та склав 5 449,0 млн дол. США.

Сальдо у торгівлі товарами за цей період негативне для України і складає 1371,7 млн дол. США.


Товарна структура експорту з України до Польщі
за січень-жовтень
2022-2023 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

10-2023

10-2022

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

4 077 284,2

100,0

5 655 040,5

100,0

-1 577 756,3

72,1

72 чорнi метали

946 106,2

23,2

1 139 325,6

20,1

-193 219,4

83,0

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

495 656,0

12,2

667 588,0

11,8

-171 932,0

74,2

26 руди, шлаки і зола

308 325,9

7,6

477 346,8

8,4

-169 020,9

64,6

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

301 082,4

7,4

207 496,9

3,7

93 585,5

145,1

44 деревина і вироби з деревини

254 768,9

6,2

312 045,5

5,5

-57 276,6

81,6

85 електричнi машини

207 692,1

5,1

311 066,3

5,5

-103 374,2

66,8

94 меблi

202 077,0

5,0

238 757,0

4,2

-36 680,0

84,6

10 зерновi культури

185 488,0

4,5

459 437,7

8,1

-273 949,7

40,4

12 насiння і плоди олійних рослин

119 498,2

2,9

379 253,4

6,7

-259 755,2

31,5

73 вироби з чорних металiв

107 174,9

2,6

131 933,0

2,3

-24 758,0

81,2

84 реактори ядерні, котли, машини

91 969,9

2,3

121 387,3

2,1

-29 417,4

75,8

08 їстівнi плоди та горiхи

52 256,6

1,3

98 531,8

1,7

-46 275,2

53,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

49 841,7

1,2

28 990,4

0,5

20 851,3

171,9

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

41 185,9

1,0

73 952,3

1,3

-32 766,4

55,7

39 пластмаси, полімерні матеріали

39 873,3

1,0

59 406,9

1,1

-19 533,6

67,1

48 папiр та картон

39 278,5

1,0

39 843,6

0,7

-565,1

98,6


У структурі експорту українських товарів до Польщі переважають поставки: чорних металів (23,2%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (12,2%); руди, шлаків і золи (7,6%); залишків і відходів харчової промисловості (7,4%); деревини і виробів з деревини (6,2%).

 

 

Товарна структура імпорту з Польщі до України 

за січень-жовтень 2022-2023 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

  10-2023

10-2022

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

5 448 957,8

100,0

4 303 394,2

100,0

1 145 563,5

126,6

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

1 106 189,8

20,3

883742,4

20,5

222 447,4

125,2

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

551 367,7

10,1

368068,6

8,6

183 299,1

149,8

39 пластмаси, полімерні матеріали

395 587,1

7,3

325762,0

7,6

69 825,1

121,4

31 добрива

339 433,7

6,2

222975,5

5,2

116 458,2

152,2

84 реактори ядерні, котли, машини

335 847,6

6,2

225618,1

5,2

110 229,4

148,9

85 електричнi машини

228 438,3

4,2

192721,3

4,5

35 717,0

118,5

Різне

134 978,8

2,5

115588,3

2,7

19 390,5

116,8

72 чорнi метали

118 239,0

2,2

82542,5

1,9

35 696,5

143,2

33 ефiрнi олії

110 575,1

2,0

65211,0

1,5

45 364,0

169,6

73 вироби з чорних металiв

110 124,2

2,0

73993,4

1,7

36 130,9

148,8

48 папiр та картон

94 104,7

1,7

78853,4

1,8

15 251,3

119,3

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

92 870,1

1,7

75385,7

1,8

17 484,4

123,2


У структурі імпорту польських товарів домінують поставки: палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки (20,3%); засобів наземного транспорту крім залізничного (10,1%); пластмас, полімерних матеріалів (7,3%); добрив (6,2%); реакторів ядерних, котлів, машин (6,2%).


 

Динаміка торгівлі товарами та послугами*

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

ЗТО

6 501,5

126,1

7 283,6

112,0

7 886,1

107,7

7 858,5

99,6

10 752,4

136,8

12648,4

117,6

Експорт

2 897,5

124,7

3 445,6

118,9

3 534,4

102,2

3 516,6

99,5

 5 506,8

156,6

6888,4

125,1

Імпорт

3 604,0

127,3

3 838,0

106,5

4 351,7

112,7

4 341,9

99,8

 5 245,6

120,8

5760,0

109,8

Сальдо

-706,5

-

-392,4

-

-817,3

-

-825,3

-

+261,2

-

+1128,4

-


 * Для уникнення подвійного обліку з 2014 року загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги - вартість послуг з переробки давальницької сировини (в експорті -  у 2017 році – 123,4 млн дол; у 2018 році – 161,8 млн дол.; у 2019 році – 182,2 млн дол.; у 2020 – 197,1 млн дол.; у 2021 – в експорті - 198,2 млн дол., в імпорті - 2,0 млн дол., у 2022 – в експорті -143,1 млн дол. США).

 

У 2022 році обіг товарами та послугами між Україною та Республікою Польща склав 12 млрд 648,4 млн дол. США, відбулось збільшення на 17,6%. При цьому експорт українських товарів та послуг до Польщі склав 6 млрд 888,4 млн дол. США та збільшився на 25,1%. Імпорт товарів та послуг з Польщі в Україну склав 5 млрд 760,0 млн дол. США, що на 9,8% більше ніж у 2021 році. Сальдо торгівлі з Польщею позитивне і складає +1 млрд 128,4 млн дол. США.


Динаміка торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

ЗТО

6 178,4

126,3

6 899,2

111,7

7 405,1

107,3

7 413,6

100,1

10 189,9

137,4

12147,3

119,2

Експорт

2 724,6

123,8

3 257,4

119,6

3 295,8

101,2

3 272,7

99,3

5 227,4

159,7

6655,6

127,3

Імпорт

3 453,8

128,2

3 641,8

105,4

4 109,3

112,8

4 140,9

100,8

4 962,5

119,8

5491,7

110,7

Сальдо

-729,2

-

- 384,4

-

-813,5

-

-868,2

-

+264,9

-

+1163,9

-

 

 

За результатами 2022 року товарообіг між Україною та Польщею склав 12 млрд 147,3 млн дол. США, що на 19,2% або на 1957,4 млн дол. США більше обсягів торгівлі товарами за 2021 рік. Обсяг експорту українських товарів до Польщі склав 6 млрд 655,6 млн дол. США та збільшився на 27,3% у порівнянні з 2021 роком, обсяг імпорту збільшився на 10,7% та склав 5 млрд 491,7 млн дол. США.

Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і складає 1 млрд 163,9 млн дол. США.


Товарна структура експорту з України до Польщі за 2021-2022 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 2022

2021

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО:

6 655 603,3

100,0

5 227 460,9

100,0

1 428 142,3

127,3

72 чорнi метали

1 257 522,8

18,9

1 391 325,0

26,6

-133 802,2

90,4

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

788 328,1

11,8

394 954,8

7,6

393 373,3

199,6

10 зерновi культури

641 146,4

9,6

16 892,0

0,3

624 254,4

3 795,6

26 руди, шлаки і зола

499 384,2

7,5

555 902,7

10,6

-56 518,5

89,8

12 насiння і плоди олійних рослин

476 439,2

7,2

66 908,0

1,3

409 531,1

712,1

44 деревина і вироби з деревини

365 838,0

5,5

341 328,3

6,5

24 509,6

107,2

85 електричнi машини

362 905,7

5,5

395 334,9

7,6

-32 429,2

91,8

94 меблi

281 385,8

4,2

359 744,5

6,9

-78 358,7

78,2

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

259 419,6

3,9

193 710,4

3,7

65 709,2

133,9

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

215 569,3

3,2

86 675,6

1,7

128 893,6

248,7

73 вироби з чорних металiв

151 385,7

2,3

152 484,5

2,9

-1 098,8

99,3

84 реактори ядерні, котли, машини

145 338,2

2,2

108 352,0

2,1

36 986,2

134,1

08 їстівнi плоди та горiхи

107 856,8

1,6

109 647,8

2,1

-1 791,0

98,4

У структурі експорту українських товарів до Польщі переважають поставки: чорних металів (18,9%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (11,8%); зернових культур (9,6%); руди, шлаків і золи (7,5%); насіння і плодів олійних рослин (7,2%).

 

Товарна структура імпорту з Польщі до України за 2021-2022 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 2022

2021

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО:

5 491 716,9

100,0

4 962 693,8

100,0

529 023,2

110,7

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

1 144 881,9

20,8

236 003,1

4,8

908 878,9

485,1

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

469 683,7

8,6

516 686,0

10,4

-47 002,3

90,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

392 448,0

7,1

449 012,7

9,0

-56 564,7

87,4

84 реактори ядерні, котли, машини

285 588,2

5,2

420 193,9

8,5

-134 605,7

68,0

85 електричнi машини

261 630,7

4,8

343 458,1

6,9

-81 827,4

76,2

31 добрива

251 557,4

4,6

234 255,9

4,7

17 301,5

107,4

Різне

239 384,3

4,4

6 059,5

0,1

233 324,8

3 950,5

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

113 018,6

2,1

112 871,3

2,3

147,3

100,1

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

108 479,2

2,0

132 227,8

2,7

-23 748,6

82,0

40 каучук, гума

107 790,7

2,0

103 904,3

2,1

3 886,4

103,7

72 чорнi метали

99 702,3

1,8

116 283,4

2,3

-16 581,2

85,7

48 папiр та картон

99 618,6

1,8

121 852,9

2,5

-22 234,3

81,8

73 вироби з чорних металiв

92 692,1

1,7

145 169,8

2,9

-52 477,7

63,9

У структурі імпорту польських товарів домінують поставки: палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки (20,8%); засобів наземного транспорту крім залізничного (8,6%); пластмас, полімерних матеріалів (7,1%); реакторів ядерних, котлів, машин (5,2%); електричних машин (4,8%).

