Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:31

Ukraińcy w Polsce

Społeczność  ukraińska w RP

Ukraińcy w Polsce - autochtoniczna ludność, która do przeprowadzenia przesiedleń z lat 1944-1945 i operacji "Wisła"(1947 rok), przeważnie, mieszkała na południowo-wschodnim terytorium Polski.

Według ostatniego ogólnego spisu ludności przeprowadzonego w Polsce w 2011 roku, ilość obywateli Polski, którzy zadeklarowały swoją przynależność do ukraińskiej narodowości, składa 49 tys. osób, lemkami uznały siebie 10 tys. osób.

Terytorialnie ukraińska mniejszość jest rozmieszczona w północnych i zachodnich regionach kraju. W Warmińsko-mazurskim województwie z centrum w Olsztynie mieszka największa ilość etnicznych Ukraińców - ponad 12 tys. osób. W Dolnosląskim -  3500 osób, Zachodniopomorskim - prawie 3000, Podkarpackim - ponad 2500, Pomorskim - 2000, Małopolskim - prawie 2000, Podlaskim – 1500.

Zorganizowane ukraińskie życie w Polsce nalicza ponad 50 lat. Do wpływowych ukraińskich nierządowych organizacji Polski należą:

Związek Ukraińców w Polsce;

Związek Ukraińców Podlasia;

Zjednoczenie lemków;

Ukraińska spółka nauczycielska;

Fundusz Ukraińskiej kultury;

Związek Ukrainek Polski.

W listopadzie 2006 roku stworzono Koordynacyjną radę ukraińskiej mniejszości przy Ambasadzie Ukrainy w RP, misja której polega na nawiązaniu konstruktywnego dialogu między ukraińską gromadą i państwem Ukrainskim.

Ukraińcy są zintegrowane do życia społeczno-politycznego Polski. Oni są zaangażowane we wszystkie dziedziny działalności socjalnej - naukę, politykę, edukację, organy władzy państwowej.

Dzisiaj, wiele Ukraińców są znanymi w Polsce politykami, biznesmenami, profesorami prestiżowych uniwersytetów w różnych dziedzinach wiedz, malarzami, lekarzami, inżynierami. Wśród ich - publicysta M.Czech i profesor W.Mokryj.

W 2012 roku objął funkcję Przewodniczącego Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP polski polityk ukrainskiego pochodzenia Miron Sycz.