Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 07:41

VIII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Polski

22 czerwca 2015, 16:48

Przedstawiciele parlamentów Ukrainy i Polski spotkali się w Sejmie na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego. Politycy z obu krajów rozmawiali m.in. o współpracy gospodarczej, przygranicznej, kulturalnej i w dziedzinie edukacji oraz wsparciu dla ukraińskich reform. 

Obradom przewodniczyły wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Oksana Syroid oraz wicemarszałek Sejmu Elżbieta Radziszewska. Parlamentarzyści omówili także współprace w dziedzinie edukacji i oświaty, w tym m.in. rozwoj wymiany polskiej i ukraińskiej młodzieży. Podczas wspólnych obrad poruszone zostały także tematy związane ze wspólną historią.

Po posiedzeniu podpisano Deklarację Zgromadzenia Parlamentarnego.