 

Динаміка торгівлі послугами

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

2022

%

ЗТО

446,5

124,3

546,3

122,3

663,4

121,4

642,0

96,8

762,6

118,8

644,2

84,5

Експорт

296,3

134,3

350,2

118,2

420,9

120,2

441,0

104,8

477,6

108,3

375,9

78,7

Імпорт

150,2

108,4

196,1

130,6

242,5

123,6

201,0

82,9

285,0

141,8

268,3

94,1

Сальдо

+146,1

-

+154,1

-

+178,4

-

+240,0

-

+192,5

-

107,6

-

 

У 2022 році обсяги двосторонньої торгівлі послугами склали 644,2 млн дол. США, відбулось зменшення обсягів на 15,5 %. При цьому експорт послуг з України до Польщі склав 375,9 млн дол. США, відбулося зменшення обсягів на 21,3 %, імпорт польських послуг в Україну склав 268,3 млн дол. США, зменшення на 5,9%. Сальдо позитивне та складає 107,6 млн дол. США.


Основними статтями експорту українських послуг до Польщі традиційно є:

- послуги з переробки матеріальних ресурсів – 38,1%;

- транспортні послуги  – 36,2%;

- послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 10,9%;

- ділові послуги – 9,3%;

- послуги з будівництва – 1,7%.


Основними статтями імпорту польських послуг в України є:

- транспортні послуги – 70,1%;

- ділові послуги – 10,7%;

- послуги, пов’язані з подорожами – 7,3%.

  

 Січень  2024 р.

1) Умови реєстрації бізнесу резидентами

Державний портал надає вичерпну інформацію, у т.ч. англійською мовою, щодо порядку відкриття компаній та ведення бізнесу в Польщі тощо: https://www.biznes.gov.pl/en  

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland  

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/how-to-handle-official-matters-in-poland  


2) Умови реєстрації бізнесу іноземними компаніями (у т.ч. дозволені види діяльності, отримання ліцензій, вимоги до статутного капіталу тощо)

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/running-business-by-foreigners-in-poland


3) Основні етапи процедури реєстрації іноземною компанією юридичної особи

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland


4) Правила та вартість реєстрації бізнесу для кожного з видів СЕЗ у країні: (Назва СЕЗ - умови реєстрації, податки, посилання на сторінку з додатковою інформацією)

З 2018 року можливість використання преференцій (пільг) СЕЗ/ВЕЗ поширено на усю територію Польщі, у т.ч. для іноземних компаній, у разі, якщо вони (їхні проекти) відповідають відповідним критеріям/вимогам.

https://www.paih.gov.pl/why_poland/Polish_Investment_Zone


5) Наявність місцевих компаній у сфері реєстрації та супроводження підприємств у СЕЗ

Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH, https://www.paih.gov.pl), а також мережа з 14-ти регіональних адміністрацій СЕЗ/ВЕЗ (https://www.paih.gov.pl/why_poland/investment_incentives/sez)


Консультаційна підтримка українських експортерів на польському ринку:


Польсько-Українська господарча палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza)

+48 22 827 00 81

[email protected]

http://www.pol-ukr.com/uk/  

Микола Лисенко, директор Українського бізнес-центру (Варшава)

+48 883 038 150

+38 050 335 9826

[email protected]

Валентин Гончаренко

Помічник Президента Палати

+48 796 093 863

[email protected]

Вікторія Яловенко, директор Польського бізнес-центру (Київ)

Представництво Польсько-Української Господарчої Палати в Україні

+38 (044) 2214878, 2214898

+38 (050) 4105926

[email protected]

(Польсько-Українська господарча палата діє з 1992 року та має 20 регіональних представництв в Україні і Польщі; найбільша польсько-українська бізнес асоціація до якої входить близько 200 українських та польських компаній практично в усіх сферах двостороннього співробітництва; забезпечує роботу Українського бізнес-центру; з 2018 року реалізує проект «Партнерство та працевлаштування» з підтримки українських трудових мігрантів; головний організатор щорічного Балтійського бізнес форуму, Форуму мультимодального транспорту FRACHT та інвестиційного Форуму Lub-Invest; з 2020 року адмініструє портал польсько-українського ділового співробітництва https://edialog.media/)


Український діловий центр Асоціації українського бізнесу в Польщі

http://ukrbizpol.org/  

Андрій Романчук, представник Асоціації українського бізнесу в Польщі в Польщі (Варшава), партнер Юридичної групи EUCON (www.euconlaw.com)

+48 22 658 10 25

+48 570008575

[email protected]

[email protected]

[email protected]
У презентації "Можливості ділового співробітництва та розвитку бізнесу в Польщі" 

8b0ydqvtcx0zbrgtc90ljrhtgc0llqscdrgtcwinga0l7qt9cy0ljrgtc60ymg0leiznesu-v-polshchi.pdf

дізнаєтеся про: 

 • умови відкриття бізнесу в Польщі; 
 • польську державну систему підтримки експорту;
 • транскордонне співробітництво;
 • польські торгові платформи B2B (тендерні платформи, умови участі у тендері);
 • логістичні компанії. Найкращі пропозиції на польському ринку;
 • сертифікацію продукції і митні тарифи;
 • програми підтримки МСБ;
 • досвід польських компаній в успішному використанні можливостей EEN.1) Основні характеристики участі іноземних компаній у державних закупівлях (опис умов та посилання на законодавство)

Бюлетень державних закупівель (BZP), доступний на веб-сторінці польського Управління державних закупівель (UZP, https://bzp.uzp.gov.pl/):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

(польською мовою)

Офіційний журнал ЄС:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

(основними мовами ЄС)

Єдина національна електронна платформа e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

Для участі українським підприємствам необхідно ознайомитись із переліком тендерів на відповідному сайті та, з урахуванням визначених вимог, підготувати необхідний пакет документів (польською мовою).

Закон РП “Про публічні закупівлі” від 11.09.2019 р. (нова редакція набрала чинності з 01.01.2021 р.) детально описує усі необхідні процедурні етапи закупівель, зокрема порядок оприлюднення, вимоги до тендерної документації, хід публічних закупівель, вимоги до укладення договору тощо. Крім того, у Польщі окремі замовники можуть приймати пропозиції через власний̆ закупівельний портал, комерційні платформи або спеціальні електронні сервіси польського Управління державних закупівель (UZP). Наприклад, свої портали мають Польська залізниця та Університет м. Лодзь.


https://www.parp.gov.pl/mzp

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych


2) Чи існує можливість участі у державних закупівлях іноземним компаніям - нерезидентам?

Так

Адміністрація публічних закупівель Польщі (UZP): https://www.uzp.gov.pl/en

https://www.parp.gov.pl/mzp

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/11/legal-remedies-in-the-new-polish-public-procurement-law


3) Умови участі у тендерах для приватного сектору та для державного сектору

Україна має доступ до ринку державних закупівель ЄС на підставі членства в Угоді про державні закупівлі (GPA).

Товари походженням з України відповідають умові, визначеній статтею 393 Угоди GPA.

Закон Республіки Польща “Про публічні закупівлі” від 11.09.2019 р. (нова редакція набрала чинності 01.01.2021 р.)

Для участі українським підприємствам необхідно ознайомитись із переліком тендерів на відповідному сайті та, з урахуванням визначених вимог, підготувати необхідний пакет документів (польською мовою).

Українські компанії мають доступ до міжнародних ринків за угодою GPA на таких умовах:

- для тендерів, оголошених центральними органами влади, вартість контракту повинна дорівнювати або перевищувати 130 тис. польських злотих (орієнтовно 32 тис. дол. США) (товари та послуги) та 22,5 млн. польських злотих  (орієнтовно 5,5 млн. дол. США) (роботи).

- для тендерів, оголошених іншими (місцевими) органами влади, вартість контракту повинна дорівнювати або перевищувати 200 тис. польських злотих (орієнтовно 50 тис. дол. США) (товари та послуги) та 22,5 млн. польських злотих (5,5 млн. дол. США) (роботи).

- тендерів, оголошених державними установами, підприємствами чи організаціями: 400 тис польських злотих (орієнтовно 100 тис дол. США) (товари чи послуги) та 22,5 млн. польських злотих (орієнтовно 5,5 млн. дол. США) (роботи).

Бюлетень державних закупівель (BZP), доступний на веб-сторінці польського Управління державних закупівель (UZP, https://bzp.uzp.gov.pl/):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

(польською мовою)

Офіційний журнал ЄС:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

(основними мовами ЄС)


https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych  


Адміністрація публічних закупівель Польщі (UZP): https://www.uzp.gov.pl/en

Роз’яснення і нововведення (2021 р.) до Закону РП про публічні закупівлі від 2019 року.

