Портал в режимі тестування та наповнення
Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Польщею
Опубліковано 20 серпня 2012 року о 00:37

Підрозділ з економічних питань Посольства

Працівники підрозділу з економічних питань Посольства:

Радник - Ігор Баранецький ihor.baranetskyi@mfa.gov.ua 

Перший секретар - Олег Казаніщев, oleh.kazanischev@mfa.gov.ua 

Перший секретар - Ілля Кравцов, illia.kravtsov@mfa.gov.ua

   

Адреса підрозділу з економічних питань Посольства:

Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Варшава, РП

Тел.:   +48 (22) 622-47-97, 622-15-49,

Факс: +48 (22) 622-47-43

Торговельно-економічне співробітництво з Республікою Польща

За результатами 2018 року Польща залишається другим найбільшим торговельним партнером України в ЄС (з питомою вагою 14,7%) та четвертим торговельним партнером у світі (з питомою вагою 6,2%) за обсягами експортно-імпортних операцій після РФ, Китаю та Німеччини. Обсяг торгівлі товарами і послугами з Польщею за 2018 рік склав майже 7,5 млрд. дол. США, що забезпечило зростання на 12,4% у порівнянні з 2017 роком при відносно незначному негативному для України сальдо – 214,2 млн. дол. США (без поправки на вартість послуг для переробки товарів).

За результатами 2018 року Польща зберігає статус другого найбільшого у світі ринку для українського експорту товарів 3,3 млрд. дол. США (7% від загальносвітового експорту України та 16,2% від українського експорту до ЄС; відставання від РФ складає лише 396,5 млн. дол. США). Тенденція до подальшого зростання обсягу двосторонньої торгівлі з Польщею зберігається.

 

За даними Держстату України, за результатами 2018 року двосторонній товарообіг склав 6,9 млрд. дол. США (зростання на 11,5%): у порівнянні з 2017 роком експорт зріс на 19,6% і склав 3257,6 млн. дол. США (імпорт зріс на 5,2% і склав 3634,6 млн. дол. США; негативне для України сальдо - 377,0 млн. дол. США).

Довідково: для порівняння, за даними Міністерства підприємництва і технологій Республіки Польща за результатами 2018 року експорт польських товарів до України зріс на 4,6% і склав 4456,0 млн. євро (5035,3 млн. дол. США); імпорт українських товарів до Польщі зріс на 19,6% і склав 2562,2 млн. євро (2895,3 млн. дол. США); позитивне для Польщі сальдо склало 1893,8 млн. євро (2139,9 млн. дол. США) (у порівнянні з 2017 роком позитивне сальдо скоротилося на - 253 млн. дол. США). Загалом товарообіг між Польщею та Україною, за оцінками польської сторони, склав 7018,2 млн. євро (близько 7,9 млрд. дол. США). Відповідно, за даними польської статистики, товарообіг між Польщею та Україною у порівнянні з даними української статистики більший приблизно на 1 млрд. дол. США. При цьому, Україна знаходиться на 15 місці серед найбільших у світі імпортерів польських товарів (з часткою від загального обсягу 2,02%), на 20 місці серед найбільших у світі експортерів товарів (з часткою 1,13%) та на 7 місці серед країн з найбільшим для Польщі позитивним сальдо у двосторонній торгівлі товарами – понад 2,1 млрд. дол. США.

Основні статті товарної номенклатури експорту (за 2018 рік, у % від загального обсягу): чорні метали (14,9; зростання на 10,3%); руди, шлаки і зола (11,8; зростання на 33,1%); електричні машини (11,6; зростання на 13,6%); деревина і вироби з деревини (8,2; зростання на 27,2%); меблі (6,9; зростання на 15,9%); вироби з чорних металів (3,9; зростання на 48,7%); жири та олії тваринного або рослинного походження (3,9; спад на 3,9%); залишки і відходи харчової промисловості (3,2; зростання на 24,4%); палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (3,0; зростання на 45,5%); насіння і плоди олійних рослин (2,4; зростання на 1,8%); реактори ядерні, котли, машини (2,3; зростання на 46,7%). Додатково варто відзначити значне зростання таких товарних груп як овочі (83,7%), продукція борошномельно-круп'яної промисловості (61,6%), алкогольні і безалкогольні напої та оцет (74,2%), мило, поверхнево-активні органічні речовини (407,4%), шовк (1098,1%), бавовна (268,6%), нитки синтетичні або штучні (125,8%), головні убори (242,8%), парасольки (235,3), оброблені пір'я та пух (550,4%), залізничні локомотиви (152,2%), годинники (133,3%) та музичні інструменти (610,9%), хоча на даний час ці групи товарів не перевищують 1% від загального обсягу товарообігу, а також зростання експорту продуктів неорганічної хімії на 96,8% (з часткою 1,1% від загального обсягу). Загалом в структурі українського експорту досі доводиться констатувати незначну частку продукції з високою доданою вартістю.

