Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:09

Tradycyjny Ukraiński wertep odwiedził dziś Ambasadę

11 stycznia, 18:54

Z tradycyjnym ukraińskim wertepem (teatrzykiem Bożonarodzeniowym) i kolędą odwiedzili dziś Ambasadę dzieci uczęszczające w katechezę ukraińskiej parafii greckokatolickiej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie (przy ul. Miodowej, 16).