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/11/legal-remedies-in-the-new-polish-public-procurement-law


Крім того, додатково:

12 вересня 2019 р. Сейм РП прийняв новий Закон про державні закупівлі. Нові правила набувають чинності з 2021р. (Закон про державні закупівлі (ЗДП).

Прийняття нового Закону дає хороші перспективи для польських підприємців та польської економіки. ЗДП вирішує ключові проблеми діючої системи. Зокрема, полегшення, передбачене в новому Законі, допомогло змінити ситуацію, в якій система закупівель є своєрідним «клубом для обраних». Недоліки та відсутність норм, які діють зараз, роблять цю систему з кожним роком все менш конкурентоспроможною. 

Державні закупівлі мають значний вплив на найважливіші галузі польської економіки. Від цього ринку значною мірою залежать напр. компанії будівельної галузі. У багатьох галузях промисловості для кожного четвертого підприємця державні закупівлі становлять більше половини доходів, а для кожного десятого - 75% доходів. Відповідно цілеспрямовані та керовані державні закупівлі можуть, таким чином, суттєво сприяти розвитку підприємств. З іншого боку, погано проведені процедури, відсутність співпраці між замовником та підрядником або обмежувальні договори можуть навіть призвести до банкрутства компаній.


Забезпечення доступу до інформації про державні закупівлі

Незважаючи на загальний обов'язок надавати інформацію про державні закупівлі, місце, де вони публікуються, залежить, серед інших від її вартості чи виду процедури. 

Оголошення можна знайти:

 • на дошці оголошень на видному місці в офісі замовника;
 • на веб-сайті замовника;
 • в Бюлетені державних закупівель - за допомогою пошукової системи можна знайти замовлення з урахуванням конкретного періоду, предмета договору, міста чи конкретної установи. Також можна ознайомитись із повідомленнями про закупівлі у «Державних інформаційних бюлетенях» окремих установ. Якщо не відома адреса веб-сайту, можна скористатися пошуковою системою на веб-сайті Biuletenіa Informacji Publicznych (BIP);
 • в Офіційному журналі ЄСУмови участі у державному тендері  

Потенційний підрядник повинен виконувати багато вимог. Лише ті підрядники, які гарантують належне виконання договору державних закупівель, можуть подати заявку на укладення договору, тому замовник також може визначати умови участі в процедурі. Ці гарантії включають відповідну кваліфікацію, технічні можливості (підтверджені відповідними документами) або хорошу економічну ситуацію. Підприємці, які мають заборгованість в ZUS або за податками, чи були покарані за фіскальні правопорушення або добре не виконали попереднє замовлення, не будуть допущені до участі в тендері.

До початку тендеру підрядник подає попередню декларацію, яка підтверджує, що він допускається до участі в тендері, відповідає вимогам участі в процедурі та критеріям відбору. Документи, які підтверджують факти декларації, подаються після вибору даного підрядника.

Українські компанії, які виконують вищезазначені вимоги, можуть приймати участь у державних тендерах, але слід враховувати те, що лише декілька відсотків іноземних компаній виграють у такого типу тендерах в Польщі.

Зацікавлені українські компанії повинні слідкувати за Бюлетенем державних закупівель, а також веб-сайтами галузей та місцевого самоврядування.

Для збільшення можливостей закупівель також може бути корисним наступне:

 • спільні пропозиції / проекти з польськими компаніями;
 • придбання польських, провідних підприємств;
 • відкриття філій українських компаній у Польщі.


Рада експортерів та інвесторів при МЗС України

UkraineInvest

Export Promotion Office of Ukraine

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

DerzhZovnishInform – State-Owned Enterprise (Information, Research, Analytical, and Expertise Center of Ukraine that monitors international and domestic markets of commodities, products, and services)

Інвестиційний портал ДП «Адміністрація морських портів України»

 http://investinports.com/en/

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Zrzeszenie ukraińskiego biznesu w Polsce

Kampania społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”


Polish Chamber of Tourism  - https://www.pit.org.pl/


Про можливості налагодження контактів з польськими контрагентами можна проконсультуватися з нашими партнерами:

Польсько-Українська господарча палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

+48 22 827 00 81

[email protected]

http://www.pol-ukr.com/uk/ 


Вікторія Яловенко, директор Польського бізнес-центру (Київ)

Представництво Польсько-Української Господарчої Палати в Україні

+38 (044) 2214878, 2214898

+38 (050) 4105926

[email protected]

 


Український діловий центр Асоціації українського бізнесу в Польщі

http://ukrbizpol.org/ 

Андрій Романчук, представник Асоціації українського бізнесу в Польщі в Польщі (Варшава), партнер Юридичної групи EUCON (www.euconlaw.com)

+48 22 658 10 25

+48 570008575

[email protected]

[email protected]

[email protected]


Andrii Romanchuk

Андрій Романчук

Advocate, Partner

Адвокат, Партнер

www.euconlaw.com 

Ukraine

18/24 Dmytrivska st.

Kyiv, 01054

+380 44 238 04 13

+380 44 238 09 44

Poland

18 Jana Dantyszka st.

Warsaw, 02-054

+48 570 008 575

+48 22 658 1025

[email protected]
Закордонне торговельне бюро в Києві Польського агентства інвестицій та торгівлі

Кароль Кубіца, керівник польського Закордонного торговельного бюро в Києві (ZBH)

+38 098 811 5791

[email protected]

https://www.paih.gov.pl/zbh_kijow


Пропозиції для українського бізнесу на польському ринку:

Інструменти підтримки іноземних компаній від Польського фонду розвитку (PFR)

https://pfr.pl/en/offer.html?clientType=Firma-zagraniczna

https://pfrsa.pl/en/


Фінансові інструменти підтримки для іноземних компаній від Національного банку розвитку Польщі (BGK)

https://www.en.bgk.pl/


Кредитна підтримка (страхування польських експортерів) у випадку польського імпорту в Україну від Корпорації страхування експортних кредитів (KUKE)

https://www.kuke.com.pl/en/supporting-exports/


Послуги для іноземних компаній від Польського агентства інвестицій і торгівлі (PAIH(польський аналог UkraineInvest + Export Promotion Office

https://www.paih.gov.pl/en


Послуги для іноземних компаній від Національної господарчої палати Польщі (KIG(польський аналог Торгово-промислової палати України) 

https://kig.pl/


Інструменти підтримки для іноземних інвесторів від польського Агентства розвитку промисловості (ARP(окремі функції з управління та приватизації державних об’єктів на території Польщі)

https://www.arp.pl/en


Grupa Biznes Polska (приватна база оголошень для бізнесу: тендери, купівля-продаж; 20-річний досвід та охоплення близько 100 тис. компаній)

https://www.biznes-polska.pl/o-usludze/


База даних комерційних пропозиції в рамках мережі ЄС – Enterprise Europe Network (з 2008 року)

https://www.een.org.pl/een/baza


BNF - приватна база пошуку і перевірки польських компаній

https://www.bnf.pl/Офіційні Інтернет-ресурси Польщі, які можуть використовуватися для перевірки польських суб’єктів господарювання

 

• пошук на безкоштовній основі через централізовану базу даних Національного судового реєстру Республіки Польща (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/


сайт Міністерства юстиції Республіки Польща https://ekrs.ms.gov.pl/

(на цьому сайті є фінансова звітність компаній, але потрібно знати десятизначний номер KRS для безпосереднього пошуку: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df).


 • Сайт для громадян України:

- https://www.gov.pl/web/ua;


 • #PomagamUkrainie:

-https://www.pomagamukrainie.gov.pl/

Дізнайтеся, яку допомогу ви можете отримати в Польщі. Дізнайтеся, як отримати підтримку;


 • Інформація для підприємців та роботодавців:

-https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031503

Як працевлаштувати громадянина України

Як громадянин України може відкрити бізнес у Польщі 

Як громадянину України підготуватися до реєстрації компанії в CEIDG;


 • Міністерство розвитку та технологій:

-https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - https://historiapojazdu.gov.pl/;

- Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) - https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/;

- Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html;

- Centralnа Ewidencjа i Informacjа o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;9c10e52b-07f3-4191-81d1-079f350118ef;

- Rejestr patentowy - https://uprp.gov.pl/pl/wyszukiwarki;

- Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - https://puesc.gov.pl/uslugi/wyszukaj-podmiot-akcyzowy;

- Portal Rejestrów Sądowych (PRS) - https://prs.ms.gov.pl;

- Wyszukiwarka orzeczeń - System Analizy Orzeczeń Sądowych - https://www.saos.org.pl/search;

- Dziennik Wyroków i Ogłoszeń Sądowych. - https://www.ebos.pl;

- Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - https://orzeczenia.ms.gov.pl;

- Baza orzeczeń - Sąd Najwyższy - http://www.sn.pl/orzecznictwo/sitepages/baza_orzeczen.aspx;

- Orzeczenia sądów dostępne online - Aktualności (serwis Policyjny) - https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7415,Orzeczenia-sadow-dostepne-online.html;

- e-Sąd (Dostęp do akt sprawy i nakazów) - https://www.e-sad.gov.pl;

- Wspólnotowy system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych (EORI) - portal  CSD - Centralny Service Desk (EORI) - https://csd.mf.gov.pl/puesc/ess.do;

