Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:26

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w sprawie decyzji Północno-Kaukaskiego okręgowego wojskowego sądu Federacji Rosyjskiej wobec nielegalnie skazanego obywatela Ukrainy Pawła Hryba

22 marca, 13:56

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża zdecydowany protest w związku z wydaniem w dniu 22 marca 2019 roku  przez Północno-Kaukaski okręgowy wojskowy sąd Federacji Rosyjskiej niezgodnej z prawem decyzji o skazaniu obywatela Ukrainy Pawła Hryba na 6 lat więzienia na podstawie fikcyjnych oskarżeń o nawoływaniu do działalności terrorystycznej.

Strona rosyjska rażąco naruszyła normy i zasady prawa międzynarodowego - od brutalnego porwania 24 sierpnia 2017 roku Pawła Hryba w m. Homel (Republika Białoruś), nieokazywania informacji o miejscu jego pobytu, nielegalnego przetrzymywania go w m. Krasnodar i m. Rostów nad Donem, ograniczenia w udzieleniu pomocy medycznej - i do bezprawnego wyroku.

Zeznania Pawła Hryba, złożone w trakcie procesu, o fałszywych zarzutach, groźbach, stosowaniu wobec niego przemocy fizycznej i psychicznej, zostały odrzucone przez sąd.

Uważamy, że w tym wyroku strona rosyjska rażąco narusza prawa człowieka, w szczególności prawo do sprawiedliwego procesu i prawo do życia. W wyniku nabytych poważnych chorób i złego stanu zdrowia Pawło Hryb może nie znieść przeniesienia go do więzienia jak i nieludzkich warunków rosyjskiego systemu penitencjarnego. Pawło Hryb potrzebuje stałej, wysokiej jakości opieki medycznej, regularnych badań lekarskich i pobytu w wyspecjalizowanej placówce medycznej.

Żądamy natychmiastowego zniesienia nielegalnego wyroku dla Pawła Hryba, zapewnienia mu stałej opieki medycznej, uwolnienia i umożliwienia powrotu na Ukrainę.

Wzywamy społeczność międzynarodową do zintensyfikowania presji wobec państwa-agresora Federacji Rosyjskiej w celu powstrzymania rażących naruszeń praw człowieka i uwolnienia nielegalnie skazanego obywatela Ukrainy Pawła Hryba.

Ukraina kontynuuje stosowanie wszystkich możliwych instrumentów politycznych i dyplomatycznych w celu uwolnienia Pawła oraz innych obywateli Ukrainy nielegalnie skazanych z motywów politycznych na terytorium Federacji Rosyjskiej i czasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krym i m. Sewastopol.

Ostatnie komentarze