Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:28

Podpisanie Umowy o współpracy międzyregionalnej pomiędzy miastami Wysznewe (Obwód Kijowski) i Pionki (Województwo Mazowieckie)

30 września 2015, 14:15

W dniu 29 września 2015 r. na uroczystym posiedzeniu Rady miasta Pionki została podpisana Umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy miastem Wysznewe obwódu Kijowskiego (Ukraina) i Pionki (Polska).

Zapoczątkowanie współpracy międzyregionalnej obejmuje realizację projektów dwustronnych w dziedzinach gospodarki, energetyki, kultury, nauki i wymiany młodzieży.

Głównym elementem współpracy zostanie  wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania reformy samorządowej na Ukrainie.

W dniu 30 września 2015 r. Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia spotkał się z ukraińską i polską delegacjami na czele z kerownikami miast Wysznewe i Pionki. Podczas rozmowy Ambasador Ukrainy pogratulował stronom podpisania umowy, podkreślając, że kluczowym elementem współpracy jest, przede wszystkim, nawiązywanie kontaktów międzyludzkich.

54