Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:12

Ukraina i Polska podejmą się wspólnych wysiłków na rzecz pogłębienia partnerstwa strategicznego w duchu równości i konstruktywizmu

11 stycznia, 18:52

Zostało to omówione podczas spotkania Wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy Pana Wasyla Bodnara z Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie Panem Janem Piekło, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2018 roku.

Strony wyraziły gotowość do wspierania wysokiej dynamiki dialogu politycznego, zacieśniania współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania, podjęcia wspólnych wysiłków na rzecz rozwiązania istniejących problemów w stosunkach dwustronnych. W tym kontekście, zgodnie z porozumieniami osiągniętymi na wysokim poziomie, uzgodniono algorytm działań priorytetowych.

Szczególną uwagę Strony Polskiej przywrócono do wrażliwości dla Ukrainy kwestii stosowania terminu „uchodźcy” dla określenia ukraińskich migrantów zarobkowych w Polsce, zwłaszcza biorąc pod uwagę bezwizowy reżim Ukrainy z UE.