Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 19:15

Pierwszy wicepremier Stepan Kubiw wziął udził w X Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

14 maja, 17:42

Rozpoczął się X Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. W ramach ponad 150 sesji 900 panelistów, reprezentujących kręgi polityczne i gospodarcze regionu rozważą nad przyszłością, w tym gospodarczą, Europy i świata. Na czele delegacji Ukraińskiej - Pierwszy wicepremier - Minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw. Delegacja Ukrainy przedstawi uczestnikom Kongresu nowe perspektywy w handlu z Ukrainą oraz potencjał inwestycyjny naszego kraju.

W ramach Kongresu Stepan Kubiw spotka się z wysokiej rangi urzędnikami z Polski - naszego największego partnera handlowego wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

*  * * 

Pierwszy wicepremier - Minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw spotkał się z Ministrem inwestycji i rozwoju RP Jerzy Kwiecińskim.

Podczas spotkania omówiono kwestię pogłębienia ukraińsko-polskiej współpracy międzypaństwowej, rozwoju infrastruktury naszych państw oraz zwiększenia dwustronnej wymiany handlowej z UE i Polską w szczególności.

„Strategia Karpacka - to dobry instrument pozwalający na rozszerzenie współpracy międzyregionalnej pomiędzy Ukrainą a Polską oraz UE. Mam na myśli wspólną systemową politykę regionalną w dziedzinie energetyki, infrastruktury, transportu i gospodarki cyfrowej. Jest to szczególnie istotne w regionach przygranicznych, na przykład w kontekście zwiększenia liczby punktów kontrolnych na granicy ukraińsko-polskiej”- powiedział Stepan Kubiw podczas spotkania.

Jerzy Kwieciński podkreślił, że opracowanie Strategii Karpackiej jest bardzo ważną kwestią dla Polski i będzie mieć kluczowe znaczenie dla spójności terytorialnej oraz wzmocnienia współpracy zarówno pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE, całej Unii oraz jej wschodnich sąsiadów, zwłaszcza Ukrainy.

 * * * 

Pierwszy wicepremier - Minister rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Stepan Kubiw spotkał się z Ministrem Przedsiębiorczości i Techniki RP Jadwigą Emilewicz. Strony omówiły współpracę dwustronną w sferze gospodarczej, w szczególności w zakresie kosmicznym oraz inżynierii lotniczej, sektorze IT.