Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 22:32

Terminy i reguly wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa