Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:00

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy i Polski zintensyfikują współpracę na rzecz deokupacji Autonomicznej Republiki Krym

27 marca, 18:01

Zostało to omówione w trakcie konsultacji politycznych wiceministrów spraw zagranicznych Ukrainy Wasyla Bodnara i Polski Bartosza Cichockiego.

Strona ukraińska wyraziła wdzięczność dla polskich kolegów za wsparcie integralności terytorialnej Ukrainy, w szczególności za nieuznawanie nielegalnej aneksji przez Rosję Krymu.

Szczególną uwagę poświęcono kwestiom wdrożenia międzynarodowych sił pokojowych oraz działalności specjalnej misji monitoringowej OBWE na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy.

Strony zgodziły się wobec dalszych współpracy działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności regionalnej.

Podczas rozmów omówiono również priorytety ukraińsko-polskiej współpracy, w tym harmonogram dialogu dwustronnego w 2018 roku.

Wasyl Bodnar i Bartosz Cichocki wzięli udział również w prezentacji książki autorstwa polskich naukowców «The Case of Crimea`s Annexation Under International Law», która odbyła się w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy.