Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 19:14

Międzynarodowa konferencja „Nowe międzynarodowe korytarze transportowe”

14 maja, 17:32

W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja „Nowe międzynarodowe korytarze transportowe”, organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą z inicjatywy Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z misjami dyplomatycznymi akredytowanymi w Warszawie Gruzji, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu.
To wydarzenie stało się dobrą okazją do zapoznania szerokiego grona uczestników z procesem reform strukturalnych w krajowej branży transportowej, prezentacji potencjału tranzytowego, omówienia perspektyw dla Ukrainy w realizacji projektów „Południe – Zachód” oraz „Trans-kaspijski szlak transportowy”. Podczas konferencji szefowie resortów transportowych Polski, Azerbejdżanu, Gruzji i Kazachstanu omówili szereg zagadnień dotyczących wspólnego wykorzystywania łączności kolejowo-promowej dla transportu ładunków.