• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • Polski
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Польщею
Опубліковано 20 серпня 2012 року о 00:37 Адреса підрозділу з економічних питань Посольства:

Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Варшава, Республіка Польща

тел.: +48 (22) 622-47-97, 622-15-49,

факс: +48 (22) 622-47-43

Понад 30 років Польща залишається одним із найпривабливіших напрямків для притоку іноземних інвестицій.

Має стабільну економіку зі сформованим макроекономічним становищем та унікальними умовами для ведення та відкриття бізнесу, що підтверджується економічними даними.

Домінуючу частину прямих іноземних інвестицій (ПІІ) становлять реінвестовані прибутки, що свідчить про лояльність інвесторів до польського ринку.

Членство Польщі в міжнародних організаціях (ЄС, НАТО, ООН, ОЕСР) дає іноземним інвесторам широкі можливості для співпраці та впливає на безпеку та стабільність інвестицій. Це також робить Польщу надійним діловим партнером для іноземних інвесторів.

З логістичної точки зору великим надбанням Польщі є її розташування в центрі Європи, на перетині основних шляхів сполучення. Це дозволяє інвесторам легко отримати доступ до ринків Європейського Союзу та країн Східної Європи.

Польща має стабільну економіку зі сформованим макроекономічним становищем. Польська економіка розвивається швидкими темпами, короткострокові економічні перспективи є оптимістичними, система фіскальної політики є сильною, заходи, вжиті для збільшення податкових надходжень, є ефективними, а ситуація на ринку праці є найкращою в новітній історії Польщі.

Польща має великий внутрішній ринок із понад 38 мільйонами споживачів, який розглядається не лише як місце виробництва, але й як цільовий ринок.


Doing Business in Poland 2022

https://bpcc.org.pl/uploads/ckeditor/attachments/20873/Doing_business_in_Poland_2022.pdf


Doing Business in Poland 

www.pnplaw.pl 

Legal Aspects Guidebook for Foreigners | 2022

https://www.pnplaw.pl/wp-content/uploads/2022/04/2022_PNP-law-broszura_double-page_fit-page_layout.pdf

 

Торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво з Республікою Польща


За результатами 2022 року Польща посідає 1 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з питомою вагою 23,1 % від загального обсягу.

Показники двосторонньої торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн. дол. США)

*Оперативна статистика на час військового стану

 

2021

2022*

+/- 

2022/2021, %

Товарообіг

10189,9

12147,3

+1957,4

119,2

Експорт

5227,4

6655,6

+1428,2

127,3

Імпорт

4962,5

5491,7

+529,2

110,7

Сальдо

+264,9

+1163,9

-

-

 

За результатами 2022 року товарообіг між Україною та Польщею склав 12 млрд
147,3 млн дол. США, що на 19,2% або на 1957,4 млн дол. США більше обсягів торгівлі товарами за 2021 рік. Обсяг експорту українських товарів до Польщі склав 6 млрд 655,6 млн дол. США та збільшився на 27,3% у порівнянні з 2021 роком, обсяг імпорту збільшився на 10,7% та склав 5 млрд 491,7 млн дол. США.

Сальдо у торгівлі товарами за цей період позитивне для України і складає 1 млрд 163,9 млн дол. США.


Товарна структура експорту з України до Польщі за 2021-2022 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

 2022

2021

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО:

6 655 603,3

100,0

5 227 460,9

100,0

1 428 142,3

127,3

72 чорнi метали

1 257 522,8

18,9

1 391 325,0

26,6

-133 802,2

90,4

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

788 328,1

11,8

394 954,8

7,6

393 373,3

199,6

10 зерновi культури

641 146,4

9,6

16 892,0

0,3

624 254,4

3 795,6

26 руди, шлаки і зола

499 384,2

7,5

555 902,7

10,6

-56 518,5

89,8

12 насiння і плоди олійних рослин

476 439,2

7,2

66 908,0

1,3

409 531,1

712,1

44 деревина і вироби з деревини

365 838,0

5,5

341 328,3

6,5

24 509,6

107,2

85 електричнi машини

362 905,7

5,5

395 334,9

7,6

-32 429,2

91,8

94 меблi

281 385,8

4,2

359 744,5

6,9

-78 358,7

78,2

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

259 419,6

3,9

193 710,4

3,7

65 709,2

133,9

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

215 569,3

3,2

86 675,6

1,7

128 893,6

248,7

73 вироби з чорних металiв

151 385,7

2,3

152 484,5

2,9

-1 098,8

99,3

84 реактори ядерні, котли, машини

145 338,2

2,2

108 352,0

2,1

36 986,2

134,1

08 їстівнi плоди та горiхи

107 856,8

1,6

109 647,8

2,1

-1 791,0

98,4

У структурі експорту українських товарів до Польщі переважають поставки: чорних металів (18,9%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (11,8%); зернових культур (9,6%); руди, шлаків і золи (7,5%); насіння і плодів олійних рослин (7,2%).

  

Товарна структура імпорту з Польщі до України за 2021-2022 р.р.

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

 2022

2021

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО:

5 491 716,9

100,0

4 962 693,8

100,0

529 023,2

110,7

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

1 144 881,9

20,8

236 003,1

4,8

908 878,9

485,1

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

469 683,7

8,6

516 686,0

10,4

-47 002,3

90,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

392 448,0

7,1

449 012,7

9,0

-56 564,7

87,4

84 реактори ядерні, котли, машини

285 588,2

5,2

420 193,9

8,5

-134 605,7

68,0

85 електричнi машини

261 630,7

4,8

343 458,1

6,9

-81 827,4

76,2

31 добрива

251 557,4

4,6

234 255,9

4,7

17 301,5

107,4

Різне

239 384,3

4,4

6 059,5

0,1

233 324,8

3 950,5

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

113 018,6

2,1

112 871,3

2,3

147,3

100,1

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

108 479,2

2,0

132 227,8

2,7

-23 748,6

82,0

40 каучук, гума

107 790,7

2,0

103 904,3

2,1

3 886,4

103,7

72 чорнi метали

99 702,3

1,8

116 283,4

2,3

-16 581,2

85,7

48 папiр та картон

99 618,6

1,8

121 852,9

2,5

-22 234,3

81,8

73 вироби з чорних металiв

92 692,1

1,7

145 169,8

2,9

-52 477,7

63,9

У структурі імпорту польських товарів домінують поставки: палив мінеральних; нафти і продуктів її перегонки (20,8%); засобів наземного транспорту крім залізничного (8,6%); пластмас, полімерних матеріалів (7,1%); реакторів ядерних, котлів, машин (5,2%); електричних машин (4,8%).

 

Динаміка торгівлі товарами та послугами*

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

ЗТО

6 501,5

126,1

7 283,6

112,0

7 886,1

107,7

7 858,5

99,6

10 752,4

136,8

Експорт

2 897,5

124,7

3 445,6

118,9

3 534,4

102,2

3 516,6

99,5

 5 506,8

156,6

Імпорт

3 604,0

127,3

3 838,0

106,5

4 351,7

112,7

4 341,9

99,8

 5 245,6

120,8

Сальдо

-706,5

-

-392,4

-

-817,3

-

-825,3

-

+261,2

-


 * Для уникнення подвійного обліку з 2014 року загальні обсяги товарів та послуг розраховані за формулою: усього (товари і послуги) = товари + послуги - вартість послуг з переробки давальницької сировини (в експорті -  у 2017 році – 123,4 млн дол; у 2018 році – 161,8 млн дол.; у 2019 році – 182,2 млн дол.; у 2020 – 197,1 млн дол.; у 2021 – в експорті - 198,2 млн дол., в імпорті - 2,0 млн дол.).

 

У 2021 році обіг товарами та послугами між Україною та Республікою Польща склав 10 млрд 752,4 млн дол. США, відбулось збільшення на 36,8%. При цьому експорт українських товарів та послуг до Польщі склав 5 млрд. 506,8 млн дол. США та збільшився на 56,6%. Імпорт товарів та послуг з Польщі в Україну склав 5 млрд 245,6 млн дол. США, що на 20,8% більше ніж у 2020 році. Сальдо торгівлі з Польщею позитивне і складає +261,2 млн дол. США.


Динаміка торгівлі товарами

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

ЗТО

6 178,4

126,3

6 899,2

111,7

7 405,1

107,3

7 413,6

100,1

10 189,9

137,4

Експорт

2 724,6

123,8

3 257,4

119,6

3 295,8

101,2

3 272,7

99,3

5 227,4

159,7

Імпорт

3 453,8

128,2

3 641,8

105,4

4 109,3

112,8

4 140,9

100,8

4 962,5

119,8

Сальдо

-729,2

-

- 384,4

-

-813,5

-

-868,2

-

+264,9

 

 

У 2021 році товарообіг між Україною та Польщею склав 10 млрд. 189,9 млн дол. США, що на 37,4% більше обсягів торгівлі товарами за минулий рік. Обсяги експорту українських товарів до Польщі склали 5 млрд. 227,4 млн дол. США та збільшився на 59,7%, обсяги імпорту збільшились на 19,8% та склали 4 млрд. 962,5 млн дол. США. Сальдо за цей період позитивне для України і складає + 264,9 млн дол. США.


Товарна структура експорту з України до Польщі у 2020 - 2021 роках

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

2021

2020

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

5 227 451,3

100,0

3 272 742,3

100,0

1 954 809,0 

159,7

72 чорнi метали

1 391 394,5

26,6

376 756,7

11,5

1 014 637,8

369,3

26 руди, шлаки і зола

555 902,7

10,6

376 334,4

11,5

179 568,3

147,7

85 електричнi машини

395 365,6

7,6

392 466,3

12,0

2 899,3

100,7

15 жири та олії тваринного або рослинного походження

394 875,2

7,6

275 417,5

8,4

119 457,8

143,4

94 меблi

359 744,7

6,9

263 609,1

8,1

96 135,5

136,5

44 деревина і вироби з деревини

341 349,5

6,5

234 156,5

7,2

107 193,0

145,8

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

193 710,4

3,7

152 980,2

4,7

40 730,2

126,6

73 вироби з чорних металiв

152 484,5

2,9

87 708,6

2,7

64 775,9

173,9

08 їстівнi плоди та горiхи

109 647,8

2,1

57 686,1

1,8

51 961,7

190,1

39 пластмаси, полімерні матеріали

109 239,8

2,1

46 545,6

1,4

62 694,1

234,7

84 реактори ядерні, котли, машини

108 376,5

2,1

83 696,1

2,6

24 680,4

129,5

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

86 675,6

1,7

91 878,2

2,8

-5 202,5

94,3

12 насiння і плоди олійних рослин

66 908,0

1,3

52 887,2

1,6

14 020,8

126,5

48 папiр та картон

52 329,7

1,0

25 855,5

0,8

26 474,3

202,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

50 424,6

1,0

36 833,6

1,1

13 591,0

136,9

41 шкури

47 911,2

0,9

49 036,9

1,5

-1 125,7

97,7

25 сіль; сірка; землі та каміння

45 190,4

0,9

29 487,5

0,9

15 702,9

153,3

64 взуття

44 927,8

0,9

32 387,1

1,0

12 540,7

138,7

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

44 137,9

0,8

38 557,7

1,2

5 580,2

114,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

43 807,6

0,8

26 981,7

0,8

16 825,9

162,4

У структурі експорту українських товарів до Польщі переважають поставки: чорних металів (26,6%); руди, шлаків і золи (10,6%); електричних машин (7,6%); жирів та олій тваринного або рослинного походження (7,6%);  меблів (6,9%); деревини і виробів з деревини (6,5%).

