Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:31

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z nielegalnym otwarciem mostu przez Cieśninę Kerczeńską

15 maja 2018, 17:44

MSZ Ukrainy wyraża zdecydowany protest w związku z otwarciem mostu przez Cieśninę Kerczeńską i po raz kolejny podkreśla nielegalność budowy przez Rosję obiektów infrastrukturalnych bez zgody Ukrainy.
Takie działania są sprzeczne z podstawowymi normami i zasadami prawa międzynarodowego, naruszają Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku oraz dwustronne zobowiązania wobec Ukrainy.
Otwarcie mostu podczas agresji rosyjskiej wobec Ukrainy oraz tymczasowej okupacji Półwyspu Krymskiego jest próbą legitymizacji aneksji suwerennego terytorium Ukrainy.
Budowa mostu, jak również wszelkie inne działania okupacyjnych władz Kremla, w żaden sposób nie mogą zmienić statusu Autonomicznej Republiki Krym i m. Sewastopol jako integralnej części terytorium Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach. Federacja Rosyjska jako państwo najeźdźca jest w pełni odpowiedzialne za konsekwencje swoich bezprawnych czynów i powinno zrekompensować straty.
Ukraina będzie nadal pracować nad rozszerzeniem krajowych i międzynarodowych sankcji wobec osób fizycznych i podmiotów prawnych zaangażowanych w nielegalną budowę mostu przez Cieśninę Kerczeńską.

Ostatnie komentarze