Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:27

Bydgoszcz

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy
Kierownik: Krzysztof Sikora
Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy
Adres:

ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz

Telefon: 0048 52 567 0786
Email: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
Strona internetowa: http://www.konsulathonorowyukrainy.byd.pl/