 

Товарна структура імпорту з Польщі до України у 2020 - 2021 роках

(за даними Держстату України, тис. дол. США)

 

 

2021

2020

Динаміка

Вартість

П/В, %

Вартість

П/В, %

+/-

%

ВСЬОГО

4 962 535,0

100,0

4 140 989,6

100,0

817 845,4 

119,8

87 засоби наземного транспорту крім залізничного

516 583,6

10,4

375 631,4

9,1

140 952,3

137,5

39 пластмаси, полімерні матеріали

448 937,7

9,1

342 807,1

8,3

106 130,5

131,0

84 реактори ядерні, котли, машини

420 025,8

8,5

358 716,6

8,7

61 309,2

117,1

85 електричнi машини

343 460,0

6,9

327 907,7

7,9

15 552,3

104,7

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

236 032,4

4,8

190 745,3

4,6

45 287,2

123,7

31 добрива

234 023,6

4,7

101 685,1

2,5

132 338,5

230,1

73 вироби з чорних металiв

145 144,8

2,9

122 826,5

3,0

22 318,2

118,2

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

132 227,8

2,7

132 622,7

3,2

-394,9

99,7

48 папiр та картон

121 852,7

2,5

104 249,2

2,5

17 603,6

116,9

72 чорнi метали

114 212,8

2,3

104 321,9

2,5

9 890,9

109,5

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

112 849,0

2,3

100 609,4

2,4

12 239,6

112,2

33 ефiрнi олії

104 914,6

2,1

114 294,0

2,8

-9 379,4

91,8

40 каучук, гума

103 874,1

2,1

74 211,5

1,8

29 662,5

140,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

100 739,3

2,0

93 623,8

2,3

7 115,5

107,6

32 екстракти дубильнi

97 783,5

2,0

77 509,6

1,9

20 273,9

126,2

19 готові продукти із зерна

89 500,8

1,8

77 452,7

1,9

12 048,1

115,6

02 м'ясо та їстівні субпродукти

79 044,6

1,6

67 756,9

1,6

11 287,6

116,7

96 рiзнi готовi вироби

77 619,9

1,6

94 772,5

2,3

-17 152,6

81,9

30 фармацевтична продукція

76 412,0

1,5

65 288,8

1,6

11 123,2

117,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

75 220,9

1,5

58 843,3

1,4

16 377,6

127,8

У структурі імпорту польських товарів домінують поставки таких товарних позицій: засоби наземного транспорту крім залізничного (10,4%); пластмаси, полімерні матеріали (9,1%); реактори ядерні, котли, машини (8,5%); електричні машини (6,9%); палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (4,8%); добрив (4,8%); виробів з чорних металів (2,9%); молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед (2,7%).


Динаміка торгівлі послугами

(за даними Держстату України, млн дол. США)

 

2017

%

2018

%

2019

%

2020

%

2021

%

ЗТО

446,5

124,3

546,3

122,3

663,4

121,4

642,0

96,8

762,6

118,8

Експорт

296,3

134,3

350,2

118,2

420,9

120,2

441,0

104,8

477,6

108,3

Імпорт

150,2

108,4

196,1

130,6

242,5

123,6

201,0

82,9

285,0

141,8

Сальдо

+146,1

-

+154,1

-

+178,4

-

+240,0

-

+192,5

-

 

У 2021 році обсяги двосторонньої торгівлі послугами склали 762,6 млн дол. США, відбулось зростання обсягів на 18,8 %. При цьому експорт послуг з України до Польщі склав 477,6 млн дол. США, збільшення на 8,3 %, імпорт польських послуг в Україну  склав 285 млн дол. США, зростання на 41,8%. Сальдо позитивне та складає 192,5 млн дол. США.


Основними статтями експорту українських послуг до Польщі традиційно є:

- послуги з переробки матеріальних ресурсів – 42,5%;

- транспортні послуги  – 29,6%;

- ділові послуги – 10,5%;

- послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 8,4%.


Основними статтями імпорту польських послуг в України є:

- транспортні послуги – 58,4%;

- ділові послуги – 16,0%;

- послуги, пов’язані з подорожами – 9,6%);

- послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги – 7,3%.Інвестиційне співробітництво

 

Кумулятивний залишок польських інвестицій в економіці України станом на 31.12.2021 р. складає 1,140 млрд. дол. США (з них 767 млн. – участь в капіталі, а 372 млн. дол. США – боргові інструменти), що дозволило вперше за останні роки подолати позначку в 1 млрд. дол. та випередити США і РФ (впродовж близько
10 років обсяг польських інвестицій в Україні коливався на рівні 0,7-0,9 млрд. дол. США).
Частка польських інвестицій в економіці України від загального обсягу прямих іноземних інвестицій станом на 31.12.2021 р. все ще не перевищує 2% (7 місце в ЄС та 9 місце у світі), незначно поступаючись Франції та Люксембургу. У порівнянні з 2020 роком обсяг польських інвестицій зріс на +229 млн. дол. США.


Найбільший обсяг прямих польських інвестицій (участь в капіталі станом на 30.09.2021 р.) надійшов в українську промисловість – 42% (або 320 млн. дол.США), головним чином у сферу переробки (305 млн. дол.); фінансову та страхову діяльність (35%), оптову та роздрібну торгівлю і ремонт автотранспорту (16%), а також сферу сільського господарства – 2,4%.


Важливо, що польські інвестиції присутні в усіх регіонах України, найбільше у Тернопільській (30% від загального обсягу ПІІ) та Львівській (20%) областях, а також у Вінницькій (10%), Київській (6%), Волинській (5%), Сумській (5%) та Івано-Франківській (3%) областях.

В Україні успішно працюють близько 3 тисяч компаній з польськими капіталом, зокрема такі відомі як фабрика будівельної кераміки „Церсаніт”, деревообробна фабрика „Барлінек”, меблева фабрика „Новий Стиль”, фабрика упаковки „Кен-Пак”, фабрика автозапчастин „Інтер-Гроклін”, завод металообробки „Полімекс-Мостосталь”, підприємство з виробництва фарб „Снєжка-Україна”, дистриб’ютор полімерних матеріалів «Пластікс-Україна», ПАТ „Кредобанк”, який 10.03.2022 р. був визнаний НБУ «системно важливим банком України» (усього таких банків в Україні – 14) (дочірній банк найбільшого державного банку Польщі PKO Bank Polski S.A.), страхова компанія „PZU Україна”, найбільший польський ритейлер одягу „LPP S.A.” (ТМ “Reserved”, “House”, “Cropp”, “Mohito”, “Sinsay”), ритейлер спортивного одягу та аксесуарів OTCF S.A. (ТМ “4F”), виробник товарів гігієни та побутової хімії „Bella Center”, одна з найбільших в Польщі компаній у сфері надання послуг B2B, аутсорсингу та охоронних систем „IMPEL Group”, виробник алюмінієвих конструкцій „Aluprof S.A.”, будівельна компанія „UNIBEP S.A.” (Польський банк розвитку (BGK) у 2019 році та на початку 2020 року надав UNIBEP S.A. 2 кредити на суму майже 90 млн. євро на будівництво торговельно-розважальних центрів в Києві та Харкові (ТРЦ «Нікольський» на 106 тис. м2); у грудні 2021 р. UNIBEP S.A. оголосила про будівництво великого торговельно-розважального центру у Запоріжжі впродовж 2022-2024 рр., обсяг інвестиції перевищить 56 млн. євро). За оцінкою польської сторони, польські інвестиції в Україні здебільшого залучені до фінансового сектора, будівництва, меблевої промисловості, автомобілебудування та сфери виробництва одягу.

За результатами 2021 року (станом на 31.12.2021 р., за даними НБУ) до Польщі загалом залучено лише 6 млн. дол. США українських інвестицій, що становить лише 0,3% від загального обсягу інвестицій з України в інші країни світу. Більшість українських інвестицій вкладено у сферу транспорту, складську, поштову і кур’єрську діяльність – 3 млн. дол., а також у промисловість – 2,2 млн. дол. США. За обсягом українських інвестицій Польща посідає 6 місце у світі та 4 місце в ЄС, незначно поступаючись Литві і Швейцарії. Водночас, за оцінками експертів, обсяг українського капіталу в економіці Польщі коливається на рівні 1 млрд. дол. США.

Станом на 10 січня 2023 року року (за оцінками польської сторони) на території Польщі діє понад 25 тисячі компаній (25109), де принаймні одним зі співвласників/акціонерів є громадянин України або українська юридична особа (зростання на понад 8 тисяч у порівнянні з початком 2021 року; понад 23% від усієї кількості компаній з іноземним капіталом на території Польщі (понад 93 тис. компаній), значно випереджаючи будь-які інші країни. Це українські працівники які платять податки в Польщі, створюють нові робочі місця.

Більшість компаній з українським капіталом на території Польщі діє у сфері будівництва (близько 4,4 тис. компаній), торгівлі (понад 4,1 тис.), надання послуг з вантажних автоперевезень (майже 2 тис.), діяльності агентств з працевлаштування (понад 1,8 тис.), надання послуг (понад 1,4 тис.), ІТ-сфери (понад 1 тис.), а також у сфері харчування, готельного і ресторанного бізнесу (HoReCa) (близько 1 тис.).

 Найбільша кількість компаній з українським капіталом зареєстрована в таких воєводствах Польщі: Мазовецьке (столичний регіон Польщі) – 8,2 тис. або 37,6% від загальної кількості, Малопольське (2,5 тис., 11,6%), Нижньосілезське (2,2 тис., 10%), Підкарпатське (1,5 тис., 6,9%), Великопольське (1,3 тис., 6%) та Люблінське (1,1 тис., 5,2%).