- Wykaz podatników VAT UE (podmiotów VIES) (VAT UE) - https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html;

- Еuropejski portal „e-Sprawiedliwość” - https://e-justice.europa.eu/514/PL/registers__business_insolvency_amp_land;

- Europejski portal e-sprawiedliwość - Orzecznictwo krajowe - https://e-justice.europa.eu/13/PL/national_case_law?POLAND&member=1

Перевірка польських суб’єктів господарювання (у т.ч. англійською мовою) – CEIDG (Центральний реєстр перевірки та інформації про суб’єктів господарської діяльності) (ресурс підтримується Міністерством розвитку, праці і технологій Республіки Польща): https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx - System Rejestrów Państwowych (SRP) (Система державних реєстрів)

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/system-rejestrow-panstwowych 

https://www.coi.gov.pl/srp 

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) (Центральний реєстр бенефіціарів)

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

- Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (iMSiG)

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

(Список збанкрутілих підприємств)

https://www.imsig.pl/lista-upadlosci

- Rejestr płatników VAT (Реєстр платників ПДВ)

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

- Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) (Польська класифікація видів діяльності)

http://www.krs-online.com.pl/PKD.html

Місто проведення виставкового заходу Назва виставкового заходу (мовою оригіналу та в перекладі українською) Термін проведення виставкового заход Формат проведення (онлайн/офлайн) Організатор виставкового заходу (поштова адреса мовою оригіналу) Спеціалізація виставкового заходу
Варшава Solar Energy Expo - Міжнародна виставка  відновленої енергетики 16-18.01.2024  офлайн Ptak Warsaw Expo
48517121906
[email protected]
 https://warsawexpo.eu/
відновлювальна енергетика та енергозбереження
Познань "Polagra- Premiery
Międzynarodowe Targi Rolnicze

Міжнародна сільськогосподарська виставка"
19-21.01.2024  офлайн "Grupa MTP
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Zespół Projektowy Targów"
сільськогосподарська техніка, добрива, корми, кормові добавки, ветеринарія
Варшава "WARSAW METALTECH
Międzynarodowe Targi Technologii, Maszyn i Narzędzi do Obróbki Metalu

Міжнародна виставка обладнання і технологій для обробки металів"
23-25.01.2024 офлайн "PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska"
обладнання для обробки металів
Варшава INTRALOGISTICA POLAND EXPO
Міжнародна виставка транспорту та логістики
24.01.2024 - 26.01.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Логістика, транспорт
Poznań, Познань Miedzynarodowe Targi Budownictwa  
i Architektury
BUDMA 2024
Міжнародна виставка будвівництва
та архітектури
BUDMA 2024
30.01-02.02.2024 офлайн Grupa MTP будівництво
Кєльце ENEХ. Nowa Energia 2024
XXVІ Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii
XXVІ Міжнародна виставка енергетики та електротехніки i виставка відновлювальних джерел енергії
07-08.02.2024 офлайн TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
+48 41 365 12 22
48606447618
+48 41 345 62 61
[email protected]
https://www.targikielce.pl/enex
відновлювальна енергетика та енергозбереження
Варшава Franczyza EXPO 13-15.02.2024 офлайн "PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska"
франчайзинг
Катовіце Międzynarodowe Targi Budownictwa, Instalacji i OZE SilesiaBUD Katowice 2024 17-18.02.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Варшава Warsaw HVAC Expo - Międzynarodowe Targi Techniki Grzewczej, Wentylacji i Klimatyzacji  27-29.02.2024 офлайн PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska
Електроніка та автоматика
Енергетика
Опалення та кондиціонування
Інформаційні технології
Варшава "Expo Sweet 2024
Міжнародний ярмарок кондитерської промисловості та виробництва морозива"
25-28.02.2024 офлайн "Expo Sweet EZIG
ul. Kolejowa 305
05-092 Łomianki
NIP: 118-201-23-91

tel.: +48 22 465 96 23
fax: +48 22 465 96 24
e-mail: [email protected]"
Кондитерська промисловість
Ольштин Olsztyn HOME DESIGN 02-03.03.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
меблева продукція
Кєльце "XXIX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH
XXIX міжнародна виставка сільськогосподарської техніки AGROTECH"
8-10.03.2024 офлайн "TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce"
сільськогосподарська техніка,
Варшава "EuroGastro
XXVІI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne

XXVIІ Міжнародна гастрономічна виставка"
12-14.03.2024 офлайн "PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska"
продукти харчування, обладнання для закладів громадського харчування  
Лодзь Międzynarodowe Targi Budownictwa i Aranżacji InterDOM 15-17.03.2023 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Зельона Гура 30 Targi Budownictwa Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów 16-17.03.2024 офлайн Lubuskie Centrum Targowe LCT-BIS Sp. z o.o.
ul. Kręta 5
65-775 Zielona Góra
tel. 603922566, 698531349
http://lct-bis.pl
email: [email protected]
Будівництво
Катовіце "SweetTARGI - Targi Piekarnicze, Cukiernicze i Lodziarskie
Виставка хлібобулочних і кондитерських виробів та морозива"
16-18.03.2024 офлайн "Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
MARTA GARDZIEWICZ - HALCZUK
KIEROWNIK PROJEKTU
kom. (+48) 532 463 267
E-mail: [email protected]"
Кондитерська промисловість
Кєльце PRZEMYSŁOWA WIOSNA (19-22.03.2024)
STOM-TOOL - BLECH & CUTTING - LASER - ROBOTICS - FIX, Spawalnictwo, Expo-Surface, Fluid Power, Control-Stom, Dni Druku 3D, TEiA
19-23.03.2024 офлайн TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
промисловість
м. Вроцлав Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego
Міжнародна виставка туризму і відпочинку
22-24.03.2024 офлайн MTT Sp. z o.o.
ul. Podwale 62a/06
50-010 Wrocław
Patrycja Stopczyk – Zając
[email protected]
48534800280
www.mttwroclaw.pl
туризм і відпочинок
Варшава Warsaw Motorcycle Show
Міжнародна виставка мототехніки
22.03.2024 - 24.03.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
Варшава Camper Caravan Show Міжнародна виставка кемперів  05.04.2024 - 07.04.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
Варшава BOAT TECHNICA Expo
Міжнародна виставка водного транспорту
09.04.2024 - 11.04.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
Варшава MT TSL 2024
Міжнародна виставка з транспорту, експедирування вантажів та логістики
09.04.2024 - 11.04.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Логістика, транспорт
Варшава Warsaw Bus Expo 2024
Міжнародна ярмарка громадського транспорту
Варшава Бас Експо 2024
09.04.2024 - 11.04.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Громадський транспорт
м. Варшава Poland & CEE Retail Summit 2024 - 15 edycja 9-10.04.2024 офлайн DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa
https://retail-summit.eu/
міжнародна конференція рітейлерів
Кєльце EKOTECH
XXIV Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH
10-11.04.2024 офлайн TARGI KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
+48 41 365 12 22
48606447618
+48 41 345 62 61
[email protected]
https://www.targikielce.pl/enex
охорона навколишнього середовища 
Варшава "WorldFood Poland
Х Międzynarodowe targi żywności
i napojów

X Міжнародна виставка продуктів харчування
та напоїв"
16-18.04.2024 офлайн "Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o.
ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa"
продукти харчування
Poznań, Познань Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy,
Pożarnictwa i Ratownictwa
SAWO 2024
Міжнародна виставка охорони праці,
пожежної справи та рятівництва
SAWO 2024
23-25.04.2024 офлайн Grupa MTP охорона праці,
пожежна справа
та рятівництво
Варшава "WARSAWPACK
Międzynarodowe Targi Techniki
Pakowania i Opakowań

Міжнародна виставка упаковок і техніки для пакування"
23-25.04.2024 офлайн "PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska"
упаковка, обладнання для пакування
Познань GREENPOWER 2024
Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej
Міжнародна виставка відновлюваної енергетики
23-25.04.2024 офлайн Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. + 48 61 869 20 00
[email protected]
https://greenpower.mtp.pl/pl
відновлювана енергетика
Познань INSTALACJE - Międzynarodowe Targi Instalacyjne 23-25.04.2024 офлайн Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. + 48 61 869 20 00
Електроніка та автоматика
Енергетика
Опалення та кондиціонування
м. Надажин (біля м.Варшава) Pharmacy EXPO
MIĘDZYNARODOWE TARGI FARMACJI
26.04.2024 офлайн PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska
tel. +48 887 246 000 https://pharmacyexpopoland.com/
Фармацевтика
Мендзиздроє Міжнародний газовий саміт «GAZTERM 2023» 14-17.05.2024 офлайн Hotel Amber Baltic
www.gazterm.pl
Газова проблематика
Познань ITM Industry Europe - Innowacje-Technologie-Maszyny
ІТМ Індастрі Європа
04-07.06.2024 офлайн Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
tel. + 48 61 869 20 00
Енергетика
металургія
Інструменти та машини
Транспорт
Познань Modernlog 20234 04.06.2024 - 07.06.2024 онлайн/ офлайн Głogowska 14, 60-734 Poznan Логістика, транспорт, складування
Ополє "OPOLAGRA
Wystawa Rolnicza