Основні статті товарної номенклатури імпорту (за 2018 рік, у % від загального обсягу): пластмаси, полімерні матеріали (8,8; зростання на 8,7%); електричні машини (8,6; зростання на 7,7%); палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (8,3; спад на 51,5%); реактори ядерні, котли, машини (8,2; зростання на 0,2%); засоби наземного транспорту, крім залізничного (7,8; зростання на 64,1%); папір та картон (3,1; зростання на 13,4%); ефірні олії (2,9; 24,1%); добрива (2,7; зростання на 137,0%); вироби з чорних металів (2,6; зростання на 14,7%); чорні метали (2,1; зростання на 14,7%); різні готові вироби (2,1; зростання на 23,3%). Окремо варто відзначити значне зростання імпорту з Польщі таких товарних груп: залишки і відходи харчової промисловості (частка від загального обсягу імпорту 1,8; зростання на 103,5%); какао та продукти з нього (1,3; зростання на 51,1%); прилади та апарати оптичні, фотографічні (1,0; зростання на 60,2%), мідь та вироби з неї (0,7; зростання на 79,1%); алкогольні і безалкогольні напої та оцет (0,3; зростання на 48,3%), а також кількох груп, частка яких не перевищує 0,1% - літальні апарати (зростання на 322,1%), нікель і вироби з нього (1066,6%), інші недорогоцінні метали (149,3%) та судна (90,8%). На сьогодні польський імпорт характеризується вищим рівнем диверсифікованості та з більшою часткою продукції з високою доданою вартістю.

За результатами 2018 року обсяг торгівлі послугами склав 523,2 млн. дол. США (зростання на 17,9%). При цьому обсяг українського експорту послуг до Польщі зріс на 15,8% і склав 343,1 млн. дол. США (2,9% від загального обсягу експортованих послуг та 8,8% від обсягу українського експорту послуг до країн ЄС), а імпорт зріс на 20,0% і склав 180,2 млн. дол. США (3,1% від загального обсягу та 5,8% від обсягу ЄС) при позитивному для України сальдо у 162,8 млн. дол. США.

Основні види експортованих послуг (за 2018 рік, у % від загального обсягу): послуги з переробки матеріальних ресурсів (46,6; зростання на 16,9%); транспортні послуги (30,6; зростання на 9,4%); послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,6; зростання на 34,5%); ділові послуги (6,5; зростання на 16,8%); послуги, пов’язані з подорожами (2,6; зростання на 29,1%); послуги з будівництва (2,4; зростання на 6,7%). Значно зріс обсяг надання послуг з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (частка від обсягу експорту 1,1; зростання на 154,4%) та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (0,1; 102,1%)

Основні види імпортованих послуг (за 2018 рік, у % від загального обсягу): транспортні послуги (47,6; зростання на 22,6%); ділові послуги (17,2; зростання на 6,5%); послуги, пов’язані з подорожами (8,7; зростання на 26,4%); послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні послуги (8,7; спад на 9,8%); роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (7,4; зростання на 243,6%); послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (3,9; спад на 21,1%); послуги зі страхування (3,8; зростання на 125,0%). У два рази зріс обсяг імпорту послуг, пов’язаних з фінансовою діяльністю, які втім мають частку лише 0,7% від загального обсягу.

З урахуванням нової методики обліку прямих іноземних інвестицій (дані про прямі інвестиції за 01.01–01.10.2018 р. розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, включають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі), яку Державна служба статистики України та Національний банк України почали використовувати з початку 2018 року, обсяг прямих польських інвестицій (акціонерного капіталу) в Україні станом на 31.12.2018 р. склав 593,9 млн. дол. США, в т.ч. зростання на 90,6 млн. дол. США з початку 2018 року. Серед найбільших іноземних інвесторів в економіку України за обсягами надходжень ПІІ у 2018 році Польща посіла 7 місце у світі (3,2% від загального обсягу) та 6 місце з-поміж країн ЄС, незначно поступившись Великій Британії та Франції.

Основні сфери польських капіталовкладень: фінансова і страхова діяльність (42,4%); переробна промисловість (37,3%); виробництво металевих виробів, крім машин та устаткування (9,9%); оптово-роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (9,5%); виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (8,2%); машинобудування (5,8%).

На сьогоднішній день в Україні успішно працюють такі підприємства і компанії з польськими інвестиціями як фабрика будівельної кераміки „Церсаніт”, деревообробна фабрика „Барлінек”, меблева фабрика „Новий Стиль”, фабрика упаковки „Кен-Пак”, фабрика автозапчастин „Інтер-Гроклін”, завод металообробки „Полімекс-Мостосталь”, підприємство з виробництва фарб „Снєжка-Україна”, виробник полімерних матеріалів «Пластікс-Україна», банківсько-фінансові установи (ПАТ „Кредобанк”, ПАТ „Ідея-банк”, страхова компанія „PZU Україна”), найбільший польський ритейлер „LPP SA”.

