Посольство України в Республіці Польща

, Київ 13:18

Правила в'їзду на тимчасово окуповану територію АР Крим для іноземців (PL)

01 червня 2017, 16:30

Zgodnie z przepisami Ustawy UkrainyO zapewnieniu praw i wolności obywateli na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy z dnia 15 kwietnia 2015 roku, czasowo okupowane terytorium (czyli terytorium Autonomicznej Republiki Krymu oraz Sewastopolu) jest częścią integralną terytorium Ukrainy, na którym obowiązuje ustawodawstwo ukraińskie.   

Wjazd/wyjazd na Krym jest wyznaczony w Regulaminie wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego, zatwierdzonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy w dniu 4 czerwca 2015 roku.

Zgodnie z ww. Regulaminem, obcokrajowcy oraz bezpaństwowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać na Krym przez drogowe przejścia administracyjne w obwodzie Chersońskim Kałanczak, Czapłynka, Czongar oraz kolejowe przejścia Cherson, Melitopol, Wadym, Nowooleksijiwka na podstawie paszportu i zezwolenia specjalnego, wydanego przez biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy lub biuro terytorialne Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy w rejonach Nowotrojickim lub Heniczeskim obwodu Chersońskiego.

Zezwolenie specjalne jest wydawane w przypadku:

1)     pobytu na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, co potwierdza się dokumentami, wydanymi przez pełnomocne instytucje państwowe Ukrainy;

2)     miejsca pochówku na Krymie bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, potwierdzonego odpowiednymi dokumentami;

3)     śmierci bliskich krewnych albo członków rodziny jednego z małżeństwa obcokrajowca lub bezpaństwowca, zamieszkałych na Krymie, co potwierdza się odpowiednymi dokumentami;

4)     prawa własności na nieruchomości, znajdujące się na Krymie;

5)     konieczności pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych, w tym w ramach organizacji międzynarodowych, członkiem których jest Ukraina, prowadzenia działalności przez inne rządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe z innych państw oraz misje niezależne działające na rzecz obrony praw człowieka. W tym przypadku zezwolenie specjalne jest wydawane wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez MSZ Ukrainy;

6)     pełnienia regularnych podróży na Krym, związanych z wykonaniem funkcji zawodowych przez kolejarzy;

7)     konieczności prowadzenia działalności dziennikarskiej (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Polityki Informacyjnej Ukrainy);

8)     konieczności głoszenia przekonań wyznaniowych, wykonywania obrzędów religijnych czy zaspokojenia potrzeb wyznaniowych (wyłącznie na wniosek lub wyrażenie zgody przez Ministerstwo Kultury Ukrainy);

9)     pobytu na Krymie na mocy wydanej zgodnie z ustawodawstwem karty stałego pobytu obcokrajowca lub bezpaństwowca, miejsce zamieszkania których jest zarejestrowane na Krymie lub w Sewastopolu.

10) konieczności udziału w wydarzeniach Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego.

Zezwolenie specjalne jest wydawane obcokrajowcom lub bezpaństwowcom po osiągnieciu 18. roku życia. Dane o obcokrajowcach lub bezpaństwowcach poniżej 18. roku życia są wpisywane do zezwoleń specjalnych, wydanych ich rodzicom albo prawnym pełnomocnikom.

Zezwolenie specjalne może być wydane na jedno- lub wielokrotne wjazdy na Krym. Uprawnienie do wielokrotnego wjazdu na Krym jest ważne przez jeden rok.

Wydanie zezwolenia specjalnego albo podjęcie decyzji o odmowie odbywa się w terminie pięciu dni roboczych z momentu podania wniosku.

W przypadku otrzymania odmowy osoba może odwołać się do Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy jako organu nadrzędnego lub do sądu.

Posiadanie zezwolenia specjalnego nie wyklucza sprawdzenia dokumentów, potwierdzających cel wjazdu/wyjazdu na Krym przez funkcjonariuszy Państwowej Służby Granicznej w przejściach granicznych.

W przypadku złamania przepisów Regulaminu wjazdu na tymczasowo okupowane terytorium Ukrainy oraz wyjazdu z niego osoba jest pociągana do odpowiedzialności zgodnie z prawem.

W razie dodatkowych pytań prosimy zwracać się do placówek konsularnych Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej (http://poland.mfa.gov.ua/pl/consular-affairs/contacts).

  

 

 

 

Останні новини

Стипендійнa програмa ім. Лейна Кіркланда. Дізнайся як взяти участь! | 07 лютого, 13:11

Польсько-Американський Фонд Свободи і Фонд Лідери Змін оголошують відкритий конкурс для кандидатів з України, Білорусі,  Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану, Казахстану і Киргизстану на  отримання Стипендій ім. Лейна Кіркланда у 2018/2019 навчальному році.