Сільськогосподарська виставка"
07-09.06.2024 офлайн "DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
tel. +48 61 639 09 25
http://www.dlg-agrofood.pl
email: [email protected]"
сільськогосподарська техніка,
Варшава Warsaw Motor Show Міжнародна автомобільна виставка 14.06.2024 - 16.06.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
м. Варшава PCI Days

Międzynarodowe Targi B2B Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego
Виставка постачальників для фармацевтичної та косметичної промисловості
19-20.06.2024 офлайн WARSAW EXPO XXI
Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
https://pcidays.pl/
Фармацевтика: пакування, машини для виробництва ліків і косметики, обладнання та прилади, пристрої для маркування,  логістичні послуги та інші послуги.
Кєльце "MSPO
XXХIІ Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego

XXХІI Міжнародна виставка оборонної промисловості "
03-06.09.2024 офлайн "KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
Agnieszka Białek
+48 41 365 12 49, +48 606 609 579
[email protected]
http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm"
озброєння та військова техніка, військове спорядження (найбільша виставка оборонної промисловості в Польщі та Центрально–Східній Європі, яка на площі понад 90 тис. м2 щорічно об’єднує десятки тисяч потенційних покупців і постачальників новітніх озброєнь та військових технологій з кількох десятків країн світу)
Катовіце Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE (wcześniej: Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE) 04-09.09.2024 офлайн Międzynarodowe Targi EXPO KATOWICE Енергетика
Гірничо-геологічна справа
металургія
Гданськ "Międzynarodowe Targi Rybne i Spożywcze

Міжнародний рибно-продовольчий ярмарок
"
11-13.09.2024 офлайн "Międzynarodowe Targi Gdańskie – AMBEREXPO
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
Monika Pain,
+48695330699
[email protected]"
Рибна промисловість
Варшава "Warsaw Sweet Tech
Międzynarodowe targi rozwiązań dla branży cukierniczej, lodziarskiej, kawiarnianej i piekarniczej

Міжнародний ярмарок рішень для кондитерської промисловості, виробництва морозива, кафе та пекарні"
17-19.09.2024 офлайн "PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska
[email protected]
tel: +48 517 121 906
https://warsawsweettech.com/"
обладнання, продукти та послуги HoReCa
Краків Kraków HOME DESIGN 21-22.09.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Опалення та кондиціонування
Гідравліка
Кам'яна кладка
Меблі та обладнання. Інтер'єри
Мистецтво і ремесла
Гданьск TRAKO 2024 21.09.2024 - 24.09.2024 онлайн/ офлайн Żaglowa 11, Gdansk, Poland Залізнична промисловість
Краків  Międzynarodowe Targi Budownictwa, Nieruchomości i Aranżacji InterDOM KRAKÓW 21-22.09.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Фінанси
Опалення та кондиціонування
Гідравліка
Меблі та обладнання. Інтер'єри
Нерухомість
Мистецтво і ремесла
Кєльце "METAL 2024
XXV Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa

Міжнародний ярмарок технологій ливарного виробництва"
24-26.09.2024 офлайн "KIELCE S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
Piotr Pawelec
+48 41 365 12 20, +48 606 447 384
[email protected]
http://targikielce.pl/pl/metal.html"
ливарне виробництво, обробка, переробка та утилізація металів, у т.ч. сталі та алюмінію
Лодзь Łódź HOME DESIGN 05-06.10.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Фінанси
Опалення та кондиціонування
Гідравліка
Меблі та обладнання. Інтер'єри
Нерухомість
Мистецтво і ремесла
Лодзь Łódzkie Targi Nieruchomości & Budowa Domu 05-06.10.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Фінанси
Опалення та кондиціонування
Гідравліка
Меблі та обладнання. Інтер'єри
Нерухомість
Мистецтво і ремесла
Варшава POLAND BOAT SHOW Міжнародна виставка водного транспорту 10.10.2024 - 13.10.2024 онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
Бидгощ Bydgoszcz HOME DESIGN 12-13.10.2024 офлайн EXPO PROPERTY BIS S.C.
Aleja gen. Antoniego Chruściela "Montera" 42A
04-401 Warszawa
tel. mob. +48 792 772 220
http://www.expoproperty.pl
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Фінанси
Опалення та кондиціонування
Гідравліка
Меблі та обладнання. Інтер'єри
Нерухомість
Мистецтво і ремесла
лодзь Smart City Expo Poland - Międzynarodowe targi nowoczesnych technologii miejskich 23-24.10.2024 офлайн SCEP Sp. z o.o.
ul. Hoża, nr 86, lok. 410
00-­682 Warszawa
tel. +48 22 100 52 42; tel. mob. +48 795 123 482
https://www.smartcityexpo.pl/
email: [email protected]
Будівництво
Електроніка та автоматика
Електрика та освітлення
Енергетика
Геодезія
Опалення та кондиціонування
Інформаційні технології
Логістика
Охорона навколишнього середовища та екологія
Садівництво
реклама
Телекомунікації
Транспорт
Варшава TransLogistica Poland 2024
Міжнародна виставка транспорту та логістики
05.11.2023 - 07.11.2023 онлайн/ офлайн Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warsaw Логістика, транспорт
м. Познань TOUR SALON
Targi Regionów i Produktów Turystycznych
Виставка регіонів і туристичних продуктів
25-27.11.2024 офлайн Grupa MTP
ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
Alina Furmaniuk
tel. +48 61 869 2062
tel. +48 539 340 036
[email protected]
http://www.tour-salon.pl/  
туристична галузь
Варшава INFRA-RAIL Expo Міжнародна виставка залізничного транспорту та інфраструктури Дата уточнюється онлайн/ офлайн Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn Транспорт
м. Варшава Międzynarodowy Kongres Branży FARMACEUTYCZNEJ
Міжнародний конгрес фармацевтичної промисловості
Дата уточнюється офлайн https://kongresfarmaceutyczny.pl/program/
tel. +48 32 455-31-61
+48 502-084-101
[email protected]
фармацевтика - конгрес адресований виробникам ліків та дієтичних добавок, постачальникам сировини, техніки, лабораторного обладнання, упаковки та розчинів, що використовуються у фармацевтичній промисловості.
м. Надажин (біля м.Варшава) TT Warsaw
The International Travel Show
Міжнародний туристичний ярмарок
Дата уточнюється офлайн PTAK Warsaw Expo
Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe
аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska
Kamil Gwadera
tel. +48 887 246 000
[email protected]
https://warsawmetaltech.pl
туризм, рекреація та готельний бізнес  
(одна з найбільших туристичних виставок в Польщі та Центрально–Східній Європі)

 

Щодо надання дозволів на експорт та імпорт товарів військового призначення та подвійного використання в Польщі

 

Державним органом у Польщі, уповноваженим видавати дозволи та інші документи у сфері експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання є Міністерство розвитку і технологій РП. Поняття щодо вказаних товарів зазначені в Додатку I до Розпорядження Міністра розвитку і технологій РП від 17.04.2020 щодо списку товарів військового призначення, на які потрібно отримати дозвіл (Закон від 2020 року, пункт 901) та товарів подвійного використання, перелічених у Додатку 1 до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1749/2020 від 7 жовтня 2020 року про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 428/2009 про створення системи співтовариства для контролю експорту, передачі, посередницької діяльності та транзиту товарів подвійного використання (Офіційний вісник ЄС 2020 L 421/1).

Основним актом, який регулює зовнішню торгівлю товарами, що мають стратегічне значення в Польщі, є Закон від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки» (Офіційний вісник U. 2020, п. 509).

Детальна інформація про польську систему контролю експорту/імпорту разом із чинними правовими актами представлена на веб-сайті Міністерства розвитку і технологій РП за такими посиланнями:

https://www.qov.pl/web/rozwoi/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojneqo-zastosowania

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zezwolenia-na-obrot-uzbrojeniem.


16.01.2024 Міністром розвитку і технологій РП К.Гетьманом підписано розпорядження (набуло чинності 18.01.2024) «Про внесення змін до Розпорядження про державний генеральний дозвіл», яким запроваджується спеціальний режим для закупівлі захисного обладнання (бронежилети, захисні шоломи та плити для бронежилетів), його експорту з Польщі до України, а також транзиту територією Польщі до нашої держави

Зміни до положення про національні генеральні дозволи


Процедура отримання дозволу на торгівлю товарами військового призначення

Заявник може подати заявку на індивідуальну або глобальну ліцензію або подати заяву про використання генеральної ліцензії.

Заявку на отримання дозволу може подати:

 • фізична особа,
 • юридична особа,
 • організаційна структура без статусу юридичної особи за умови її дієздатності.


Заяву може подати особа, яка проживає на території Республіки Польща, або суб’єкт підприємницької діяльності, головний офіс якого знаходиться на території Республіки Польща.

Заяви подаються за адресою:

Міністерство розвитку і технологій РП
Департамент торгівлі чутливими товарами та технічної безпеки
Департамент експортного контролю
Площа Трьох Хрестів, 3/5 (Pl. Trzech Krzyży 3/5)
00-507 Варшава.

Контактна особа: Тадеуш Ігнасяк (Tadeusz Ignasiak),
e-mail: [email protected].