Має місце тенденція до замороження на мінімальному рівні українських інвестицій в Польщу. Якщо у 2017 році обсяг прямих українських інвестицій в Польщу був на рівні 48,7 млн. дол. США, то станом на  31.12.2018 р. обсяг знизився до 6,6 млн. дол. США (практично незмінно з початку 2018 року), що становить лише 0,1% від загального обсягу інвестицій України в інші країни світу. Втім, за наявною інформацією, обсяг реальних українських інвестицій в РП, які з різних причин не враховуються Держстатом України, є значно більшим.

Найбільшими українськими інвестиційними проектами в Польщі є: металургійний комбінат „Гута Ченстохова” (інвестор - група „ІСД”), „Гута Покуй”  (інвестор - група „Приват”), завод освітлювальних приладів „Геліос” (інвестор - „Іскра”), плодопереробні заводи „T.B.Fruit Dwikozy” (інвестор - компанія „T.B.Fruit” (власник торгівельної марки „Яблуневий дар”) (у 2019 р. T.B.Fruit почала будівництво третього заводу по переробці яблук та ягід в Мазовецькому воєводстві Польщі з потужністю переробки до 4,5 тис. тон яблук і 700 тон ягід на добу; інвестиції орієнтовно складуть понад 40 млн євро); Мазовецький сироварний завод „Ostrowia" (інвестор - група компаній „Milkiland”), ІТ-компанія „Miratech”, компанія „Elfa” (виробництво косметики), фірма „Safe World Technologies” (виробництво електронного обладнання в Краківській спеціальній економічній зоні у м. Затор). 19 липня 2018 року повний контроль над підприємствами Stoczniа Gdańsk S.A. і GSG Towers Sp. z o.o. (81,05% та 50% акцій відповідно), які до цього часу контролювалися українським інвестором Сергієм Тарутою (група „ІСД”), перейняла Агенція розвитку промисловості Польщі (Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.).

Обсяги грошових переказів в Україну з боку українських громадян, які на постійній чи тимчасовій основі працюють на польському ринку (понад 85% від усіх грошових переказів з Польщі), за даними Національного банку України, за результатами 2018 року перевищили 3,6 млрд. дол. США (31% від усіх надходжень трудових мігрантів в Україну у 2018 році – 11,6 млрд. дол. США).

Як здійснювати бізнес в Республіці Польща

Інформація щодо діючих у Республіці Польща процедур видачі дозвільних документів суб'єктам підприємницької діяльності

ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ / ДОКУМЕНТИ

Іноземці, які не є громадянами Європейського Союзу, можуть вести підприємницьку діяльність в Польщі на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, якщо вони мають:

1.дозвіл на поселення,

2.дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот,

3.дозвіл на перебування на окреслений період, виданий:

- з метою поєднання з родиною,

- іноземцеві, який в іншій країні ЄС отримав дозвіл на перебування довготермінового резидента Європейських спільнот, а також його дружині (чоловікові),

4.згоду на допустиме перебування,

5.статус біженця,

6.додаткову охорону

7.користуються в Польщі тимчасовою охороною

8.дійсну Карту поляка

Іноземці, які не мають одного з вищевказаних документів, мають право вести підприємницьку діяльність тільки у формі спілки: командитної, командитно-акціонерної, з обмеженою відповідальністю та акціонерної. Також вони мають право входити в такі спілки та мати частину їх акцій.

Іноземці, які можуть вести підприємницьку діяльність на території Польщі на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, повинні зареєструвати свою підприємницьку діяльність. Реєстрація проходить у ґміні, відповідній до місця проживання іноземця.

Оплата за внесення до обліку підприємницької діяльності складає 100 злотих. За зміну запису треба заплатити 50 злотих. 

Комплект документів про внесення до обліку підприємницької діяльності повинен включати:

1.дані іноземця (ім’я та прізвище, а також номер PESEL, якщо іноземець має його),

2.місце проживання і місце ведення підприємницької діяльності, якщо воно інше, ніж місце проживання,

3.зазначення роду виконуваної підприємницької діяльності відповідно до Польської класифікації підприємницької діяльності (PKD). (Розпорядження Ради Міністрів від  20.01.2004 р. щодо Польської класифікації діяльності),

4.дату початку підприємницької діяльності.

Свідоцтво про внесення до обліку підприємницької діяльності повинно бути надане заявникові не пізніше, ніж протягом 14 днів від дня віддання комплекту документів. У разі відмови заявник може написати апеляцію до воєводи, а потім – скаргу до Воєводського адміністративного суду.

Іноземець, який розпочинає підприємницьку діяльність, повинен отримати номери REGON та NIP.

NIP, тобто номер податкової ідентифікації, надається кожному з платників податків. Його видає начальник відповідної податкової установи. Іноземці, які не мають, номеру NIP, повинні написати заяву про його надання. Якщо іноземець вже має номер NIP, він мусить написати заяву тільки про його актуалізацію у зв’язку з початком ведення підприємницької діяльності.

Номер REGON – це ідентифікаційний номер, який видається суб’єктам, що ведуть підприємницьку діяльність. Номер REGON видається через статистичні потреби. Заяву про надання номерів REGON i NIP або актуалізацію номера NIP іноземець віддає до ґміни разом із заявою про внесення до обліку підприємницької діяльності. Видача номерів REGON i NIP є безкоштовною.

