Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 20:10

Współpraca kulturowo-humanitarna pomiędzy Ukrainą a Polską

Stan i perspektywy współpracy kulturowo-humanitarnej

Podstawami prawnymi dwustronnej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą w dziedzinie kultury są: Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki i oświaty, sporządzona w Kijowie dnia 20 maja 1997 r, Protokół o współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy na lata 2010-2013, Porozumienie o współpracy w dziedzinie ochrony i zwrotu dóbr kultury utraconych i bezprawnie przemieszczonych w czasach II wojny światowej (1996), Umowa o współpracy między Państwowym Komitetem Archiwów Ukrainy a Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie
archiwalnej dnia 17.10.2008 r.

Współpraca pomiędzy Ukraina a Polska polega na intensywnej wymianie kulturalnej i naukowej pomiędzy dwoma państwami drogą uczestniczenia w festiwalach, wspólnych projektach kreatywnych, konferencjach, wydarzeniach sportowych i innych, również w Polsce jak i na Ukrainie.

Współpraca w dziedzinie kultury jest realizowana w ramach protokołu miedzy Ministerstwem Kultury i Turystyki Ukrainy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego RP w latach 2011-2013. Ten dokument daje możliwości do promowania ukraińskiej sztuki wizualnej w Polsce poprzez organizowanie festiwalów sztuki ukraińskiej w Polsce, sztuki dekoracyjnej, wymianie zespołów artystycznych oraz teatralnych, pokazy filmów. Chodzi o  programy kulturalno-artystyczne i naukowe zorganizowane poprzez ukraińskie mniejszości narodowe w Polsce, Ministerstwa Kultury Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej, pozarządowe organizacji oraz funduszy. W szczególności: projekt kulturalny polsko-ukraiński, poświęcony EURO 2012 „Europejski stadion kultury”, festiwale ukraińskiej kultury, Festiwal „Ukraińska wiosna”, „Jesień Podlaska”, Dnie muzyki ukraińskiej w filharmonii Warszawskiej, Festiwal „Lemkiwska Watra”, Dni kultury Ukraińskiej w Szczecinie, Węgorzewo, Giżycku, Lublinie, Festiwalu Kultury Ukraińskiej „ Etno-festiwal „E-Kołomyja” w Górowie Iławeckim, „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa”.

W latach 2011-2012 w ramach Protokołu o współpracy między Ministerstwem Kultury Ukrainy a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej został zrealizowany wspólny ukraińsko-polski projekt pt. "Europejski Stadion Kultury". W ramach projektu odbyło się ponad 250 wydarzeń kulturalnych, w których wzięło udział 230 ukraińskich artystów. Ukraińska i polska kultura spółczesna prezentowana była przez wystawy teatralne, nowoczesne kino, muzyków i artystów sztuk wizualnych i innych. Kulminacyjnym momentem projektu był koncert galowy z udziałem ukraińskich gwiazd, takich jak zespół «Skay», «Okean Elzy", "Wędrówka", "Gaydamaki", "Tartak" piosenkarka Lama, Chor "Leopolis" z miasta Lwów i inne.

W 2012 roku została podpisana Umowa o współpracy między Muzeum Narodowym w Warszawie a Ministerstwem Kultury Autonomicznej Republiki Krym oraz między Muzeum Narodowym w Warszawie a Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Podpisanie umowy umożliwią nawiązanie współpracy w dziedzinie kultury w zakresie organizacji wspólnych badań i konferencji naukowych, wymiany doświadczeń naukowych, i tp. oraz będzie można kontynuować przez następne 5 lat współpracę naukową i realizację projektu «Bosforskie miasto Tiritaka”.

W 2003 r. Minister kultury i dziedzictwa narodowego RP zapoczątkował stypendialny program „Gaude Polonia”, który jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Program jest przeznaczony dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, a w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. W 2012 r. w programie wzięło udział 48 uczestników, z których 33 - obywateli Ukrainy. Ogólnie w latach 2003-2012 w programie stypendialnym „Gaude Polonia” wzięło udział 4 tys. obywateli Ukrainy.

Ścisła współpraca z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pozwoliła zorganizować w 2011roku wystawę "Skarby z Kijowa. Złoty Poczet” Królewskiej kolekcji medali Stanisława Augusta z kolekcji Narodowego Muzeum Historii Ukrainy.

W ostatnich latach wielką popularność i zainteresowanie wśród polskich obywateli zyskali organizowane przez Ambasadę Ukrainy "Dni Ukrainy". Obywatele Polski mieli  możliwość zapoznania się z ukraińskimi tradycjami oraz kulturą współczesną poprzez występy ukraińskich zespołów muzycznych, plenery, prezentację kuchni ukraińskiej i tp.