Підприємець, який подає заявку на індивідуальну або глобальну ліцензію або використовує національну генеральну ліцензію на торгівлю товарами військового призначення, зобов'язаний створити та застосовувати внутрішню систему військового контролю та управління (WSK). У цій системі необхідно визначити, зокрема, завдання відповідальних підрозділів компанії, основні завдання у сфері контролю та управління оборотом, принципи підбору працівників, архівації даних, внутрішнього контролю, виконання замовлень та навчання тощо.

Заявник подає заяву з такими додатками:

 • заява про наявність концесії (орган, який видає такі концесії/ліцензії – Міністерство внутрішніх справ і адміністрації РП, MSWiA) або інших дозволів, що дають право на володіння товарами стратегічного значення або провадження діяльності, пов’язаної з планованим оборотом таких товарів, якщо наявність таких концесій або дозволів вимагається відповідно до положень інших актів, а також точні ідентифікаційні ознаки цих документів;
 • проект контракту або торгової угоди, якщо така угода необхідна для даної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • копія сертифікату WSK;
 • імпортний сертифікат або декларація кінцевого користувача у разі експорту або передачі в межах ЄС;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товарами, якщо імпортер або кінцевий користувач зобов’язався отримати таку згоду, або заява про те, що заявник не знає про зобов’язання, зазначені у ст. 9 п. 10 Закону РП від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки».

Документ, складений іноземною мовою, повинен обов’язково супроводжуватися перекладом цього документа на польську мову, засвідчений присяжним перекладачем.

Дозволи видаються протягом одного місяця з моменту подання заяви за умови правильно оформленої заяви та наявності всіх необхідних додатків.

Законодавча база РП для отримання згаданих дозволів:

 • Закон РП від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки»;
 • Наказ Міністра підприємництва і технологій РП від 28 лютого 2018 року «Про список товарів військового призначення, для яких потрібен дозвіл»;
 • Розпорядження Міністра підприємництва і технологій РП від 3 квітня 2018 року «Щодо обсягу інформації, що надається органу контролю за торгівлею суб’єктом торгівлі товарами стратегічного значення на підставі генеральних дозволів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 25 травня 2017 року «Про національний генеральний дозвіл»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 25 січня 2011 року «Про типові повноваження на здійснення контролю за торгівлею товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 30 липня 2012 року «Про форми заяв і дозволів на торгівлю товарами стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 30 липня 2012 року «Про зразок імпортного сертифікату»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 12 квітня 2013 року «Про перелік органів із сертифікації, уповноважених проводити сертифікацію відповідності та контроль відповідності функціонування системи внутрішнього контролю»;
 • Наказ Міністра економіки РП від 10 травня 2013 року «Про облік торгівлі товарами стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра фінансів РП від 01 липня 2013 року «Про форму акту перевірки доставки та порядок обліку виданих актів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 17 лютого 2017 року «Про внесення змін до Положення про форму акту перевірки доставки та порядок обліку виданих сертифікатів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 21 лютого 2017 року «Про митні та податкові органи, в яких може здійснюватися оформлення експорту, імпорту і транзиту товарів стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра закордонних справ РП від 2 грудня 2013 року «Про форму звіту про фактичне виконання експорту озброєнь»;
 • Постанова Прем’єр-міністра РП від 29 квітня 2014 року «Про типову заявку на отримання сертифіката достовірності для одержувача товарів військового призначення, що передаються відповідно до загальних дозволів на передачу всередині ЄС, виданих компетентними органами інших держав-членів Європейського Союзу»;
 • Розпорядження Прем’єр-міністра РП від 29 квітня 2014 року «Про зразок сертифіката надійності одержувача товарів військового призначення, що передаються відповідно до загальних дозволів на передачу всередині ЄС, виданого компетентними органами інших держав-членів Європейського Союзу»;
 • Спільна позиція Ради ЄС 2008/944/CFSP від 8 грудня 2008 року, що встановлює загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання.


Процедура отримання дозволу на експорт товарів подвійного використання

Для експорту товарів подвійного використання видається індивідуальний або глобальний дозвіл.

Індивідуальна ліцензія надається одній організації для одного кінцевого користувача, імпортера або вантажоодержувача в іншій країні та охоплює визначену кількість і вартість чітко визначених товарів подвійного використання.

Глобальний дозвіл надається одній організації стосовно одного або кількох кінцевих користувачів, імпортерів або одержувачів в іншій країні або країнах для певних типів або категорій предметів стратегічного значення

Індивідуальні та глобальні схвалення – це адміністративні рішення, які отримуються заявником у відповідь на заявку. У заявці вказується:

 • найменування заявника, включаючи його назву, юридичну адресу або адресу проживання на території Республіки Польща;
 • ідентифікаційний податковий номер (NIP);
 • зазначення виду та обсягу господарської діяльності, яку здійснює заявник, якщо він є підприємцем;
 • зазначення суб’єктів господарювання, які є діловими партнерами заявника у здійсненні запропонованого обороту, включаючи їх найменування, адреси зареєстрованих офісів або адреси проживання та їх роль у цьому обороті;
 • визначення предметів стратегічного значення, якими торгують, включаючи їх вартість і кількість;
 • заява про те, що заявник вживатиме необхідних заходів для того, щоб товари стратегічного значення були доставлені до кінцевого споживача;
 • зазначення виробника стратегічно важливих товарів, які будуть продаватися, і кінцевих споживачів, включаючи їх імена та адреси проживання;
 • визначення країни кінцевого призначення;
 • відомості про використання кінцевим споживачем предметів стратегічного значення
 • Держава-член Європейського Союзу, де знаходиться або буде розміщений товар подвійного використання;
 • Держава-член Європейського Союзу, в якій подається митна декларація або декларація реекспорту товару подвійного використання;
 • визначення країни походження товару подвійного використання.


До заяви додається:

 • заява про наявність концесій або дозволів, що дають право володіти товарами стратегічного значення або здійснювати діяльність, пов'язану з пропонованим обігом, якщо володіння такими концесіями або дозволами вимагається згідно з положеннями інших актів, разом із точними ідентифікаційними характеристиками цих документів
 • проект договору чи торгової угоди, якщо така угода необхідна для конкретної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • сертифікат імпорту або заява кінцевого користувача;
 • сертифікат відповідності;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товаром, якщо імпортер або кінцевий споживач зобов’язався отримати таку згоду.

 

Індивідуальна ліцензія на імпорт товарів стратегічного значення

Імпорт продукції подвійного призначення до Польщі з третьої країни не потребує дозволу. Дозвіл необхідний для ввезення військових товарів до Польщі.

На імпорт товарів військового призначення видається індивідуальна ліцензія, яка надається одній юридичній особі щодо одного одержувача в іншій країні та стосується визначеної кількості та вартості чітко визначених предметів стратегічного значення.

Про намір ввезти на територію Польщі предмети подвійного призначення, які використовуються в телекомунікаціях або для захисту інформації, необхідно повідомити Голову Агентства внутрішньої безпеки РП (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Йдеться про товари, зазначені в ч. 1 «Телекомунікації», пп. 5A001a або 5A001b4 або в частині 2 «Інформаційна безпека» категорії 5 Додатку I до Регламенту ЄС № 428/2009 щодо контролю за торгівлею товарами подвійного використання. Декларація повинна бути оформлена за 14 днів до планованого імпорту.

Заявку на отримання дозволу може подати:

 • фізична особа,
 • юридична особа,
 • організаційна структура без статусу юридичної особи за умови її дієздатності.

Заяву може подати особа, яка проживає на території Республіки Польща, або суб’єкт підприємницької діяльності, головний офіс якого знаходиться на території Республіки Польща.

Заяви подаються за адресою:

Міністерство розвитку і технологій РП
Площа Трьох Хрестів, 3/5 (Pl. Trzech Krzyży 3/5)
00-507 Варшава.

На імпорт військових товарів також може бути виданий національний генеральний дозвіл. Він надається у формі нормативного акту, у якому вказуються країни, організації та товари стратегічного значення, для яких надається дозвіл. У разі надання загального національного дозволу індивідуальний дозвіл не потрібний.

У заявці вказується:

 • найменування заявника, включаючи його назву, юридичну адресу або адресу проживання на території Республіки Польща;
 • ідентифікаційний податковий номер (NIP);
 • зазначення виду та обсягу господарської діяльності, яку здійснює заявник, якщо він є підприємцем;
 • зазначення суб’єктів господарювання, які є діловими партнерами заявника у здійсненні запропонованого обороту, включаючи їх найменування, адреси зареєстрованих офісів або адреси проживання та їх роль у цьому обороті;
 • визначення предметів стратегічного значення, якими торгують, включаючи їх вартість і кількість;
 • заява про те, що заявник вживатиме необхідних заходів для того, щоб товари стратегічного значення були доставлені до кінцевого споживача;
 • зазначення виробника товарів стратегічного значення, які будуть продаватися, і кінцевих споживачів, включаючи їх імена та адреси реєстрації;
 • відомості про використання кінцевим споживачем товарів стратегічного значення.

До заяви додається:

 • заява про наявність концесій або дозволів, що дають право володіти товарами стратегічного значення або здійснювати діяльність, пов'язану з пропонованим обігом, якщо володіння такими концесіями або дозволами вимагається згідно з положеннями інших актів, разом із точними ідентифікаційними характеристиками цих документів
 • проект договору чи торгової угоди, якщо така угода необхідна для конкретної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • сертифікат імпорту або заява кінцевого користувача;
 • сертифікат відповідності;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товаром, якщо імпортер або кінцевий споживач зобов’язався отримати таку згоду.