Особа, яка починає вести підприємницьку діяльність, мусить звернутися до Закладу соціального страхування (ZUS) з метою реєстрації фірми як платника внесків соціального страхування. Особи, які ведуть підприємницьку діяльність, повинні платити внески соціального страхування.

Перед початком ведення підприємницької діяльності іноземець повинен повідомити про це відповідний податковий орган. Підприємець повинен розраховуватися з ним та платити податки відповідно до отриманого прибутку.

Ведення підприємницької діяльності без потрібних процедур, внесення до обліку підприємницької діяльності, внесення до реєстру підприємницької діяльності або без потрібних дозволів знаходиться поза межами права і притягує позбавлення волі або накладення штрафу. У випадку іноземця це загрожує депортацією з Польщі.

Іноземці, які не мають права вести підприємницьку діяльність на таких самих принципах, як і громадяни Польщі, можуть вести підприємницьку діяльність у формі командитного товариства, командитно-акціонерної спілки, спілки з обмеженою відповідальністю чи акціонерної спілки. Іноземці можуть мати частку у спілці або засідати в правлінні або в наглядовій раді спілки.

Іноземець, який хоче заснувати спілку або мати в ній частку, мусить мати дозвіл на перебування на території Польщі, зазвичай це буде дозвіл на обмежений період.  Головним принципом також є те, що ці іноземці повинні мати дозвіл на працевлаштування. Воєвода видає рішення про надання дозволу на працевлаштування усім іноземцям без огляду на те, якою є ситуація на ринку праці, якщо іноземець знаходиться у складі правління юридичної особи, з умовою, що в спілці працює щонайменше 50 осіб, а діяльність фірми спричиняє приплив інвестицій, обмін технологіями, введення корисних інвестицій або створення нових місць праці

Спілки повинні бути зареєстровані в Державному судовому реєстрі.

Ведення певних видів підприємницької діяльності вимагає отримання дозволу або концесії. Причини введення обмежень пояснюються державним інтересом, загрозою для здоров’я чи публічного порядку, а також через потребу контролю певних сфер підприємницької діяльності. Концесію отримають у зв’язку зі сферами діяльності, які становлять державний інтерес. Дозвіл видається тоді, коли суб’єкт, що веде підприємницьку діяльність, відповідає всім правовим умовам.

Отримання концесії вимагає ведення підприємницької діяльності у сфері:

1. пошуку та розробки родовищ корисних копалин, видобуток корисних копалин, відкритого переховування копалин та зберігання відходів у гірничих породах,  в тому числі – у підземних шахтах,

2.виробництва та обігу вибухових матеріалів, зброї та амуніції, а також оснащення воєнного чи поліційного призначення,

3.виробництва, переробки, зберігання, пересилки, дистрибуції та обороту енергоносіїв,

4.охорони людей та майна,

5.розповсюдження радіо- та телепрограм,

6.аероперевезень.

Господарська діяльність в РП, здійснення якої вимагає виконання спеціальних умов, підпадає під поняття регульованої діяльності.

Регульованою господарською діяльністю в Польщі є нижчезазначена діяльність, що здійснюється на підставі відповідних законів РП:

 1. Зберігання кадрових та зарплатних документів працедавця (Закон  від 14.07.1983 р. «Про національний архів та архіви»);
 2. Діяльність ясел (Закон  від 04.02.2011 р. «Про опікування дітьми до 3 років»);
 3. Післядипломна освіта медсестер та акушерок та ведення індивідувальної, спеціальної та групової практики медсестер та акушерок (Закон  від 05.07.1996 р. «Про професії медсестер і акушерок);
 4. Післядипломна освіта лікарів та стоматологів (Закон  від 05.07.2011 р. «Про професії лікаря і стоматолога»);
 5. Ведення станції контролю транспортних засобів (Закон  від 20.06.1997 р. «Про дорожній рух»). Prawo o ruchu drogowym;
 6. Організація туристичних заходів та посередництво за дорученням клієнтів в укладенні договорів на надання туристичних послуг (Закон  від 29.08.1997 р. «Про туристичні послуги»). (Ustawa o usługach turystycznych);
 7. Збирання комунальних відходів (Закон  від 13.09.1996 р. «Про утримання чистоти і порядку в гмінах»);
 8. Виробництво сільськогосподарського біогазу та виробництво електроенергії із сільськогосподарського біогазу (Закон  від 10.04.1997 р. «Енергетичний закон»). (Prawo energetyczne);
 9. Виробництво, очищення, денатурація та зневоднення етилового спирту (Закон  від 02.03.2001 р. «Про виробництво етилового алкоголю та тютюнових виробів»). (Ustawa o wyrobie spirytusu, wyrobie i rozlewie wyrobów spirytusowych oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych);
 10.  Надання детективних послуг (Закон  від 06.07.2001 р. «Про детективні послуги»). (Ustawa o usługach detektywistycznych);
 11. Обмін валюти (Закон  від 27.07.2002 р. «Про валютне право»). (Prawo dewizowe);
 12. Підготовка і прийняття іспитів для отримання ліцензій і посвідчень машиністів залізниць (Закон  від 28.03.2003 р. «Про залізничний транспорт»);
 13. Центри підготовки водіїв (Закон  від 05.01.2011 р. «Про водіїв транспортних засобів»). (Ustawa o kierujących pojazdami);
 14. Діяльність психологічних кабінетів, що здійснюють психологічні дослідження в галузі психології транспорту та діяльність центрів підвищення техніки управління транспортними засобами (Закон  від 05.01.2011 р. «Про водіїв транспортних засобів»). (Ustawa o kierujących pojazdami);
 15. Виробництво та оборот засобами захисту рослин (Закон  від 18.12.2003 р. «Про охорону рослин»). (Ustawa o ochronie roślin);
 16. Ведення лікувальних закладів для тварин (Закон  від 18.12.2003 р. «Про лікувальні заклади для тварин»). (Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt);
 17. Виробництво або розлив винної продукції (Закон  від 12.05.2011 р. «Про виробництво і розлив винної продукції, оборот цієї продукції та організацію ринку вина»). (Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina);
 18. Агентства з працевлаштування, консультації з кадрових і професійних питань та тимчасової роботи (Закон  від 20.04.2004 р. «Про розвиток працевлаштування та інститутів ринку праці»). (Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
 19. Телекомунікаційна діяльність (Закон  від 16.07.2004 р. «Про телекомунікаційне право»). (Ustawa Prawo telekomunikacyjne);
 20. Виробництво та складування біокомпонентів (Закон  від 25.08.2006 р. «Про біокомпоненти та рідке біопаливо»). (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych);
 21. Виробництво або розлив спиртних напоїв (Закон  від 18.10.2006 р. «Про виробництво спиртних напоїв та реєстрацію і охорону географічних назв спиртних напоїв»). (Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych);
 22. Платіжні послуги (Закон  від 19.08.2011 р. «Про платіжні послуги»). (Ustawa o usługach płatniczych);
 23. Діяльність лікарів, стоматологів, медсестер і акушерок (Закон  від 15.04.2011 р. «Про лікарську діяльність»). (Ustawa o działalności leczniczej);
 24. Діяльність курсів підвищення кваліфікації при перевезенні небезпечних товарів (Закон  від 19.08.2011 р. «Про перевезення небезпечних товарів»). (Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych);
 25. Виробництво реєстраційних номерів (Закон  від 20.06.1997 р. «Про дорожній рух»). (Prawo o ruchu drogowym);
 26. Поштова діяльність (Закон  від 23.11.2012 р. «Про поштове право»). (Prawo pocztowe).

 

Стаття 75 Закону РП від 2 липня 2004 року  «Про свободу підприємницької діяльності» передбачає, що для здійснення певних видів діяльності необхідно отримати дозвіл. Стаття не окреслює вид дозволу, тобто дозвіл, ліцензію чи згоду, але містить перелік законів, які регулюють такі види діяльності і які містять положення, що регулюють вид дозволу і порядок та умови його отримання.

Дозвіл відрізняється від концесії. Головна різниця полягає в тому, що:

1)Дозвіл не розповсюджується на види діяльності, для яких передбачено концесії;

2)Дозвіл не видається внаслідок перевірки можливості здійснення господарської діяльності даним підприємцем, який відповідає передбаченим законом умовам здійснення такої діяльності;

3)Отримання дозволів на здійснення господарської діяльності впроваджується, якщо здійснення такої діяльності не може бути вільним і вимагає перевірки, чи підприємець відповідає вимогам здійснення такої діяльності;

4)Згадані умови стосуються охорони людського життя і здоровя, безпеки і громадського порядку, державної таємниці, міжнародних зобов’язань тощо, та стосуються специфіки господарської діяльності, передбаченої дозволом;

5)Обов’язок отримання дозволу на конкретні види діяльності передбачені окремим законом відповідно до господарської специфіки такої діяльності;

6)    Видача дозволу здійснюється на підставі положень Адміністративно-процесуального кодексу, Kodeks postępowania administracyjnego;

7)Незалежно від назви, дозволи є адміністративними рішеннями і їх дотримання або оскарження здійснюється згідно  з положеннями Адміністративно-процесуального кодексу;

8)Дозволи мають характер пов’язаного рішення;

9)Видача дозволу на здійснення певних видів господарської діяльності пов’язане з вираженням згоди на утворення з юридичної точки зору організації (структурної одиниці), через яку можна здійснювати діяльність, передбачену дозволом (наприклад банк, страхова організація).