З-поміж польських міст найбільше компаній з українським капіталом зареєстровано у Варшаві (7 тис.), Кракові (2,2 тис.), Вроцлаві (1,8 тис.), Познані (0,9 тис.), Любліні (0,8 тис.), Жешуві (0,6 тис.), Гданську (0,6 тис.), Лодзі і Перемишлі (по 0,5 тис.), та Щецині (0,4 тис.). Інтенсивність реєстрації компаній з українським капіталом на території Польщі (яких у 2001 році було зареєстровано лише 37) різко зросла саме з 2014 року (після початку російської агресії), з 432 фірм у 2013 році та 733 у 2014 році до 1744 фірм у 2015 році; найбільша кількість зареєстрованих компаній зафіксована у 2021 році – 4607.

Найбільшими українськими інвестиційними проектами в Польщі є: завод освітлювальних приладів „Геліос” (інвестор – ПрАТ „Іскра”), Мазовецький сироварний завод „Ostrowia" (група компаній „Milkiland N.V.”), ТОВ «Завод Кобзаренка» (виробництво та експорт сільськогосподарської техніки), агропромислова група „Пан Курчак”, ІТ-компанії „Miratech”, “GlobalLogic” та „SoftServe”, компанія „Elfa” (виробництво косметики).

 

червень 2023 р.                                       

1) Умови реєстрації бізнесу резидентами

Державний портал надає вичерпну інформацію, у т.ч. англійською мовою, щодо порядку відкриття компаній та ведення бізнесу в Польщі тощо: https://www.biznes.gov.pl/en  

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland  

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/how-to-handle-official-matters-in-poland  


2) Умови реєстрації бізнесу іноземними компаніями (у т.ч. дозволені види діяльності, отримання ліцензій, вимоги до статутного капіталу тощо)

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/running-business-by-foreigners-in-poland


3) Основні етапи процедури реєстрації іноземною компанією юридичної особи

https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland


4) Правила та вартість реєстрації бізнесу для кожного з видів СЕЗ у країні: (Назва СЕЗ - умови реєстрації, податки, посилання на сторінку з додатковою інформацією)

З 2018 року можливість використання преференцій (пільг) СЕЗ/ВЕЗ поширено на усю територію Польщі, у т.ч. для іноземних компаній, у разі, якщо вони (їхні проекти) відповідають відповідним критеріям/вимогам.

https://www.paih.gov.pl/why_poland/Polish_Investment_Zone


5) Наявність місцевих компаній у сфері реєстрації та супроводження підприємств у СЕЗ

Польське агентство інвестицій і торгівлі (PAIH, https://www.paih.gov.pl), а також мережа з 14-ти регіональних адміністрацій СЕЗ/ВЕЗ (https://www.paih.gov.pl/why_poland/investment_incentives/sez)


Консультаційна підтримка українських експортерів на польському ринку:


Польсько-Українська господарча палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza)

+48 22 827 00 81

[email protected]

http://www.pol-ukr.com/uk/  

Микола Лисенко, директор Українського бізнес-центру (Варшава)

+48 883 038 150

+38 050 335 9826

[email protected]

Валентин Гончаренко

Помічник Президента Палати

+48 796 093 863

[email protected]

Вікторія Яловенко, директор Польського бізнес-центру (Київ)

Представництво Польсько-Української Господарчої Палати в Україні

+38 (044) 2214878, 2214898

+38 (050) 4105926

[email protected]

(Польсько-Українська господарча палата діє з 1992 року та має 20 регіональних представництв в Україні і Польщі; найбільша польсько-українська бізнес асоціація до якої входить близько 200 українських та польських компаній практично в усіх сферах двостороннього співробітництва; забезпечує роботу Українського бізнес-центру; з 2018 року реалізує проект «Партнерство та працевлаштування» з підтримки українських трудових мігрантів; головний організатор щорічного Балтійського бізнес форуму, Форуму мультимодального транспорту FRACHT та інвестиційного Форуму Lub-Invest; з 2020 року адмініструє портал польсько-українського ділового співробітництва https://edialog.media/)


Український діловий центр Асоціації українського бізнесу в Польщі

http://ukrbizpol.org/  

Андрій Романчук, представник Асоціації українського бізнесу в Польщі в Польщі (Варшава), партнер Юридичної групи EUCON (www.euconlaw.com)

+48 22 658 10 25

+48 570008575

[email protected]

[email protected]

[email protected]
У презентації "Можливості ділового співробітництва та розвитку бізнесу в Польщі" 

8b0ydqvtcx0zbrgtc90ljrhtgc0llqscdrgtcwinga0l7qt9cy0ljrgtc60ymg0leiznesu-v-polshchi.pdf

дізнаєтеся про: 

 • умови відкриття бізнесу в Польщі; 
 • польську державну систему підтримки експорту;
 • транскордонне співробітництво;
 • польські торгові платформи B2B (тендерні платформи, умови участі у тендері);
 • логістичні компанії. Найкращі пропозиції на польському ринку;
 • сертифікацію продукції і митні тарифи;
 • програми підтримки МСБ;
 • досвід польських компаній в успішному використанні можливостей EEN.1) Основні характеристики участі іноземних компаній у державних закупівлях (опис умов та посилання на законодавство)

Бюлетень державних закупівель (BZP), доступний на веб-сторінці польського Управління державних закупівель (UZP, https://bzp.uzp.gov.pl/):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

(польською мовою)

Офіційний журнал ЄС:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

(основними мовами ЄС)

Єдина національна електронна платформа e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/

Для участі українським підприємствам необхідно ознайомитись із переліком тендерів на відповідному сайті та, з урахуванням визначених вимог, підготувати необхідний пакет документів (польською мовою).

Закон РП “Про публічні закупівлі” від 11.09.2019 р. (нова редакція набрала чинності з 01.01.2021 р.) детально описує усі необхідні процедурні етапи закупівель, зокрема порядок оприлюднення, вимоги до тендерної документації, хід публічних закупівель, вимоги до укладення договору тощо. Крім того, у Польщі окремі замовники можуть приймати пропозиції через власний̆ закупівельний портал, комерційні платформи або спеціальні електронні сервіси польського Управління державних закупівель (UZP). Наприклад, свої портали мають Польська залізниця та Університет м. Лодзь.


https://www.parp.gov.pl/mzp

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych


2) Чи існує можливість участі у державних закупівлях іноземним компаніям - нерезидентам?

Так

Адміністрація публічних закупівель Польщі (UZP): https://www.uzp.gov.pl/en

https://www.parp.gov.pl/mzp

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/11/legal-remedies-in-the-new-polish-public-procurement-law


3) Умови участі у тендерах для приватного сектору та для державного сектору

Україна має доступ до ринку державних закупівель ЄС на підставі членства в Угоді про державні закупівлі (GPA).

Товари походженням з України відповідають умові, визначеній статтею 393 Угоди GPA.

Закон Республіки Польща “Про публічні закупівлі” від 11.09.2019 р. (нова редакція набрала чинності 01.01.2021 р.)

Для участі українським підприємствам необхідно ознайомитись із переліком тендерів на відповідному сайті та, з урахуванням визначених вимог, підготувати необхідний пакет документів (польською мовою).

Українські компанії мають доступ до міжнародних ринків за угодою GPA на таких умовах:

- для тендерів, оголошених центральними органами влади, вартість контракту повинна дорівнювати або перевищувати 130 тис. польських злотих (орієнтовно 32 тис. дол. США) (товари та послуги) та 22,5 млн. польських злотих  (орієнтовно 5,5 млн. дол. США) (роботи).

- для тендерів, оголошених іншими (місцевими) органами влади, вартість контракту повинна дорівнювати або перевищувати 200 тис. польських злотих (орієнтовно 50 тис. дол. США) (товари та послуги) та 22,5 млн. польських злотих (5,5 млн. дол. США) (роботи).

- тендерів, оголошених державними установами, підприємствами чи організаціями: 400 тис польських злотих (орієнтовно 100 тис дол. США) (товари чи послуги) та 22,5 млн. польських злотих (орієнтовно 5,5 млн. дол. США) (роботи).

Бюлетень державних закупівель (BZP), доступний на веб-сторінці польського Управління державних закупівель (UZP, https://bzp.uzp.gov.pl/):

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/list

(польською мовою)

Офіційний журнал ЄС:

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl

(основними мовами ЄС)


https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-wziac-udzial-w-przetargu-publicznym/jak-ubiegac-sie-o-zamowienia-publiczne-w-unii-europejskiej-i-w-organizacjach-miedzynarodowych  


Адміністрація публічних закупівель Польщі (UZP): https://www.uzp.gov.pl/en

Роз’яснення і нововведення (2021 р.) до Закону РП про публічні закупівлі від 2019 року.

https://www.dentons.com/en/insights/articles/2021/march/11/legal-remedies-in-the-new-polish-public-procurement-law


Крім того, додатково:

12 вересня 2019 р. Сейм РП прийняв новий Закон про державні закупівлі. Нові правила набувають чинності з 2021р. (Закон про державні закупівлі (ЗДП).

Прийняття нового Закону дає хороші перспективи для польських підприємців та польської економіки. ЗДП вирішує ключові проблеми діючої системи. Зокрема, полегшення, передбачене в новому Законі, допомогло змінити ситуацію, в якій система закупівель є своєрідним «клубом для обраних». Недоліки та відсутність норм, які діють зараз, роблять цю систему з кожним роком все менш конкурентоспроможною. 

Державні закупівлі мають значний вплив на найважливіші галузі польської економіки. Від цього ринку значною мірою залежать напр. компанії будівельної галузі. У багатьох галузях промисловості для кожного четвертого підприємця державні закупівлі становлять більше половини доходів, а для кожного десятого - 75% доходів. Відповідно цілеспрямовані та керовані державні закупівлі можуть, таким чином, суттєво сприяти розвитку підприємств. З іншого боку, погано проведені процедури, відсутність співпраці між замовником та підрядником або обмежувальні договори можуть навіть призвести до банкрутства компаній.


Забезпечення доступу до інформації про державні закупівлі

Незважаючи на загальний обов'язок надавати інформацію про державні закупівлі, місце, де вони публікуються, залежить, серед інших від її вартості чи виду процедури. 

