Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 10:59

XV posiedzenie Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Koordynacyjnej Rady ds. Współpracy Międzyregionalnej

22 marca, 11:11

Bieżące zagadnienia dwustronnej współpracy transgranicznej i międzyregionalnej, aktualne kwestie realizacji wspólnych projektów rozwoju granicy państwowej i infrastruktury granicznej, a także tematy dotyczące rozszerzenia możliwości rozwoju kontaktów międzyludzkich omówiono dzisiaj podczas jubileuszowego XV posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Koordynacyjnej Rady ds. współpracy międzyregionalnej.