Отримання дозволу на господарську діяльність може бути передбачене тільки законом. Такими законами згідно з ч.1 ст. 75 Закону РП від 2 липня 2004 року  «Про свободу підприємницької діяльності» є:

 1. Закон від 26.10.1982 р. «Про виховання тверезості та боротьбу з алкоголізмом (оптовий оборот алкогольними напоями, що містять більше 4,5% алкоголю), Ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 2. Закон від 19.11.2009 р. «Про азартні ігри» (деякі види азартних ігор), Ustawa o grach hazardowych;
 3. Закон від 20.10.1994 р. «Про спеціальні економічні зони» (здійснення діяльності на території зони для отримання податкових пільг), Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych;
 4. Закон від 13.09.1996 р. «Про утримання чистоти і порядку в гмінах» (очищення резервуарів з відходами та перевезення рідких відходів, захист від бездомних тварин, ведення притулків для бездомних тварин, місць поховання та спалювання трупів тварин або їх частин), Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 5. Закон від 29.07.2005 р. «Про боротьбу з наркоманією» (оборот наркотичними речовинами), Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 6. Закон від 29.07.2005 р. «Про оборот фінансовими інструментами» (організація біржі, організація позабіржового ринку, маклерська діяльність та ведення рахунків цінних паперів), Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi;
 7. Закон від 29.07.2005 р. «Про публічну оферту та умови впровадження фінансових інструментів до організованого обороту та в публічних товариствах» (переведення акцій в документарну форму), Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 8. Закон від 28.08.1997 р. «Про організацію та функціонування пенсійних фондів» (створення пенсійного фонду), Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnych;
 9. Закон від 29.08.1997 р. «Закон про банкове право» (утворення банку), Ustawa Prawo bankowe;
 10. Закон від 05.11.2009 р. «Про кооперативні ощадно-кредитні каси» (створення кооперативних ощадно-кредитних кас), Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 11. Закон від 26.10.2000 р. «Про товарні біржі» (створення товарної біржі), Ustawa o giełdach towarowych;
 12. Закон від 27.04.2001 «Про відходи» (переробка відходів), Ustawa o odpadach;
 13. Закон від 11.05.2001 р. «Про міри» (встановлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання), Ustawa Prawo o miarach;
 14. Закон від 07.06.2001 р. «Про колективне постачання води і колективні каналізації» (постачання води та каналізація), Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków;
 15. Закон від 22.06.2001 р. «Про генетично-модифіковані організми» (оборот продуктів з ГМО), Ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych;
 16. Закон від 06.09.2001 р. «Про фармацевтичне право» (виробництво лікарських засобів, імпорт ліків, оптові склади лікарських засобів, зокрема митно-консигнаційні, аптеки та аптечні пункти), Ustawa Prawo farmaceutyczne;
 17. Закон від 06.09.2001 р. «Про дорожній транспорт» (здійснення регулярних та спеціальних перевезень осіб та багажу, міжнародні перевезення, каботажні перевезення тощо), Ustawa o transporcie drogowym;
 18. Закон від 19.02.2004 р. «Про риболовство» (морське риболовство), Ustawa o rybołówstwie;
 19. Закон від 03.07.2002 р. «Повітряне право» (діяльність аеропортів), Ustawa Prawo lotnicze;
 20. Закон від 22.05.2003 р. «Про страхову діяльність» (здійснення страхової діяльності), Ustawa o działalności ubezpieczeniowej;
 21. Закон від 22.05.2003 р. «Про страхове посередництво» (діяльність страхових брокерів, Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym;
 22. )Закон від 06.12.2008 р. «Про акцизний податок» (створення податкового складу), Ustawa o podatku akcyzowym;
 23. Закон від 27.05.2004 р. «Про інвестиційні фонди» (створення інвестиційного фонду), Ustawa o funduszach inwestycyjnych;
 24. Закон від 21.01.2005 р. «Про досліди на тваринах» (здійснення дослідів на тваринах), Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach;
 25. Закон від 19.08.2011 р. «Про платіжні послуги» (надання послуг платіжних систем), Ustawa o usługach płatniczych;
 26. Закон від 29.11.2000 р. «Про атомне право» (діяльність, пов’язана з ризиком ураження від дії іонізуючого випромінювання), Ustawa Prawo atomowe;
 27. Закон від 29.07.2005 р. «Про систему цифрових тахографів» (обслуговування цифрових тахографів), Ustawa o systemie tachografów cyfrowych;
 28. Закон від 06.09.2001 р. «Про дорожній транспорт» (міжнародні та внутрішні транспортні перевезення речей і людей, послуги таксі), Ustawa o transporcie drogowym;
 29. Закон від 28.03.2003 р. «Про залізничний транспорт» (залізничні перевезення людей та речей), Ustawa o transporcie kolejowym;
 30. Закон від 24.08.2001 р. «Про остаточність розрахунку в платіжних системах і системах розрахунку цінних паперів та принципах розрахунку за цими системами (ведення платіжних систем і систем розрахунку цінних паперів), Ustawa o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;

 

З питань сертифікації систем управління, виробів та продукції різного призначення необхідно звертатись до Польського центру випробувань і сертифікації, який є державним органом сертифікації, акредитованим Польським центром акредитації, і уповноваженим у сфері різних директив ЄС. 

Польський центр випробувань і сертифікації є членом міжнародних організацій, що діють у сфері сертифікації та випробувань: EOQ (Європейська організація з якості), IQNet (Міжнародна мережа якості), IECEE (Всесвітня система оцінки відповідності і сертифікації для електричного обладнання і компонентів), CCA  (CENELEC Сертифікаційна Угода).