Оголошення можна знайти:

 • на дошці оголошень на видному місці в офісі замовника;
 • на веб-сайті замовника;
 • в Бюлетені державних закупівель - за допомогою пошукової системи можна знайти замовлення з урахуванням конкретного періоду, предмета договору, міста чи конкретної установи. Також можна ознайомитись із повідомленнями про закупівлі у «Державних інформаційних бюлетенях» окремих установ. Якщо не відома адреса веб-сайту, можна скористатися пошуковою системою на веб-сайті Biuletenіa Informacji Publicznych (BIP);
 • в Офіційному журналі ЄСУмови участі у державному тендері  

Потенційний підрядник повинен виконувати багато вимог. Лише ті підрядники, які гарантують належне виконання договору державних закупівель, можуть подати заявку на укладення договору, тому замовник також може визначати умови участі в процедурі. Ці гарантії включають відповідну кваліфікацію, технічні можливості (підтверджені відповідними документами) або хорошу економічну ситуацію. Підприємці, які мають заборгованість в ZUS або за податками, чи були покарані за фіскальні правопорушення або добре не виконали попереднє замовлення, не будуть допущені до участі в тендері.

До початку тендеру підрядник подає попередню декларацію, яка підтверджує, що він допускається до участі в тендері, відповідає вимогам участі в процедурі та критеріям відбору. Документи, які підтверджують факти декларації, подаються після вибору даного підрядника.

Українські компанії, які виконують вищезазначені вимоги, можуть приймати участь у державних тендерах, але слід враховувати те, що лише декілька відсотків іноземних компаній виграють у такого типу тендерах в Польщі.

Зацікавлені українські компанії повинні слідкувати за Бюлетенем державних закупівель, а також веб-сайтами галузей та місцевого самоврядування.

Для збільшення можливостей закупівель також може бути корисним наступне:

 • спільні пропозиції / проекти з польськими компаніями;
 • придбання польських, провідних підприємств;
 • відкриття філій українських компаній у Польщі.


Рада експортерів та інвесторів при МЗС України

UkraineInvest

Export Promotion Office of Ukraine

Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

DerzhZovnishInform – State-Owned Enterprise (Information, Research, Analytical, and Expertise Center of Ukraine that monitors international and domestic markets of commodities, products, and services)

Інвестиційний портал ДП «Адміністрація морських портів України»

 http://investinports.com/en/

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

Zrzeszenie ukraińskiego biznesu w Polsce

Kampania społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”


Polish Chamber of Tourism  - https://www.pit.org.pl/


Про можливості налагодження контактів з польськими контрагентами можна проконсультуватися з нашими партнерами:

Польсько-Українська господарча палата (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza

+48 22 827 00 81

[email protected]

http://www.pol-ukr.com/uk/ 


Вікторія Яловенко, директор Польського бізнес-центру (Київ)

Представництво Польсько-Української Господарчої Палати в Україні

+38 (044) 2214878, 2214898

+38 (050) 4105926

[email protected]

 


Український діловий центр Асоціації українського бізнесу в Польщі

http://ukrbizpol.org/ 

Андрій Романчук, представник Асоціації українського бізнесу в Польщі в Польщі (Варшава), партнер Юридичної групи EUCON (www.euconlaw.com)

+48 22 658 10 25

+48 570008575

[email protected]

[email protected]

[email protected]


Andrii Romanchuk

Андрій Романчук

Advocate, Partner

Адвокат, Партнер

www.euconlaw.com 

Ukraine

18/24 Dmytrivska st.

Kyiv, 01054

+380 44 238 04 13

+380 44 238 09 44

Poland

18 Jana Dantyszka st.

Warsaw, 02-054

+48 570 008 575

+48 22 658 1025

[email protected]
Закордонне торговельне бюро в Києві Польського агентства інвестицій та торгівлі

Кароль Кубіца, керівник польського Закордонного торговельного бюро в Києві (ZBH)

+38 098 811 5791

[email protected]

https://www.paih.gov.pl/zbh_kijow


Пропозиції для українського бізнесу на польському ринку:

Інструменти підтримки іноземних компаній від Польського фонду розвитку (PFR)

https://pfr.pl/en/offer.html?clientType=Firma-zagraniczna

https://pfrsa.pl/en/


Фінансові інструменти підтримки для іноземних компаній від Національного банку розвитку Польщі (BGK)

https://www.en.bgk.pl/


Кредитна підтримка (страхування польських експортерів) у випадку польського імпорту в Україну від Корпорації страхування експортних кредитів (KUKE)

https://www.kuke.com.pl/en/supporting-exports/


Послуги для іноземних компаній від Польського агентства інвестицій і торгівлі (PAIH(польський аналог UkraineInvest + Export Promotion Office

https://www.paih.gov.pl/en


Послуги для іноземних компаній від Національної господарчої палати Польщі (KIG(польський аналог Торгово-промислової палати України) 

https://kig.pl/


Інструменти підтримки для іноземних інвесторів від польського Агентства розвитку промисловості (ARP(окремі функції з управління та приватизації державних об’єктів на території Польщі)

https://www.arp.pl/en


Grupa Biznes Polska (приватна база оголошень для бізнесу: тендери, купівля-продаж; 20-річний досвід та охоплення близько 100 тис. компаній)

https://www.biznes-polska.pl/o-usludze/


База даних комерційних пропозиції в рамках мережі ЄС – Enterprise Europe Network (з 2008 року)

https://www.een.org.pl/een/baza


BNF - приватна база пошуку і перевірки польських компаній

https://www.bnf.pl/Офіційні Інтернет-ресурси Польщі, які можуть використовуватися для перевірки польських суб’єктів господарювання

 

• пошук на безкоштовній основі через централізовану базу даних Національного судового реєстру Республіки Польща (Krajowy Rejestr Sądowy, KRS): https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/


сайт Міністерства юстиції Республіки Польща https://ekrs.ms.gov.pl/

(на цьому сайті є фінансова звітність компаній, але потрібно знати десятизначний номер KRS для безпосереднього пошуку: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df).


 • Сайт для громадян України:

- https://www.gov.pl/web/ua;


 • #PomagamUkrainie:

-https://www.pomagamukrainie.gov.pl/

Дізнайтеся, яку допомогу ви можете отримати в Польщі. Дізнайтеся, як отримати підтримку;


 • Інформація для підприємців та роботодавців:

-https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031503

Як працевлаштувати громадянина України

Як громадянин України може відкрити бізнес у Польщі 

Як громадянину України підготуватися до реєстрації компанії в CEIDG;


 • Міністерство розвитку та технологій:

-https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia- Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) - https://historiapojazdu.gov.pl/;

- Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) - https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/;

- Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html;

- Centralnа Ewidencjа i Informacjа o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;9c10e52b-07f3-4191-81d1-079f350118ef;

- Rejestr patentowy - https://uprp.gov.pl/pl/wyszukiwarki;

- Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych - https://puesc.gov.pl/uslugi/wyszukaj-podmiot-akcyzowy;

- Portal Rejestrów Sądowych (PRS) - https://prs.ms.gov.pl;

- Wyszukiwarka orzeczeń - System Analizy Orzeczeń Sądowych - https://www.saos.org.pl/search;

- Dziennik Wyroków i Ogłoszeń Sądowych. - https://www.ebos.pl;

- Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych - https://orzeczenia.ms.gov.pl;

- Baza orzeczeń - Sąd Najwyższy - http://www.sn.pl/orzecznictwo/sitepages/baza_orzeczen.aspx;

- Orzeczenia sądów dostępne online - Aktualności (serwis Policyjny) - https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7415,Orzeczenia-sadow-dostepne-online.html;

- e-Sąd (Dostęp do akt sprawy i nakazów) - https://www.e-sad.gov.pl;

- Wspólnotowy system rejestracji i identyfikacji podmiotów gospodarczych (EORI) - portal  CSD - Centralny Service Desk (EORI) - https://csd.mf.gov.pl/puesc/ess.do;

- Wykaz podatników VAT UE (podmiotów VIES) (VAT UE) - https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html;

- Еuropejski portal „e-Sprawiedliwość” - https://e-justice.europa.eu/514/PL/registers__business_insolvency_amp_land;

- Europejski portal e-sprawiedliwość - Orzecznictwo krajowe - https://e-justice.europa.eu/13/PL/national_case_law?POLAND&member=1

Перевірка польських суб’єктів господарювання (у т.ч. англійською мовою) – CEIDG (Центральний реєстр перевірки та інформації про суб’єктів господарської діяльності) (ресурс підтримується Міністерством розвитку, праці і технологій Республіки Польща): https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx - System Rejestrów Państwowych (SRP) (Система державних реєстрів)

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/system-rejestrow-panstwowych 

https://www.coi.gov.pl/srp 

- Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) (Центральний реєстр бенефіціарів)

https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych 

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

- Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy (iMSiG)

Lista upadłości firm i upadłości konsumenckiej

(Список збанкрутілих підприємств)

https://www.imsig.pl/lista-upadlosci

- Rejestr płatników VAT (Реєстр платників ПДВ)

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

- Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) (Польська класифікація видів діяльності)

http://www.krs-online.com.pl/PKD.html

Місто проведення виставкового заходу

Назва виставкового заходу

(мовою оригіналу та в перекладі українською)

Термін проведення виставкового заходу

Формат проведення

(онлайн/ офлайн)

Організатор виставкового заходу

(поштова адреса мовою оригіналу)

Спеціалізація виставкового заходу

м. Познань

Polagra- Premiery

Międzynarodowe Targi Rolnicze


Міжнародна сільськогосподарська виставка

13-15.01.2023

офлайн

Grupa MTP

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Zespół Projektowy Targów

Łukasz Rachubiński

tel. +48 61 869 2573

tel. +48 693 029 285

e-mail. [email protected]

http://www.polagra-premiery.pl

сільськогосподарська техніка, добрива, корми, кормові добавки, ветеринарія

м. Надажин (біля м.Варшава)

Solar Energy Expo - Міжнародна виставка  відновленої енергетики

17-19.01.2023

офлайн

Ptak Warsaw Expo

+48 517 121 906
[email protected]
https://warsawexpo.eu/


відновлювальна енергетика та енергозбереження


м. Надажин (біля м.Варшава)

WARSAW METALTECH

Międzynarodowe Targi Technologii, Maszyn i Narzędzi do Obróbki Metalu

 

Міжнародна виставка обладнання і технологій для обробки металів

24-26.01.2023

офлайн

PTAK Warsaw Expo

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska

Kamil Gwadera

tel. +48 887 246 000

[email protected]

https://warsawmetaltech.pl/

обладнання для обробки металів

м. Надажин (біля м. Варшава)

MT TSL 2023

Міжнародна виставка з транспорту, експедирування вантажів та логістики

 