Od wielu lat ukraińska drużyna bierze udział w dziecięcych międzynarodowych zawodach lekkoatletycznych, organizatorem których jest polskie Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” z Warszawy.

Co roku Ambasada udziela pomocy w wyjeździe polskiej delegacji dziecięcej na Krym w celu udziału w festiwalu dla dzieci "Zmieńmy świat na lepsze" – organizowanym przez Światowe Forum dzieci w Międzynarodowym Centrum Dziecięcym "Artek".

W dziedzinie edukacji, współpraca między Ukrainą a Rzeczpospolitą Polską odbywa się na podstawie Umowy o współpracy między Ministerstwem Edukacji i Nauki Ukrainy a Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 lipca 2001 r. i ma na celu ustanowienie naukowych i edukacyjnych więzi pomiędzy instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli i systemów kształcenia, które obejmują wspólne badania na temat historii stosunków polsko-ukraińskich, badań ukraińskich i polskich, mniejszości narodowych - polskiej na Ukrainie oraz ukraińskiej w Polsce - odpowiednie warunki do nauki języka ojczystego w edukacji przedszkolnej, szkół podstawowych i średnich. Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2011/2012 na studia w Polsce przyjęto 6654 obywateli Ukrainy.
Szczególne miejsce zajmuje tworzenie wspólnych programów i projektów polsko-ukraińskich mających na celu aktywną wymianę między instytucjami edukacyjnymi i badawczymi z Polski i Ukrainy, młodzieży obu krajów.

Dowodem konstruktywnej dwustronnej współpracy w dziedzinie kształcenia została podpisana 25 listopada 2009 roku Umowa między Rządem Ukrainy a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szkolenia obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie, na podstawie której Strona Polska zapewnia corocznie finansowanie do 10 stypendiów obywatelom Ukrainy, ukraińskim ekspertom na temat integracji europejskiej . W 2012/2013 roku akademickim studia w Kolegium Europejskim w Natolinie rozpoczęło 5 studentów z Ukrainy.

Zgodnie z podpisanym przez prezydentów Polski i Ukrainy w lutym 2011 r. "Plan działań w stosunkach ukraińsko-polskich na lata 2011-2012" Strona Ukraińska i Polska kontynuowała wdrażanie praktycznych kroków w kwestii utworzenia Międzynarodowego Centrum spotkań Ukraińskich i Polskich studentów oraz renowacji obserwatorium astronomicznego na Górze Pip Iwan (Obwód Iwano-Frankowski).

Współpraca dwustronna między Ukrainą a Polską w dziedzinie kultury i edukacji nie tylko otwiera nowe możliwości rozwoju i pogłębienia stosunków między obu krajami, ale także stwarza warunki do bardziej efektywnego wdrażania wspólnych programów europejskich oraz możliwość wykorzystania doświadczeń Polski w kwestii współpracy wielostronnej w dziedzinie kultury i edukacji.

Centrum kultury i informacji

Centrum kultury i informacji przy Ambasadzie Ukrainy działa zgodnie z „Regulaminem o centrum kultury i informacji w składzie dyplomatycznej placówki zagranicznej Ukrainy”, ustawodawstwa Ukrainy oraz umów międzynarodowych Ukrainy.

Główne zadania Centrum:

- rozwój współpracy międzynarodowej Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie kultury, oświaty, nauki i techniki, turystyki, kultury fizycznej i sportu;

- rozpowszechnienie w Polsce informacji o Ukrainie;

- zapoznanie się z historią i kulturą Ukrainy, sprzyjanie nauczaniu języka ukraińskiego w Polsce;

- podtrzymanie związków z Ukraińcami za granicą, sprzyjać zadowoleniu ich potrzeb kulturalnooświatowych, informacyjnych i innych;

- poszerzenie informacji o możliwościach turystycznych i atrakcyjności Ukrainy, sprzyjanie współpracy z Polską w dziedzinie turystyki.       

 

Kontakty

Meil:  emb_pl@mfa.gov.ua

Tel.: 22 622 47 97

Fax: 22 629 81 03

  

Najbliżse wydarzenia,

organizowane Centrum kultury i informacji przy Ambasadzie Ukrainy w PR

Najnowsza informacja znajduje się na stronie głównej oraz na Facebooku Ambasady - https://www.facebook.com/AmbasadaUkrainywPolsce?ref=hl