Якщо будь-який із документів, що додаються до заяви, складено іноземною мовою, до заяви додатково додається переклад цього документа на польську мову, засвідчений присяжним перекладачем.

Міністр розвитку і технологій РП може вимагати від заявника додаткову інформацію, що дозволить перевірити дані зазначені у заяві. Тому про зміни даних, що містяться у заяві, необхідно повідомляти Міністерство розвитку і технологій РП протягом 14 днів з моменту їх виникнення.

Перед видачою дозволу Міністр розвитку і технологій РП звертається (письмово або через електронну систему документообігу) до консультативних органів (зокрема: Міністерства внутрішніх справ і адміністрації РП, Міністерства закордонних справ РП, Міністерства фінансів РП, керівників служби військової контррозвідки, служби військової розвідки, агентства внутрішньої безпеки) з метою отримання інформації про наявність чинників, які унеможливлюють видачу такого дозволу.

Вказані консультаційні органи надсилають свої пропозиції протягом 14 днів. Ці пропозиції не підлягають оскарженню.

Міністр розвитку і технологій РП також встановлює можливі факти відмови протягом останніх 3 років компетентних органів іншої держави-члена Європейського Союзу у видачі дозволу на торгівлю товарами стратегічного значення з ідентичними параметрами і тому самому кінцевому споживачу чи одержувачу, який подав заявку. У такому випадку, польський Міністр консультується з компетентним органом держави-члена Європейського Союзу, який відмовив у видачі такого дозволу, і у разі видачі дозволу, інформує цей орган ЄС, додавши детальне обґрунтування свого рішення.

Міністр розвитку і технологій РП видає дозвіл на імпорт військових товарів до Польщі з третьої країни у формі адміністративного рішення. Термін дії вказується в індивідуальному дозволі. Дозвіл не може бути виданий на строк більше одного року.

Терміни видачи дозволів – до 1 місяця. В окремих випадках термін може бути продовжений до 2 місяців (про це повідомляється заявник).

Рішення Міністра розвитку і технологій РП оскарженню не підлягає, водночас, заявник може звернутися до Міністерства розвитку і технологій РП з проханням переглянути його справу.

Індивідуальні дозволи та отримані права не підлягають передачі іншим особам.

Міністр розвитку і технологій РП відмовляє у наданні дозволу на імпорт товарів військового призначення, якщо:

 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, можуть бути використані для діяльності, що порушує міжнародне гуманітарне право;
 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, можуть бути використані для ініціювання або продовження збройного конфлікту або для загострення існуючої напруги чи конфліктів у країні кінцевого споживача;
 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, будуть використані країною одержувача проти іншої країни, зокрема, коли існує збройний конфлікт між країною одержувача та іншою країною, або країна іноземного одержувача має територіальні претензії проти іншої країни, яка намагалася або погрожувала зробити це силою в минулому;
 • надання суперечить міжнародним зобов'язанням Республіки Польща в рамках міжнародних угод і домовленостей.

Міністра розвитку і технологій РП може своїм адміністративним рішенням скасувати або змінити індивідуальний дозвіл, якщо:

 • обіг здійснюється на умовах, зазначених в індивідуальній або глобальній ліцензії;
 • суб'єкт втратив гарантію законної торгівлі;
 • цього вимагають потреби оборони і безпеки Республіки Польща;
 • цього вимагають зобов'язання Республіки Польща в рамках міжнародних і союзницьких угод.

Міністр розвитку і технологій РП здійснює облік наданих дозволів у відповідному реєстрі, до якого одразу після видачі дозволу вносяться дані, що містяться у заяві на отримання дозволу, зокрема вид наданого дозволу, кількість і вартість товарів стратегічного значення, на які поширюється дозвіл.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

У практичному плані роботи РЕІ запроваджено механізм опрацювання звернень вітчизняних компаній щодо просування їх продукції та пошук партнерів на іноземних ринках із використанням наявних можливостей економічних відділів у складі закордонних диппредставництв.

При цьому одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах, що сприяє розвитку міжнародної виробничої кооперації вітчизняних підприємств, збільшенню обсягів українського експорту та просуванню комерційних інтересів наших компаній на світових ринках в цілому.

В цьому плані, закордонні дипломатичні установи України в рамках роботи РЕІ забезпечують необхідний інформаційний супровід участі вітчизняних компаній в міжнародних проектах.

Крім надання безпосереднього сприяння українським виробникам щодо просування їх продукції на зовнішні ринки, МЗС разом із закордонними дипломатичними установами, на постійній основі проводить відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу за кордоном задля популяризації інвестиційного потенціалу України.

Детальніше: https://rei.mfa.gov.ua/


Як звернутися до Ради

Заповнити анкету експортера

 

УВАГА!

Обов'язковою умовою подання звернення за наведеною формою та включення до бази даних РЕІ є:

 • наявність презентації та комерційної пропозиції англійською (іноземною) мовою (форма передбачає можливість завантаження згаданих документів);
 • контактна інформація представника компанії, який вільно володіє англійською (іноземною) мовою для оперативної та ефективної комунікації з представниками МЗС, Посольств та іноземних партнерів (в т.ч. моб телефон з WhatsApp).

Рекомендуємо також звернутися на веб-сторінку https://nazovni.online/ , яка реалізована МЗС України та призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках.


Що пропонує Рада експортерів та інвесторів при МЗС (РЕІ) українським експортерам:

 • дипломатичне сприяння у просуванні продукцїі за кордоном, пошуку партнерів, розповсюдженні інформації про продукцію українських виробників за кордоном;
 • сприяння в організації та участі у виставкових заходах та форумах за кордоном;
 • включення підприємства до бази даних РЕІ для інформування про:

                      - пропозиції іноземних компаній щодо співробітництва у визначеній галузі; 

                      - виставки, форуми, бізнес заходи за кордоном;

                      - заходи, які організовує Міністерство закордонних справ для експортерів;

                      - інформаційних матеріалів про іноземні ринки та ін.


Для цього просимо просимо заповнити форму:ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ЕКСПОРТЕРАУВАГА!


Обов'язковою умовою подання звернення за наведеною формою та включення до бази даних РЕІ є:

 • реєстрація підприємства на території України;
 • підприємство є виробником та/або експортером продукції/послуг;
 • наявність презентації та комерційної пропозиції англійською (іноземною) мовою (форма передбачає можливість завантаження згаданих документів);
 • контактна інформація представника компанії, який вільно володіє англійською (іноземною) мовою для оперативної та ефективної комунікації з представниками МЗС, Посольств та іноземних партнерів (в т.ч. моб телефон з WhatsApp).

У контексті підтримки вітчизняних виробників, зокрема надання необхідного сприяння виходу українських експортерів на іноземні ринки, повідомляємо, що ІТ-компанія EVO за підтримки глобального лідера з цифрових платежів Visa, комунікаційної агенції Banda та інформаційного сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства цифрової трансформації України створила маркетплейс Made with bravery (https://shop.brave.ua/uk/) електронний майданчик, на якому продаються товари, виготовлені в Україні. 5% від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі United24, ініційованій Президентом України.

Доставку придбаних товарів здійснює національний оператор поштового зв’язку Укрпошта до більшості країн світу. Із їхнім повним переліком можна ознайомитися за посиланням. (https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/perelik_krayin_pryznachennya_mizhnarodnykh_vidpravlen_04_2022.pdf)W kontekście wsparcia krajowych producentów, w szczególności zapewnienia niezbędnego wsparcia ukraińskim eksporterom w wejściu na rynki zagraniczne, informujemy, że firma informatyczna EVO, przy wsparciu światowego lidera płatności cyfrowych Visa, agencja komunikacji Banda oraz pomoc informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy stworzyła platformę handlową Made with bravery (https://shop.brave.ua/uk/) platforma elektroniczna, na której sprzedawane są towary wyprodukowane na Ukrainie. Giełda przekazuje 5% kosztów każdego zakupionego produktu na platformę zbiórki United24 zainicjowaną przez Prezydenta Ukrainy.

Dostawa zakupionych towarów jest realizowana przez narodowego operatora pocztowego Ukrposhta do większości krajów świata. Ich pełną listę można znaleźć pod linkiem. (https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/perelik_krayin_pryznachennya_mizhnarodnykh_vidpravlen_04_2022.pdf)

Процедура підтвердження СКС:

Для того, щоб отримати підтверджений Аташе з питань оборони при Посольстві України в Республіці Польща (далі  - Військовий Аташе) Сертифікат кінцевого споживача (СКС, End-User Certificate), для ввезення на територію України товарів подвійного споживання (бронежилетів, металевих пластин для бронежилетів, шоломів), необхідно зробити наступне:

Підготувати СКС (End-User Certificate), заповнивши в ньому наступні пункти:

 • Споживач, його адреса;
 • Експортер, його адреса;
 • Найменування та повний опис товару;
 • Місце встановлення (використання) товару;
 • Ціль кінцевого використання товару;
 • Споживач товару цим гарантує, що товар, зазначений у пункті 3, не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в пункті 5, і не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу Державної служби експортного контролю України;
 • Інші гарантії і зобов'язання, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору.