07-09.02.2023

онлайн/ офлайн

Ptak Warsaw Expo

Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

логістика, транспорт

м. Надажин (біля м.Варшава)

Warsaw Bus Expo 2023

Міжнародна ярмарка громадського транспорту

Варшава Бас Експо 2023

07-09.02.2023


онлайн/ офлайн

Ptak Warsaw Expo

Aleja Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

громадський транспорт

м. Надажин (біля м.Варшава)

Franczyza EXPO


 

02-04.03.2023

офлайн

PTAK Warsaw Expo

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska

[email protected]

tel: +48 517 121 906

https://franczyzaexpo.pl/

франчайзинг

м. Вроцлав

Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego


Міжнародна виставка туризму і відпочинку

03-05.03.2023

офлайн

MTT Sp. z o.o.
ul. Podwale 62a/06

50-010 Wrocław 

Patrycja Stopczyk – Zając

[email protected]

+48 534 800 280 

www.mttwroclaw.pl

туризм і відпочинок

м. Кєльце

ENEХ. Nowa Energia

XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki

XX Targi Odnawialnych Źródeł Energii


XXV Міжнародна виставка енергетики та електротехніки

XX виставка відновлювальних джерел енергії

08-09.03.2023

офлайн

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Robert Frąk
+48 41 365 12 12
+48 606 447 618
+48 41 345 62 61
[email protected]

www.enex.pl

відновлювальна енергетика та енергозбереження

м. Кєльце

XXIII Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH

XXIII Міжнародна виставка охорони навколишнього середовища та поводження з відходами

08-09.03.2023

офлайн

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1

25-672 Kielce

Robert Frąk

 +48 41 365 12 12

 +48 606 447 618

 +48 41 345 62 61

 [email protected]

www.enex.pl

охорона навколишнього середовища

м. Кєльце

ENEХ. Nowa Energia 2023

XXV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki

XIX Targi Odnawialnych Źródeł Energii


XXV Міжнародна виставка енергетики та електротехніки

XVV виставка відновлювальних джерел енергії

08-09.03.2023

офлайн

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

+48 41 365 12 22
+48 606 447 618
+48 41 345 62 61
[email protected]

https://www.targikielce.pl/enex

відновлювальна енергетика та енергозбереження


м. Кєльце

XXIIІ Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 2023


XXIIІ Міжнародна виставка охорони навколишнього середовища та поводження з відходами


08-09.03.2023

офлайн

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

+48 41 365 12 12
+48 606 447 618
+48 41 345 62 61
https://www.targikielce.pl/ekotech/

охорона навколишнього середовища

м. Кєльце

XXVIII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH

 

XXVIII міжнародна виставка сільськогосподарської техніки

 

17-19.03.2023

офлайн

TARGI KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Grzegorz Figarski

+48 41 365 12 33
+48 606 447 399

[email protected]

https://www.targikielce.pl/agrotech

Зoрянa Oщудляк
+380 32 237 28 00

+380 66 711 87 27
Львів, Україна;
[email protected]

сільськогосподарська техніка,

запчастини для сільськогосподарської техніки

м. Варшава

Retail Summit 2023

23-29.03.2023

офлайн

DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw Skalnicowa 21, 04-797 Warszawa

https://retail-summit.eu/

міжнародна конференція рітейлерів

м. Варшава

EuroGastro

XXVI Międzynarodowe Targi Gastronomiczne


XXVI Міжнародна гастрономічна виставка

28-30.03.2023

офлайн

MT Targi Polska SA

ul. Jordanowska 12

04-204 Warsaw, Poland

Edyta Całka

tel.: +48 22 529 39 11, 529 39 50

faks: +48 22 529 39 76

[email protected]

www.eurogastro.com.pl

продукти харчування, обладнання для закладів громадського харчування 

м. Варшава

WorldFood Poland

IX Międzynarodowe targi żywności
i napojów


IX Міжнародна виставка продуктів харчування
та напоїв

18-20.04.2023

офлайн


Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o.

ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14

01-222 Warszawa
Agnieszka Szpaderska

+48 22 395 66 93

[email protected]

http://www.worldfood.pl

продукти харчування
та напої

м. Мендзиздрое

Міжнародний газовий саміт «GAZTERM 2023»

14-17.05.2023

офлайн

Hotel Amber Baltic

www.gazterm.pl

газова проблематика

м. Надажин (біля м.Варшава)

WarsawFood Expo

Międzynarodowe Branżowe Targi Żywności


Міжнародна виставка продуктів харчування

16-18.05.2023

офлайн


PTAK Warsaw Expo

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska

[email protected]

tel: +48 517 121 906

https://warsawfoodexpo.pl

продукти харчування
та напої

м. Познань

GREENPOWER 2023

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej


Міжнародна виставка відновлюваної енергетики

16-18.05.2023

офлайн

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

tel. + 48 61 869 20 00

[email protected]

https://greenpower.mtp.pl/pl

відновлювана енергетика

м. Гданськ

Baltic and Black Sea Ports & Shipping 2023

Балтийские и черноморские порты и судоходство 2023

16-18.05.2023


онлайн/ офлайн

Chmielna 10-25, 80-748 Gdansk

судоходство та рибальство

м. Познань

ITM Industry Europe - Innowacje-Technologie-Maszyny


ІТМ Індастрі Європа

30.05.-02.06.2023

офлайн

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

tel. + 48 61 869 20 00

https://greenpower.mtp.pl/pl

енергетика

металургія

Інструменти та машини

Транспорт

м. Познань

Modernlog 2023


30.05. - 02.06.2023

онлайн/ офлайн

Głogowska 14, 60-734 Poznan

логістика, транспорт, складування

м.Ополє

OPOLAGRA

Wystawa Rolnicza


Сільськогосподарська виставка

16-18.06.2023

офлайн

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229
60-650 Poznań
tel. +48 61 639 09 25
http://www.dlg-agrofood.pl
email: [email protected]

сільськогосподарська техніка,

 • запчастини для сільськогосподарської техніки

м. Варшава

PCI Days 
Międzynarodowe Targi B2B Dostawców dla Przemysłu Farmaceutycznego i Kosmetycznego

Виставка постачальників для фармацевтичної та косметичної промисловості

21-22.06.2023

офлайн

WARSAW EXPO XXI

Ignacego Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa
https://pcidays.pl/

 

Фармацевтика: пакування, машини для виробництва ліків і косметики, обладнання та прилади, пристрої для маркування,  логістичні послуги та інші послуги.

м. Кєльце


MSPO

XXХI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego


XXХI Міжнародна виставка оборонної промисловості

05-08.09.2023

офлайн

KIELCE S.A.

ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce

Agnieszka Białek

 +48 41 365 12 49, +48 606 609 579

 [email protected]

http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

озброєння та військова техніка, військове спорядження (найбільша виставка оборонної промисловості в Польщі та Центрально–Східній Європі, яка на площі понад 90 тис. м2 щорічно об’єднує десятки тисяч потенційних покупців і постачальників новітніх озброєнь та військових технологій з кількох десятків країн світу)

м. Бельсько-Бяле

ENERGETAB - Międzynarodowe Energetyczne Targi


ЕНЕРГЕТАБ – Міжнародна енергетична виставка


12-14.09.2023

офлайн

ZIAD Bielsko-Biała SA
Al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 82 31
http://www.ziad.bielsko.pl
email: [email protected]

енергетика

м. Гданськ

TRAKO 2023

Виставка транспортних систем та інфраструктури залізниці


19-22.09.2023


онлайн/ офлайн

Żaglowa 11, Gdansk, Poland

залізнична промисловість

м. Надажин (біля м.Варшава)

Warsaw Sweet Tech

Międzynarodowe targi rozwiązań dla branży cukierniczej, lodziarskiej, kawiarnianej i piekarniczej


Міжнародний ярмарок рішень для кондитерської промисловості, виробництва морозива, кафе та пекарні

19-21.09.2023

офлайн

PTAK Warsaw Expo

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska

[email protected]

tel: +48 517 121 906

https://warsawsweettech.com/

обладнання, продукти та послуги HoReCa

м.Лодзь

Smart City Expo Poland - Międzynarodowe targi nowoczesnych technologii miejskich


Смарт Сіті Експо Поланд – Мігнародна виставка міських технологій


18-19.10.2023

офлайн

Łódź, Al. Politechniki 4, Expo-Łódź

https://www.smartcityexpo.pl/

будівництво;

електроніка та автоматика;

електрика та освітлення;

енергетика;

геодезія;

опалення та кондиціонування.

м. Познань


TOUR SALON

Targi Regionów i Produktów Turystycznych


Виставка регіонів і туристичних продуктів

27-29.10.2022

офлайн

Grupa MTP

ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań

Alina Furmaniuk

tel. +48 61 869 2062

tel. +48 539 340 036

[email protected]

http://www.tour-salon.pl/

туристична галузь

м. Варшава

TransLogistica Poland 2023

Міжнародна виставка транспорту та логістики


07-09.11.2023


онлайн/ офлайн

Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warsaw

логістика, транспорт

м. Варшава

Międzynarodowy Kongres Branży FARMACEUTYCZNEJ

Міжнародний конгрес фармацевтичної промисловості

14-16.11.2023

офлайн

tel. +48 32 455-31-61
+48 502-084-101
[email protected]

https://kongresfarmaceutyczny.pl/program/


фармацевтика -

конгрес адресований виробникам ліків та дієтичних добавок, постачальникам сировини, техніки, лабораторного обладнання, упаковки та розчинів, що використовуються у фармацевтичній промисловості.

м. Надажин (біля м.Варшава)

TT Warsaw

The International Travel Show


Міжнародний туристичний ярмарок

23-25.11.2023

офлайн

PTAK Warsaw Expo

Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe

аl. Katowicka 62,
05-830 Nadarzyn, Polska

Kamil Gwadera

tel. +48 887 246 000

[email protected]

https://warsawmetaltech.pl

туризм, рекреація та готельний бізнес 

(одна з найбільших туристичних виставок в Польщі та Центрально–Східній Європі)

м. Варшава

KONFERENCJA ENERGETYCZNA EUROPOWER & OZE POWER

Міжнародна енергетична конференція

 

листопад 2023


офлайн

Westin Hotel Warsaw https://konferencjaeuropower.pl/

енергетика

 

Щодо надання дозволів на експорт та імпорт товарів військового призначення та подвійного використання в Польщі

 

Державним органом у Польщі, уповноваженим видавати дозволи та інші документи у сфері експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання є Міністерство розвитку і технологій РП. Поняття щодо вказаних товарів зазначені в Додатку I до Розпорядження Міністра розвитку і технологій РП від 17.04.2020 щодо списку товарів військового призначення, на які потрібно отримати дозвіл (Закон від 2020 року, пункт 901) та товарів подвійного використання, перелічених у Додатку 1 до Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1749/2020 від 7 жовтня 2020 року про внесення змін до Регламенту Ради (ЄС) № 428/2009 про створення системи співтовариства для контролю експорту, передачі, посередницької діяльності та транзиту товарів подвійного використання (Офіційний вісник ЄС 2020 L 421/1).