Основні види діяльності центру:

 • сертифікація систем управління (сертифікати PCBC і IQNet);
 • дослідження хімічної продукції, будівельних матеріалів, електричних, медичних, телекомунікаційних виробів, продукції машинобудування тощо;
 • сертифікація та оцінка відповідності електротехнічної та радіоелектронної продукції;
 • сертифікація та оцінка відповідності медичних виробів;
 • сертифікація та оцінка відповідності будівельних матеріалів;
 • сертифікація органічних продуктів;
 • організація навчань;
 • сертифікація персоналу (сертифікати PCBC і EOQ).

Контактні дані Центру:

АТ «Польський центр випробувань і сертифікації»

Адреса: 02-699, м.Варшава, вул. Клобуцька 23А.

Тел. +48 (22) 46 45 200

Факс: +48 (22) 46 45 251

e-mail: pcbc(@)pcbc.gov.pl

Інтернет-сторінка: www.pcbc.gov.pl

 

«Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.»

ul. Kłobucka 23A, 02-699 Warszawa

Tel. +48 (22) 46 45 200

Faks +48 (22) 46 45 251

e-mail: pcbc(@)pcbc.gov.pl

 

Комерційні пропозиції польських підприємств

 Bio-Set Sp. z o. o. sp. k.

Польська компанія «Bio-Set Sp. z o. o. sp. k.», яка виготовляє очисні системи для житлових масивів з кількістю мешканців від 4 до 5 тис., зацікавлена у налагодженні співробітництва з українськими виробниками/постачальниками резервуарів виготовлених з GRP - поліестру, армованого скловолокном.

Контактна інформація:

Бартош Клімчак (Bartosz Klimczak)

вул. Огродова 3

86-014 с.Сіценко (Sicienko)

Моб. тел.: +48 535 743 739;

факс: +48 52 524 47 28;

e-mail: biuro.bioset@gmail.com

web: www.bio-set.pl


Monel Grzegorz Głodowski

Польська компанія, яка спеціалізується на гуртовому продажі меблів до країн Європи, зокрема Франції, ФРН, Іспанії, Італії, зацікавлена у співпраці з підприємствами-виробниками меблевої продукції в Україні, а саме:

-меблів з ДСП;

-диванів, стільців, крісел, матраців;

-аксесуарів для інтер'єру.


Контактна інформація: Monel Grzegorz Głodowski

адреса: вул. Мілоша 9, 35-304 м.Жешув

тел.: +48 88 777 00 88

e-mailmonel.contact@gmail.com


ZMUW Engineering S.A.

Польська компанія, яка спеціалізується на виробництві машин і механізмів для гірничодобувної промисловості та геологорозвідувальних робіт (модульних мобільних бурових установок, бурових інструментів), зацікавлена у співпраці з підприємствами-виробниками такої продукції в Україні.

Контактна інформація: Kamila Szpis, Dział Zbytu i Marketingu ZMUW Engineering S.A.

адреса: ul. Mikołajczyka 61/63, 41-200 Sosnowiec

тел.: +48 32 363 00 86

e-mail: kamila.szpis@zmuw.eu

www: www.zmuw.eu


GT Projekty, Konstrukcje, Montaż

Польська фірма - виробник високоякісних світлопрозорих конструкцій з ПВХ і алюмінію  (вікна, двері, зимові сади, оранжереї; балюстради, фасади з нержавіючої сталі, протипожежні столярні вироби з алюмінію), запрошує до співпраці українських фірм-забудовників, будівельні компанії з приводу організації довготривалих поставок нашої продукції на будівельний ринок України. У виробництві ми використовуємо профілі таких відомих фірм, як Aluplast (Німеччина) - для вікон і дверей ПВХ, Aluprof і Yawal (Польща) - для продукції з алюмінію.

Контактна інформація: Radosław Orłowski (директор)

адреса: ul. Miodowa 3, 78-400 Szczecinek 

тел.: +48 (094) 37 340 70; +48 780 165 224

факс.: +48 (094) 37 340 50


ASTOR

Польська компанія, яка спеціалізується на виробництві меблів для ванних кімнат, зацікавлена у встановленні торгових зв’язків з підприємствами-виробниками і оптовими продавцями матеріалів і комплектуючих для меблевої галузі. Розглядається можливість закупівлі плити ДСП (16 мм, колір білий, двохстороннє ламінування) та плити МДФ (16 мм, колір білий, не ламінована/одностороннє ламінування/двостороннє ламінування).

Контактна інформація: Marek Plewa

адреса: ul. Leśna 2, 89-200 Kowalewo Wlkp. 

