Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:30

Gdańsk

Konsulat Ukrainy w Gdańsku
Kierownik: Łew Zacharczyszyn
Konsul - Kierownik Konsulatu Ukrainy w Gdańsku
Adres:

ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-A, 80-278 Gdańsk

Telefon: +48583460690, +48607654333 (WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia obywateli ukraińskich)
Faks: +48583460707
Email: gc_plg@mfa.gov.ua
Strona internetowa: https://gdansk.mfa.gov.ua
Godziny otwarcia:

Przyjęcie interesantów:

Poniedziałek: 9:00 – 12:00

Wtorek: 9:00 – 12:00

Środa: 9:00 – 12:00 tylko dla odrębnych grup interesantów  (osoby niepełnosprawne i chore, kobiety w ciąży, interesanty  w sprawach mołoletnich dzieci)

Czwartek: 9:00 – 12:00

 Piątek: 9:00 – 12:00

Wydawanie dokumentów paszportowych - codziennie od 15:00 do 16:00 

Zasięg odpowiedzialnosci:

Województwa Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie.

Uwagi:

 

Poza godzinami pracy urzędu pomoc konsularna na rzecz obywateli Ukrainy świadczy się w przypadkach utraty dokumentów, wypadków drogowych (katastrof przemysłowych, aktów terrorystycznych, klęsk żywiołowych, zamieszek, zagrożenia życia lub zdrowia obywateli Ukrainy).

WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia telefon alarmowy Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku: +48 607 654 333