Основним актом, який регулює зовнішню торгівлю товарами, що мають стратегічне значення в Польщі, є Закон від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки» (Офіційний вісник U. 2020, п. 509).

Детальна інформація про польську систему контролю експорту/імпорту разом із чинними правовими актами представлена на веб-сайті Міністерства розвитку і технологій РП за такими посиланнями:

https://www.qov.pl/web/rozwoi/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojneqo-zastosowania

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zezwolenia-na-obrot-uzbrojeniem.

 

Процедура отримання дозволу на торгівлю товарами військового призначення

Заявник може подати заявку на індивідуальну або глобальну ліцензію або подати заяву про використання генеральної ліцензії.

Заявку на отримання дозволу може подати:

 • фізична особа,
 • юридична особа,
 • організаційна структура без статусу юридичної особи за умови її дієздатності.


Заяву може подати особа, яка проживає на території Республіки Польща, або суб’єкт підприємницької діяльності, головний офіс якого знаходиться на території Республіки Польща.

Заяви подаються за адресою:

Міністерство розвитку і технологій РП
Департамент торгівлі чутливими товарами та технічної безпеки
Департамент експортного контролю
Площа Трьох Хрестів, 3/5 (Pl. Trzech Krzyży 3/5)
00-507 Варшава.

Контактна особа: Тадеуш Ігнасяк (Tadeusz Ignasiak),
e-mail: [email protected].

Підприємець, який подає заявку на індивідуальну або глобальну ліцензію або використовує національну генеральну ліцензію на торгівлю товарами військового призначення, зобов'язаний створити та застосовувати внутрішню систему військового контролю та управління (WSK). У цій системі необхідно визначити, зокрема, завдання відповідальних підрозділів компанії, основні завдання у сфері контролю та управління оборотом, принципи підбору працівників, архівації даних, внутрішнього контролю, виконання замовлень та навчання тощо.

Заявник подає заяву з такими додатками:

 • заява про наявність концесії (орган, який видає такі концесії/ліцензії – Міністерство внутрішніх справ і адміністрації РП, MSWiA) або інших дозволів, що дають право на володіння товарами стратегічного значення або провадження діяльності, пов’язаної з планованим оборотом таких товарів, якщо наявність таких концесій або дозволів вимагається відповідно до положень інших актів, а також точні ідентифікаційні ознаки цих документів;
 • проект контракту або торгової угоди, якщо така угода необхідна для даної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • копія сертифікату WSK;
 • імпортний сертифікат або декларація кінцевого користувача у разі експорту або передачі в межах ЄС;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товарами, якщо імпортер або кінцевий користувач зобов’язався отримати таку згоду, або заява про те, що заявник не знає про зобов’язання, зазначені у ст. 9 п. 10 Закону РП від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримки міжнародного миру та безпеки».

Документ, складений іноземною мовою, повинен обов’язково супроводжуватися перекладом цього документа на польську мову, засвідчений присяжним перекладачем.

Дозволи видаються протягом одного місяця з моменту подання заяви за умови правильно оформленої заяви та наявності всіх необхідних додатків.

Законодавча база РП для отримання згаданих дозволів:

 • Закон РП від 29 листопада 2000 року «Про зовнішню торгівлю товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки»;
 • Наказ Міністра підприємництва і технологій РП від 28 лютого 2018 року «Про список товарів військового призначення, для яких потрібен дозвіл»;
 • Розпорядження Міністра підприємництва і технологій РП від 3 квітня 2018 року «Щодо обсягу інформації, що надається органу контролю за торгівлею суб’єктом торгівлі товарами стратегічного значення на підставі генеральних дозволів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 25 травня 2017 року «Про національний генеральний дозвіл»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 25 січня 2011 року «Про типові повноваження на здійснення контролю за торгівлею товарами, технологіями та послугами, що мають стратегічне значення для безпеки держави, а також для підтримання міжнародного миру та безпеки»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 30 липня 2012 року «Про форми заяв і дозволів на торгівлю товарами стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 30 липня 2012 року «Про зразок імпортного сертифікату»;
 • Розпорядження Міністра економіки РП від 12 квітня 2013 року «Про перелік органів із сертифікації, уповноважених проводити сертифікацію відповідності та контроль відповідності функціонування системи внутрішнього контролю»;
 • Наказ Міністра економіки РП від 10 травня 2013 року «Про облік торгівлі товарами стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра фінансів РП від 01 липня 2013 року «Про форму акту перевірки доставки та порядок обліку виданих актів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 17 лютого 2017 року «Про внесення змін до Положення про форму акту перевірки доставки та порядок обліку виданих сертифікатів»;
 • Розпорядження Міністра розвитку і фінансів РП від 21 лютого 2017 року «Про митні та податкові органи, в яких може здійснюватися оформлення експорту, імпорту і транзиту товарів стратегічного значення»;
 • Розпорядження Міністра закордонних справ РП від 2 грудня 2013 року «Про форму звіту про фактичне виконання експорту озброєнь»;
 • Постанова Прем’єр-міністра РП від 29 квітня 2014 року «Про типову заявку на отримання сертифіката достовірності для одержувача товарів військового призначення, що передаються відповідно до загальних дозволів на передачу всередині ЄС, виданих компетентними органами інших держав-членів Європейського Союзу»;
 • Розпорядження Прем’єр-міністра РП від 29 квітня 2014 року «Про зразок сертифіката надійності одержувача товарів військового призначення, що передаються відповідно до загальних дозволів на передачу всередині ЄС, виданого компетентними органами інших держав-членів Європейського Союзу»;
 • Спільна позиція Ради ЄС 2008/944/CFSP від 8 грудня 2008 року, що встановлює загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання.


Процедура отримання дозволу на експорт товарів подвійного використання

Для експорту товарів подвійного використання видається індивідуальний або глобальний дозвіл.

Індивідуальна ліцензія надається одній організації для одного кінцевого користувача, імпортера або вантажоодержувача в іншій країні та охоплює визначену кількість і вартість чітко визначених товарів подвійного використання.

Глобальний дозвіл надається одній організації стосовно одного або кількох кінцевих користувачів, імпортерів або одержувачів в іншій країні або країнах для певних типів або категорій предметів стратегічного значення

Індивідуальні та глобальні схвалення – це адміністративні рішення, які отримуються заявником у відповідь на заявку. У заявці вказується:

 • найменування заявника, включаючи його назву, юридичну адресу або адресу проживання на території Республіки Польща;
 • ідентифікаційний податковий номер (NIP);
 • зазначення виду та обсягу господарської діяльності, яку здійснює заявник, якщо він є підприємцем;
 • зазначення суб’єктів господарювання, які є діловими партнерами заявника у здійсненні запропонованого обороту, включаючи їх найменування, адреси зареєстрованих офісів або адреси проживання та їх роль у цьому обороті;
 • визначення предметів стратегічного значення, якими торгують, включаючи їх вартість і кількість;
 • заява про те, що заявник вживатиме необхідних заходів для того, щоб товари стратегічного значення були доставлені до кінцевого споживача;
 • зазначення виробника стратегічно важливих товарів, які будуть продаватися, і кінцевих споживачів, включаючи їх імена та адреси проживання;
 • визначення країни кінцевого призначення;
 • відомості про використання кінцевим споживачем предметів стратегічного значення
 • Держава-член Європейського Союзу, де знаходиться або буде розміщений товар подвійного використання;
 • Держава-член Європейського Союзу, в якій подається митна декларація або декларація реекспорту товару подвійного використання;
 • визначення країни походження товару подвійного використання.


До заяви додається:

 • заява про наявність концесій або дозволів, що дають право володіти товарами стратегічного значення або здійснювати діяльність, пов'язану з пропонованим обігом, якщо володіння такими концесіями або дозволами вимагається згідно з положеннями інших актів, разом із точними ідентифікаційними характеристиками цих документів
 • проект договору чи торгової угоди, якщо така угода необхідна для конкретної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • сертифікат імпорту або заява кінцевого користувача;
 • сертифікат відповідності;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товаром, якщо імпортер або кінцевий споживач зобов’язався отримати таку згоду.

 

Індивідуальна ліцензія на імпорт товарів стратегічного значення

Імпорт продукції подвійного призначення до Польщі з третьої країни не потребує дозволу. Дозвіл необхідний для ввезення військових товарів до Польщі.

На імпорт товарів військового призначення видається індивідуальна ліцензія, яка надається одній юридичній особі щодо одного одержувача в іншій країні та стосується визначеної кількості та вартості чітко визначених предметів стратегічного значення.

Про намір ввезти на територію Польщі предмети подвійного призначення, які використовуються в телекомунікаціях або для захисту інформації, необхідно повідомити Голову Агентства внутрішньої безпеки РП (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Йдеться про товари, зазначені в ч. 1 «Телекомунікації», пп. 5A001a або 5A001b4 або в частині 2 «Інформаційна безпека» категорії 5 Додатку I до Регламенту ЄС № 428/2009 щодо контролю за торгівлею товарами подвійного використання. Декларація повинна бути оформлена за 14 днів до планованого імпорту.

Заявку на отримання дозволу може подати:

 • фізична особа,
 • юридична особа,
 • організаційна структура без статусу юридичної особи за умови її дієздатності.

Заяву може подати особа, яка проживає на території Республіки Польща, або суб’єкт підприємницької діяльності, головний офіс якого знаходиться на території Республіки Польща.

Заяви подаються за адресою:

Міністерство розвитку і технологій РП
Площа Трьох Хрестів, 3/5 (Pl. Trzech Krzyży 3/5)
00-507 Варшава.

На імпорт військових товарів також може бути виданий національний генеральний дозвіл. Він надається у формі нормативного акту, у якому вказуються країни, організації та товари стратегічного значення, для яких надається дозвіл. У разі надання загального національного дозволу індивідуальний дозвіл не потрібний.

У заявці вказується:

 • найменування заявника, включаючи його назву, юридичну адресу або адресу проживання на території Республіки Польща;
 • ідентифікаційний податковий номер (NIP);
 • зазначення виду та обсягу господарської діяльності, яку здійснює заявник, якщо він є підприємцем;
 • зазначення суб’єктів господарювання, які є діловими партнерами заявника у здійсненні запропонованого обороту, включаючи їх найменування, адреси зареєстрованих офісів або адреси проживання та їх роль у цьому обороті;
 • визначення предметів стратегічного значення, якими торгують, включаючи їх вартість і кількість;
 • заява про те, що заявник вживатиме необхідних заходів для того, щоб товари стратегічного значення були доставлені до кінцевого споживача;
 • зазначення виробника товарів стратегічного значення, які будуть продаватися, і кінцевих споживачів, включаючи їх імена та адреси реєстрації;
 • відомості про використання кінцевим споживачем товарів стратегічного значення.

До заяви додається:

 • заява про наявність концесій або дозволів, що дають право володіти товарами стратегічного значення або здійснювати діяльність, пов'язану з пропонованим обігом, якщо володіння такими концесіями або дозволами вимагається згідно з положеннями інших актів, разом із точними ідентифікаційними характеристиками цих документів
 • проект договору чи торгової угоди, якщо така угода необхідна для конкретної торгівлі, або лист про наміри чи відповідний запит;
 • сертифікат імпорту або заява кінцевого користувача;
 • сертифікат відповідності;
 • згода компетентного іноземного органу на конкретне розпорядження товаром, якщо імпортер або кінцевий споживач зобов’язався отримати таку згоду.

Якщо будь-який із документів, що додаються до заяви, складено іноземною мовою, до заяви додатково додається переклад цього документа на польську мову, засвідчений присяжним перекладачем.

Міністр розвитку і технологій РП може вимагати від заявника додаткову інформацію, що дозволить перевірити дані зазначені у заяві. Тому про зміни даних, що містяться у заяві, необхідно повідомляти Міністерство розвитку і технологій РП протягом 14 днів з моменту їх виникнення.

Перед видачою дозволу Міністр розвитку і технологій РП звертається (письмово або через електронну систему документообігу) до консультативних органів (зокрема: Міністерства внутрішніх справ і адміністрації РП, Міністерства закордонних справ РП, Міністерства фінансів РП, керівників служби військової контррозвідки, служби військової розвідки, агентства внутрішньої безпеки) з метою отримання інформації про наявність чинників, які унеможливлюють видачу такого дозволу.

Вказані консультаційні органи надсилають свої пропозиції протягом 14 днів. Ці пропозиції не підлягають оскарженню.

Міністр розвитку і технологій РП також встановлює можливі факти відмови протягом останніх 3 років компетентних органів іншої держави-члена Європейського Союзу у видачі дозволу на торгівлю товарами стратегічного значення з ідентичними параметрами і тому самому кінцевому споживачу чи одержувачу, який подав заявку. У такому випадку, польський Міністр консультується з компетентним органом держави-члена Європейського Союзу, який відмовив у видачі такого дозволу, і у разі видачі дозволу, інформує цей орган ЄС, додавши детальне обґрунтування свого рішення.

Міністр розвитку і технологій РП видає дозвіл на імпорт військових товарів до Польщі з третьої країни у формі адміністративного рішення. Термін дії вказується в індивідуальному дозволі. Дозвіл не може бути виданий на строк більше одного року.

Терміни видачи дозволів – до 1 місяця. В окремих випадках термін може бути продовжений до 2 місяців (про це повідомляється заявник).

Рішення Міністра розвитку і технологій РП оскарженню не підлягає, водночас, заявник може звернутися до Міністерства розвитку і технологій РП з проханням переглянути його справу.

Індивідуальні дозволи та отримані права не підлягають передачі іншим особам.

Міністр розвитку і технологій РП відмовляє у наданні дозволу на імпорт товарів військового призначення, якщо:

 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, можуть бути використані для діяльності, що порушує міжнародне гуманітарне право;
 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, можуть бути використані для ініціювання або продовження збройного конфлікту або для загострення існуючої напруги чи конфліктів у країні кінцевого споживача;
 • існує ризик того, що військові товари, призначені для експорту, будуть використані країною одержувача проти іншої країни, зокрема, коли існує збройний конфлікт між країною одержувача та іншою країною, або країна іноземного одержувача має територіальні претензії проти іншої країни, яка намагалася або погрожувала зробити це силою в минулому;
 • надання суперечить міжнародним зобов'язанням Республіки Польща в рамках міжнародних угод і домовленостей.

Міністра розвитку і технологій РП може своїм адміністративним рішенням скасувати або змінити індивідуальний дозвіл, якщо:

 • обіг здійснюється на умовах, зазначених в індивідуальній або глобальній ліцензії;
 • суб'єкт втратив гарантію законної торгівлі;
 • цього вимагають потреби оборони і безпеки Республіки Польща;
 • цього вимагають зобов'язання Республіки Польща в рамках міжнародних і союзницьких угод.

Міністр розвитку і технологій РП здійснює облік наданих дозволів у відповідному реєстрі, до якого одразу після видачі дозволу вносяться дані, що містяться у заяві на отримання дозволу, зокрема вид наданого дозволу, кількість і вартість товарів стратегічного значення, на які поширюється дозвіл.

Дипломатична підтримка вітчизняних експортерів є одним з важливих напрямів роботи МЗС, яка спрямована на розширення географії ринків збуту та забезпечення галузевої диверсифікації вітчизняного експорту.

У контексті забезпечення реалізації національних пріоритетів, сприяння виходу українських експортерів на зовнішні ринки, захисту їхніх економічних інтересів за кордоном і залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України з квітня 2013 року при МЗС діє Рада експортерів та інвесторів (РЕІ).

У рамках РЕІ на постійній основі здійснюється моніторинг та оперативне інформування національних виробників стосовно потенційних можливостей розширення української присутності на світових ринках, зацікавленості іноземних компаній у налагодженні контактів з вітчизняними партнерами.

У практичному плані роботи РЕІ запроваджено механізм опрацювання звернень вітчизняних компаній щодо просування їх продукції та пошук партнерів на іноземних ринках із використанням наявних можливостей економічних відділів у складі закордонних диппредставництв.

При цьому одним із ключових завдань роботи РЕІ є сприяння участі українських підприємств і компаній у тендерах та конкурсах, реалізації інфраструктурних та інвестиційних проектів за кордоном, участі у виставкових заходах та форумах, що сприяє розвитку міжнародної виробничої кооперації вітчизняних підприємств, збільшенню обсягів українського експорту та просуванню комерційних інтересів наших компаній на світових ринках в цілому.

В цьому плані, закордонні дипломатичні установи України в рамках роботи РЕІ забезпечують необхідний інформаційний супровід участі вітчизняних компаній в міжнародних проектах.

Крім надання безпосереднього сприяння українським виробникам щодо просування їх продукції на зовнішні ринки, МЗС разом із закордонними дипломатичними установами, на постійній основі проводить відповідну інформаційно-роз’яснювальну роботу за кордоном задля популяризації інвестиційного потенціалу України.

Детальніше: https://rei.mfa.gov.ua/


Як звернутися до Ради

Заповнити анкету експортера

 

УВАГА!

Обов'язковою умовою подання звернення за наведеною формою та включення до бази даних РЕІ є:

 • наявність презентації та комерційної пропозиції англійською (іноземною) мовою (форма передбачає можливість завантаження згаданих документів);
 • контактна інформація представника компанії, який вільно володіє англійською (іноземною) мовою для оперативної та ефективної комунікації з представниками МЗС, Посольств та іноземних партнерів (в т.ч. моб телефон з WhatsApp).

Рекомендуємо також звернутися на веб-сторінку https://nazovni.online/ , яка реалізована МЗС України та призначена для надання дипломатичного сприяння українським експортерам на зовнішніх ринках.


Що пропонує Рада експортерів та інвесторів при МЗС (РЕІ) українським експортерам:

 • дипломатичне сприяння у просуванні продукцїі за кордоном, пошуку партнерів, розповсюдженні інформації про продукцію українських виробників за кордоном;
 • сприяння в організації та участі у виставкових заходах та форумах за кордоном;
 • включення підприємства до бази даних РЕІ для інформування про:

                      - пропозиції іноземних компаній щодо співробітництва у визначеній галузі; 

                      - виставки, форуми, бізнес заходи за кордоном;

                      - заходи, які організовує Міністерство закордонних справ для експортерів;

                      - інформаційних матеріалів про іноземні ринки та ін.


Для цього просимо просимо заповнити форму:ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ ЕКСПОРТЕРАУВАГА!


Обов'язковою умовою подання звернення за наведеною формою та включення до бази даних РЕІ є:

 • реєстрація підприємства на території України;
 • підприємство є виробником та/або експортером продукції/послуг;
 • наявність презентації та комерційної пропозиції англійською (іноземною) мовою (форма передбачає можливість завантаження згаданих документів);
 • контактна інформація представника компанії, який вільно володіє англійською (іноземною) мовою для оперативної та ефективної комунікації з представниками МЗС, Посольств та іноземних партнерів (в т.ч. моб телефон з WhatsApp).

У контексті підтримки вітчизняних виробників, зокрема надання необхідного сприяння виходу українських експортерів на іноземні ринки, повідомляємо, що ІТ-компанія EVO за підтримки глобального лідера з цифрових платежів Visa, комунікаційної агенції Banda та інформаційного сприяння Міністерства закордонних справ України та Міністерства цифрової трансформації України створила маркетплейс Made with bravery (https://shop.brave.ua/uk/) електронний майданчик, на якому продаються товари, виготовлені в Україні. 5% від вартості кожного придбаного товару маркетплейс передає фандрейзинговій платформі United24, ініційованій Президентом України.

Доставку придбаних товарів здійснює національний оператор поштового зв’язку Укрпошта до більшості країн світу. Із їхнім повним переліком можна ознайомитися за посиланням. (https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/perelik_krayin_pryznachennya_mizhnarodnykh_vidpravlen_04_2022.pdf)W kontekście wsparcia krajowych producentów, w szczególności zapewnienia niezbędnego wsparcia ukraińskim eksporterom w wejściu na rynki zagraniczne, informujemy, że firma informatyczna EVO, przy wsparciu światowego lidera płatności cyfrowych Visa, agencja komunikacji Banda oraz pomoc informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Ministerstwa Cyfrowej Transformacji Ukrainy stworzyła platformę handlową Made with bravery (https://shop.brave.ua/uk/) platforma elektroniczna, na której sprzedawane są towary wyprodukowane na Ukrainie. Giełda przekazuje 5% kosztów każdego zakupionego produktu na platformę zbiórki United24 zainicjowaną przez Prezydenta Ukrainy.

