Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:58

W Kijowie odbyły się konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej

12 kwietnia, 17:30

12 kwietnia 2019 r. w Kijowie odbyły się konsultacje polityczne na szczeblu wiceministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej Wasyla Bodnara Marcina Przydacza.

Strony omówiły aktualne kwestię współpracy ukraińsko-polskiej, harmonogram kontaktów politycznych na najwyższym szczeblu.

Obie strony zadeklarowały intencje praktycznych kroków na rzecz bezpieczeństwa, rozwoju współpracy kulturalnej oraz pomocy humanitarnej, a także kontynuacji współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury na ukraińsko-polskiej granicy państwowej.

Odbyła się wymiana poglądów wobec aktualnych tematów agendy międzynarodowej i regionalnej.