тел.: (+48) 52 391 11 11

факс: (+48) 52 391 11 12  

e-mail: astor2@astor.info.pl

www: www.astor.info.pl


 P.P. BEZPOL

Польська фірма зацікавлена у налагодженні співпраці з українськими партнерами, які займаються виготовленням/продажем латуні марок CW614N CW617N в стержнях по 3000 мм. У разі виникнення додаткових запитань або пропозицій просимо звертатися:

Контактна інформація: Przemyslaw Hoff

адреса: ul. Partyzanów, 42-300 Myszków

тел.: +48 34 313 07 81

моб: +48 668 402 699

e-mailprzemyslaw.hoff@bezpol.pl

skype: p.hoff.bezpol

wwwwww.bezpol.pl


К-4Mostostal

Компанія шукає інвестора для співробітництва з можливістю подальшого придбання інтермодального терміналу  перевантаження на виробничому цеху сталевих конструкцій - "MOSTOSTAL".

Контакти: Віта Гожелак

тел.: +48 46 874 1085

e-mail: Import2@k-4.com.pl

www: www.k-4.com.pl

Директор: Ян Крихняк +48 663 742844

Загальна характеристика

Термінал розташований у місті Хелм (Люблінське воєводство), на території 44.670 м2 з безпосереднім доступом до залізниці («широка» - російська і «нормальна» європейська).

З північної сторони примикає залізнична лінія Люблін-Хелм-Дорохуськ-Київ маршрут Е373 - Варшава - Київ. На території є також залізниця S-11 (широка) 1520 мм, довжиною 985 м і  шлях S47N (нормальний) шириною 1435 мм, довжиною 965 метрів.

Частина залізниці 450 м знаходиться на території фірми «Цемекс» (виробник цементу) і 450м широких і нормальних шляхів на території «Мостосталь». Прокладання шляхів було першою частиною інвестицій, зроблених в 2007 році власником «Мостосталь» С.Крихняком, друга частина передбачала будівництво з південної сторони контейнерного терміналу для перевантаження цистерн, для цих цілей встановлені три пересувні крани по 8т ZB 120 уздовж широких і нормальних шляхів.

На території знаходиться виробничий цех сталевих конструкцій "Mostostal". Цех оснащений необхідним обладнанням для виробництва великих сталевих конструкцій, є фарбувальна камера, камера очищення.


Spółdzielnia Socjalna Usługowa i Artystyczno Produkcyjna RES-PENTUM

Польське підприємство «», займається виробництвом і реалізацією товарів з лози. Фірма зацікавлена у налагодженні співпрбітництва з постачальниками лози сирої та очищеної (розміром від 80 до 220 см та кількістю 30-40 тон) у західній частині України.

Контакт: Мацєй Тенчар (Maciej Tęczar)

адреса: Racławówka 270, 36-047 Niechobrz

тел.: +48692043259, +48602854765

e-mailrespentum@gmail.com


PZL-Swidnik

Польська фірма зацікавлена у налагодженні співробітництва з українськими партнерами у галузі механічної обробки деталей, призначених для авіаційної промисловості, які:

- Займаються обробкоюалюмінію, сталі і титану (на звичайних верстатах і цифровим програмним обладнанням),

- мають систему якості ISO 9001 та AS 9100 (ця умова не є обов’язковою),

- мають досвід у виробництві деталей для аерокосмічної промисловості.

Крім того, фірма зацікавлена у налагодженні співпраці з компаніями, які виконують вимірювальні прилади (монтажну техніку, зварювальну) для авіаційних компонентів.

Компанія «PZL-Swidnik» є єдиним польським виробником вертольотіві має 60 років досвіду у сфері виробництва вертольотів. За цей період компанія виробила і продала 7500 вертольотів різних моделей, типів і варіантів застосування. «PZL-Swidnik» є водночас найбільшим виробником авіаційної промисловості в Польщі та одним з найбільших роботодавців у південно-сходій яастині країни. Крім виробництва вертольотів «PZL-Swidnik» також є провідним виробником повітряних конструкцій для багатьох аерокосмічних компаній по всьому світу.

адреса: Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik

тел.: +48 81 722 50 00, +48 81 446 80 00

факс.: +48 81 722 60 07

wwwwww.pzl.swidnik.pl 


MIXTUM S.C

Польська фірма зацікавлена у налагодженні співпраці із торговельними партнерами в Україну. «MIXTUM S.C» є генеральним дистриб'ютором французької компанії «Sodel», яка займається виробництвом миючих засобів різного призначення, зокрема: миючі засоби для прибирання закладів харчування, різних приміщень, для автомобільної промисловості та автомийки.

Контактна інформація: Олександр Сюда – директор з питань експорту

e-mail: a.siuda@exeol.pl

www: www.mixtum.pl, www.exeol.fr


BWP ENTERPRISE Ltd

Польська група фірм зацікавлена у налагодженні співробітництва з українським партнером у галузі будівельної, суднобудівельної та авіаційної промисловості. Співпраця полягає у організації та реалізації спільних інвестиційних проектів і промуванні товарів на українському і польському ринках.

Контактна інформація: Вацлав Плонка – виконавчий  директор

адреса: вул. Шопена 38, 35-055 Жешів

тел.: +48 17 852 53 93

факс: +48 17 857 28 61

Співробітництво між Україною та Європейським Союзом

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux