Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 23:31

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w 75. rocznicę deportacji Tatarów krymskich i upamiętnienie ofiar ludobójstwa Tatarów krymskich

17 maja, 20:23

18 maja Ukraina i świat upamiętniają ofiary deportacji Tatarów krymskich, która stała się jedną z najbardziej tragicznych kart historii XX wieku. Według różnych szacunków ponad 46% Tatarów krymskich stracili życie jeszcze w pierwszych latach deportacji z powodu głodu, masowych chorób, złego traktowania i ciężkiej pracy w miejscach specjalnych osad.
Przymusowa eksmisja ludności Tatarów krymskich z terytorium jej historycznej rezydencji, celowe stworzenie w miejscach specjalnych osad warunków doprowadzających do masowej śmierci Tatarów krymskich, zwłaszcza dzieci i kobiet, ograniczenie podstawowych środków utrzymania się na mocy prawa międzynarodowego ma oznaki ludobójstwa. Rada Najwyższa Ukrainy uznała deportację z Krymu w roku 1944 Tatarów krymskich za ludobójstwo Tatarów krymskich. 
23 kwietnia 2019 roku Medżlis Tatarów krymskich przyjął apel do parlamentów i rządów państw członkowskich ONZ „O uznaniu narodu tatarskiego na Krymie za ludobójstwo”.
Ukraina wysoko docenia oświadczenie Sejmu Łotwy z dnia 9 maja 2019 roku o upamiętnieniu 75. rocznicy deportacji Tatarów krymskich i poparciu polityki nieuznawania nielegalnej aneksji Krymu i m.Simferopol, w której deportację Tatarów krymskich w roku 1944 uznano za ludobójstwo.
Federacja Rosyjska zajęła się i próbuje nielegalnie zaanektować Autonomiczną Republikę Krym, która jest integralną częścią terytorium Ukrainy, oraz bezprawnie prześladuje Tatarów krymskich na okupowanym półwyspie. Tatarzy krymscy cierpią z powodu postępowań karnych, ich prawa do wolności opinii, jak i do wolności zgromadzeń i przemieszczania się są ograniczane.
Domagamy się, aby Federacja Rosyjska zaprzestała łamania praw człowieka na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krym i m.Sewastopola, natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych oraz zapewnienia przez Federację Rosyjską pełnej zgodności z jej zobowiązaniami jako państwa-okupanta zgodnie z prawem międzynarodowym.
W imię przywrócenia sprawiedliwości historycznej wzywamy naszych międzynarodowych partnerów do uczcić niewinnych ofiar deportacji, potępienia tej zbrodni totalitarnego reżimu komunistycznego i uznania deportacji Tatarów krymskich z Krymu w roku 1944 za ludobójstwo Tatarów krymskich.
Uznanie przez światową wspólnotę faktu ludobójstwa narodu tatarskiego na Krymie zgodnie z Konwencją ONZ o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa będzie świadectwem nie tylko przywrócenia sprawiedliwości historycznej, ale także posłuży zapobieganiu takim działaniom przeciwko Tatarom krymskim lub innym narodom w przyszłości.

Ostatnie komentarze