(п. 6-7 залишати без змін)


Обов’язковою умовою є  підпис зазначеного сертифікату саме Кінцевим споживачем товару (із відмітками: дата, ім’я та прізвище, підпис, штамп).


Після підписання Кінцевим споживачем зазначеного сертифіката, необхідно направити його оригінал або скан-копію на адресу <[email protected]>.


Після отримання СКС від ініціатора, обо'вязково здійснюється його перевірка.

Після підтвердження Військовим Аташе СКС Посольством надсилається копія СКС на email експортера та / або підписаний оригінал СКС надається у Посольстві України в РП.


Далі експортеру необхідно надіслати / надати інформацію до Міністерства розвитку і технології Республіки Польщі: [email protected] для отримання дозволу щодо подальшого вивезення товару зазначеного в СКС з території Польщі.

 

Інформація щодо процедури оформлення сертифіката кінцевого споживача зазначена за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-99-%D0%BF#Text


Звертаємо увагу, що процедура оформлення вивезення або експорту товарів військового / подвійного призначення (зокрема: БПЛА, тепловізори, оптичні прилади та ін.) залишилась без змін відповідно до польського законодавства. (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia та https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/uslugi-dla-przedsiebiorcow). Обіг зазначених видів товарів можуть здійснювати виключно спеціалізовані компанії, які мають ліцензії / концесії. 


Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000185

Фондом в листопаді 2022 розпочато фандрейзингову кампанію, спрямовану на залучення позабюджетних коштів на поновлення грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, реалізацію яких через збройну агресію рф не було продовжено та розпочато в 2022 році, а також на грантову підтримку за іншими напрямами за результатами нових конкурсів. 

Посилання на сторінку фандрейзингової кампанії Фонду:  https://nrfu.org.ua/fundraising/

Українські меблевики продовжують нарощувати обсяг експорту: результати участі у виставці Meble Polska 2023

Meble Polska - це щорічна міжнародна виставка меблів, яка проводиться у місті Познань в Польщі. Українські меблеві компанії традиційно беруть участь у цій виставці. Цьогоріч у виставці Мебле Полска взяли участь 250 меблевих брендів з 15 країн, серед яких 30 - з України у складі національного стенду та окремими експозиціями. Так, з 21 по 24 лютого 2023 24 українські меблеві фабрики працювали у складі національного стенду Furniture of Ukraine, а саме: MIRT, MODERN, Metal land, Grade, Comfortmebli, IDEALL, Lion, Svit Mebliv, Sofro, Azzare, Neman, Roman, Cubus, Lado, StarWood, BJORN, BONSSO, DP MP Ukraine, Furniture Factory TTT, Green Sofa, BIS-M, TOKABO, Comforto та RONEL.

Участь українських меблевиків у Meble Polska дала їм можливість продемонструвати свої новітні розробки та продукти на міжнародному рівні, а також провести більше 500 зустрічей з потенційними партнерами та поточними клієнтами з Данії, Нідерландів, Франції, Великобританії, Німеччини, Румунії, США, Канади, Чехії, Фінляндії та інших країн світу. Прямо на стенді було підписано декілька контрактів.

Колекції furniture of Ukraine на міжнародній арені

Масштабну національну експозицію у 556 квадратних метрів було мебльовано новими колекціями спалень з масиву дубу та черешні, столами та стільцями з металу. масиву дубу, ясеня, горіха, HPL, ДСП та МДФ, м’якими меблями бюджетного та преміум сегментів, серійними кухнями, меблями для дитячих кімнат та віталень, а також вікна, двері та стінові панелі. Особливу увагу викликала продукція, сертифікована FSC.

Спільну експозицію на виставці Meble Polska 2023 організовано командою Furniture of Ukraine Business Expo від Української Асоціації Меблевиків. 

За 2022 рік експорт меблів України становив 806 млн.дол. США із середньорічним приростом обсягів на 11,5% за останні 6 років. Українські меблі було доставлено до 99 країн світу, з яких найбільшими покупцями стали Польща (34,9%), Німеччина (17,4%), Данія (5,9%), Австрія (4,5%) та інші. Що відбулося в тому числі завдяки участі українських меблевиків у 2022 році під спільним прапором Furniture of Ukraine 67 меблевих фабрик на 5 міжнародних виставках в Польщі, Німеччині, Італії та ОАЕ. 


Підтримка колективної експозиції українських меблевиробників

Організація роботи національного стенду в Познані стала можливою завдяки активному сприянню та підтримці Раді експортерів та інвесторів при МЗС України, ДУ “Офісу розвитку підприємництва та експорту”, Посольства України в Республіці Польща, Рівненській Державній Обласній Військовій Адміністрації, Київській Державній Обласній Військовій Адміністрації та Броварській Районній Військовій Адміністрації, Партнерами та меценатами національного стенду є: Kronospan UA, Kleiberit Ukraine та Hafele. Юридична підтримка національної експозиції від Адвокатського бюро “Гончарук і партнери”. Логістичні партнери Ріотранс та HN Logictics. Дизайн спільної експозиції розроблено Дмитром Новіковим, 3D-dізуалізація стенду та підготовка роздаткового матеріалу учасників - Great Catalog. Забудову стенду було здійснено меблевою фабрикою Аззаре. Виготовлення одягу для волонтерів - майстриня Марина Радигіна. 

Планом просування українських меблів на експорт Української Асоціації Меблевиків передбачено на 2023 рік торговельна місія до Лондона та національні стенди на таких міжнародних виставках, як IMM Colonge та MOW.


Фото https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wHay3Ts_O8mg4sfoMehChoG8Y1cuAFeH 


26.04.2023 було опубліковане розпорядження Міністра розвитку і технологій РП Вальдемара Буди від 19.04.2023 «Про внесення змін до розпорядження про державний генеральний дозвіл» (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/787), згідно з яким базові моделі дронів можна експортувати в Україну без отримання індивідуальних дозволів на експорт. До введення в дію даного розпорядження експорт дронів, описаних у категорії 9A012.a.1., не міг здійснюватися на основі державного генерального дозволу. 

Згідно зі згаданим розпорядженням, фізичні та юридичні особи, які мають зареєстрований офіс або проживають у Польщі, можуть експортувати дрони (кат. 9A012.a.1.) в Україну без зобов’язання отримувати індивідуальні дозволи на експорт. У цьому зв’язку не потрібно подавати заявку на отримання дозволу на торгівлю такими товарами та додавати необхідні документи до заяви. Відтепер, для отримання державного генерального дозволу необхідно повідомити Міністерство розвитку і технологій РП про намір використовувати цей дозвіл. 

Через 30 днів з моменту подачі заявки заявник може експортувати дрони (кат. 9A012.a.1.) усім одержувачам (цивільним і військовим) в Україні, без необхідності звітування про кожну поставку.

Організація/особа, яка використовує державний генеральний дозвіл, повинна вести реєстр вивезення вказаних товарів.

Розяснення щодо нової процедури від Міністерство розвитку і технологій РП:

INFORMATION

In connection with the signing by Minister Waldemar Buda of the Regulation of the Minister of Development and Technology of April 19, 2023 amending the regulation on the national general permit (Journal of Laws of 2023, item 787), I kindly inform you that on April 27, 2023, the national general export authorization ZG-PL-DU-1, covering dual-use items specified in item 9A012.a.1 of the list set out in Annex I to Regulation (EU) 2021/821, entered into force.

What exactly does the new regulation refer to?

Category 9A012.a.1. includes "Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unmanned Aerial Vehicles designed for controlled flight beyond the direct view of the operator, with a maximum endurance of at least 30 minutes but less than 1 hour, designed to take off and maintain stable controlled flight in wind gusts of at least 46.3 km/h.'.

This national general authorization is valid for exports to the following destinations: Ukraine.

No individual or global license is required.

Who can use the national general export authorization ZG-PL-DU-1?

Natural and legal persons who live (address) or have their office registered in Poland.

How to do it?

You are required to:

1) submit a statement on the date of commencement of using the ZG-PL-DU-1 permit to the Ministry of Economic Development and Technology (preferably by email).

(Example of the statement: I hereby declare that Company XYZ [company address] notifies its intention to use the general permit ZG-PL-DU-1 from [date]);

2) keep records of trading;

3) provide the trade control authority with annual information on the execution of this trade by the end of the first quarter of the following year.

Obligations to submit a statement, keep records of trading and provide annual information on the implementation of trading are regulated in art. 8, art. 25 and art. 26 of the Act of November 29, 2000 on foreign trade in goods, technologies and services of strategic importance for state security, as well as for maintaining international peace and security (Journal of Laws of 2022, item 1666, as amended).

When can I start exporting?

The statement should be submitted to the Ministry of Economic Development and Technology at least one month before the start of trading. It is one-time and indefinite. After one month from the notification, you can start exporting.

How to interpret the regulations in the context of additional equipment integrated on drones?

In the case of unmanned aerial vehicles (UAVs) that additionally contain one or more controlled components, consideration should be given to whether the controlled component or components can be separated or used for other purposes. If the item is integrated, it will not be treated separately, so no additional export authorization is required (for instance: if the drone contains thermal cameras, or other special components, but this camera is integrated within the drone and cannot be naturally separated from the drone, or used separately from the drone, no additional license is needed).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux