Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Kijów 20:06

Terminy i reguly wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa