Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 19:20

Rozpoczęły się ukraińsko-polskie konsultacje konsularne na szczeblu dyrektorów departamentów konsularnych resortów spraw zagranicznych

27 kwietnia, 10:57

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęły się ukraińsko-polskie konsultacje konsularne na szczeblu dyrektorów departamentów konsularnych resortów spraw zagranicznych.
W ramach spotkania Strony omówią aktualne kwestię współpracy pomiędzy służbami konsularnymi, w szczególności skupiać się na konkretnych praktycznych i prawnych aspektach świadczenia usług dla obywateli Ukrainy i Polski oraz opracują pytania dotyczące optymalizacji współpracy dwustronnej, w szczególności w kontekście rozszerzenia dwustronnej ustawodawczej bazy konsularnej.