Dostawa zakupionych towarów jest realizowana przez narodowego operatora pocztowego Ukrposhta do większości krajów świata. Ich pełną listę można znaleźć pod linkiem. (https://www.ukrposhta.ua/doc/shipping-outside-ukraine/perelik_krayin_pryznachennya_mizhnarodnykh_vidpravlen_04_2022.pdf)

Процедура підтвердження СКС:

Для того, щоб отримати підтверджений Аташе з питань оборони при Посольстві України в Республіці Польща (далі  - Військовий Аташе) Сертифікат кінцевого споживача (СКС, End-User Certificate), для ввезення на територію України товарів подвійного споживання (бронежилетів, металевих пластин для бронежилетів, шоломів), необхідно зробити наступне:

Підготувати СКС (End-User Certificate), заповнивши в ньому наступні пункти:

 • Споживач, його адреса;
 • Експортер, його адреса;
 • Найменування та повний опис товару;
 • Місце встановлення (використання) товару;
 • Ціль кінцевого використання товару;
 • Споживач товару цим гарантує, що товар, зазначений у пункті 3, не буде використаний в інших цілях, ніж зазначені в пункті 5, і не буде переданий іншому суб'єкту підприємницької діяльності на території України або реекспортований без дозволу Державної служби експортного контролю України;
 • Інші гарантії і зобов'язання, передбачені умовами зовнішньоекономічного договору.

(п. 6-7 залишати без змін)


Обов’язковою умовою є  підпис зазначеного сертифікату саме Кінцевим споживачем товару (із відмітками: дата, ім’я та прізвище, підпис, штамп).


Після підписання Кінцевим споживачем зазначеного сертифіката, необхідно направити його оригінал або скан-копію на адресу <[email protected]>.


Після отримання СКС від ініціатора, обо'вязково здійснюється його перевірка.

Після підтвердження Військовим Аташе СКС Посольством надсилається копія СКС на email експортера та / або підписаний оригінал СКС надається у Посольстві України в РП.


Далі експортеру необхідно надіслати / надати інформацію до Міністерства розвитку і технології Республіки Польщі: [email protected] для отримання дозволу щодо подальшого вивезення товару зазначеного в СКС з території Польщі.

 

Інформація щодо процедури оформлення сертифіката кінцевого споживача зазначена за посиланням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/920-99-%D0%BF#Text


Звертаємо увагу, що процедура оформлення вивезення або експорту товарів військового / подвійного призначення (зокрема: БПЛА, тепловізори, оптичні прилади та ін.) залишилась без змін відповідно до польського законодавства. (https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia та https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/uslugi-dla-przedsiebiorcow). Обіг зазначених видів товарів можуть здійснювати виключно спеціалізовані компанії, які мають ліцензії / концесії. 


Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000185

Фондом в листопаді 2022 розпочато фандрейзингову кампанію, спрямовану на залучення позабюджетних коштів на поновлення грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, реалізацію яких через збройну агресію рф не було продовжено та розпочато в 2022 році, а також на грантову підтримку за іншими напрямами за результатами нових конкурсів. 

Посилання на сторінку фандрейзингової кампанії Фонду:  https://nrfu.org.ua/fundraising/

Українські меблевики продовжують нарощувати обсяг експорту: результати участі у виставці Meble Polska 2023

Meble Polska - це щорічна міжнародна виставка меблів, яка проводиться у місті Познань в Польщі. Українські меблеві компанії традиційно беруть участь у цій виставці. Цьогоріч у виставці Мебле Полска взяли участь 250 меблевих брендів з 15 країн, серед яких 30 - з України у складі національного стенду та окремими експозиціями. Так, з 21 по 24 лютого 2023 24 українські меблеві фабрики працювали у складі національного стенду Furniture of Ukraine, а саме: MIRT, MODERN, Metal land, Grade, Comfortmebli, IDEALL, Lion, Svit Mebliv, Sofro, Azzare, Neman, Roman, Cubus, Lado, StarWood, BJORN, BONSSO, DP MP Ukraine, Furniture Factory TTT, Green Sofa, BIS-M, TOKABO, Comforto та RONEL.

Участь українських меблевиків у Meble Polska дала їм можливість продемонструвати свої новітні розробки та продукти на міжнародному рівні, а також провести більше 500 зустрічей з потенційними партнерами та поточними клієнтами з Данії, Нідерландів, Франції, Великобританії, Німеччини, Румунії, США, Канади, Чехії, Фінляндії та інших країн світу. Прямо на стенді було підписано декілька контрактів.

Колекції furniture of Ukraine на міжнародній арені

Масштабну національну експозицію у 556 квадратних метрів було мебльовано новими колекціями спалень з масиву дубу та черешні, столами та стільцями з металу. масиву дубу, ясеня, горіха, HPL, ДСП та МДФ, м’якими меблями бюджетного та преміум сегментів, серійними кухнями, меблями для дитячих кімнат та віталень, а також вікна, двері та стінові панелі. Особливу увагу викликала продукція, сертифікована FSC.

Спільну експозицію на виставці Meble Polska 2023 організовано командою Furniture of Ukraine Business Expo від Української Асоціації Меблевиків. 

За 2022 рік експорт меблів України становив 806 млн.дол. США із середньорічним приростом обсягів на 11,5% за останні 6 років. Українські меблі було доставлено до 99 країн світу, з яких найбільшими покупцями стали Польща (34,9%), Німеччина (17,4%), Данія (5,9%), Австрія (4,5%) та інші. Що відбулося в тому числі завдяки участі українських меблевиків у 2022 році під спільним прапором Furniture of Ukraine 67 меблевих фабрик на 5 міжнародних виставках в Польщі, Німеччині, Італії та ОАЕ. 


Підтримка колективної експозиції українських меблевиробників

Організація роботи національного стенду в Познані стала можливою завдяки активному сприянню та підтримці Раді експортерів та інвесторів при МЗС України, ДУ “Офісу розвитку підприємництва та експорту”, Посольства України в Республіці Польща, Рівненській Державній Обласній Військовій Адміністрації, Київській Державній Обласній Військовій Адміністрації та Броварській Районній Військовій Адміністрації, Партнерами та меценатами національного стенду є: Kronospan UA, Kleiberit Ukraine та Hafele. Юридична підтримка національної експозиції від Адвокатського бюро “Гончарук і партнери”. Логістичні партнери Ріотранс та HN Logictics. Дизайн спільної експозиції розроблено Дмитром Новіковим, 3D-dізуалізація стенду та підготовка роздаткового матеріалу учасників - Great Catalog. Забудову стенду було здійснено меблевою фабрикою Аззаре. Виготовлення одягу для волонтерів - майстриня Марина Радигіна. 

Планом просування українських меблів на експорт Української Асоціації Меблевиків передбачено на 2023 рік торговельна місія до Лондона та національні стенди на таких міжнародних виставках, як IMM Colonge та MOW.


Фото https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wHay3Ts_O8mg4sfoMehChoG8Y1cuAFeH 


26.04.2023 було опубліковане розпорядження Міністра розвитку і технологій РП Вальдемара Буди від 19.04.2023 «Про внесення змін до розпорядження про державний генеральний дозвіл» (https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/787), згідно з яким базові моделі дронів можна експортувати в Україну без отримання індивідуальних дозволів на експорт. До введення в дію даного розпорядження експорт дронів, описаних у категорії 9A012.a.1., не міг здійснюватися на основі державного генерального дозволу. 

Згідно зі згаданим розпорядженням, фізичні та юридичні особи, які мають зареєстрований офіс або проживають у Польщі, можуть експортувати дрони (кат. 9A012.a.1.) в Україну без зобов’язання отримувати індивідуальні дозволи на експорт. У цьому зв’язку не потрібно подавати заявку на отримання дозволу на торгівлю такими товарами та додавати необхідні документи до заяви. Відтепер, для отримання державного генерального дозволу необхідно повідомити Міністерство розвитку і технологій РП про намір використовувати цей дозвіл. 

Через 30 днів з моменту подачі заявки заявник може експортувати дрони (кат. 9A012.a.1.) усім одержувачам (цивільним і військовим) в Україні, без необхідності звітування про кожну поставку.

Організація/особа, яка використовує державний генеральний дозвіл, повинна вести реєстр вивезення вказаних товарів.

Розяснення щодо нової процедури від Міністерство розвитку і технологій РП:

INFORMATION

In connection with the signing by Minister Waldemar Buda of the Regulation of the Minister of Development and Technology of April 19, 2023 amending the regulation on the national general permit (Journal of Laws of 2023, item 787), I kindly inform you that on April 27, 2023, the national general export authorization ZG-PL-DU-1, covering dual-use items specified in item 9A012.a.1 of the list set out in Annex I to Regulation (EU) 2021/821, entered into force.

What exactly does the new regulation refer to?

Category 9A012.a.1. includes "Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) and Unmanned Aerial Vehicles designed for controlled flight beyond the direct view of the operator, with a maximum endurance of at least 30 minutes but less than 1 hour, designed to take off and maintain stable controlled flight in wind gusts of at least 46.3 km/h.'.

This national general authorization is valid for exports to the following destinations: Ukraine.

No individual or global license is required.

Who can use the national general export authorization ZG-PL-DU-1?

Natural and legal persons who live (address) or have their office registered in Poland.

How to do it?

You are required to:

1) submit a statement on the date of commencement of using the ZG-PL-DU-1 permit to the Ministry of Economic Development and Technology (preferably by email).

(Example of the statement: I hereby declare that Company XYZ [company address] notifies its intention to use the general permit ZG-PL-DU-1 from [date]);

2) keep records of trading;

3) provide the trade control authority with annual information on the execution of this trade by the end of the first quarter of the following year.

Obligations to submit a statement, keep records of trading and provide annual information on the implementation of trading are regulated in art. 8, art. 25 and art. 26 of the Act of November 29, 2000 on foreign trade in goods, technologies and services of strategic importance for state security, as well as for maintaining international peace and security (Journal of Laws of 2022, item 1666, as amended).

When can I start exporting?

The statement should be submitted to the Ministry of Economic Development and Technology at least one month before the start of trading. It is one-time and indefinite. After one month from the notification, you can start exporting.

How to interpret the regulations in the context of additional equipment integrated on drones?

In the case of unmanned aerial vehicles (UAVs) that additionally contain one or more controlled components, consideration should be given to whether the controlled component or components can be separated or used for other purposes. If the item is integrated, it will not be treated separately, so no additional export authorization is required (for instance: if the drone contains thermal cameras, or other special components, but this camera is integrated within the drone and cannot be naturally separated from the drone, or used separately from the drone, no additional license is needed).

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux