Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:11

W Ambasadzie Ukrainy odbyło się coroczne spotkanie konsularne, w którym uczestniczą zawodowi oraz honorowi konsulowie Ukrainy w Polsce

07 grudnia 2017, 16:08

W ramach spotkania odbyła się dyskusja na temat „Ukraińscy migranci zarobkowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Wezwania i przeciwdziałanie przypadkom pracy przymusowej”. Wspólnie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, Policji oraz kolegami z Ambasad USA, Wielkiej Brytanii oraz Królestwa Niderlandy omówiliśmy kwestię związane z legalnością zatrudnienia pracowników z Ukrainy oraz przeciwdziałaniem przypadkom nieprzestrzegania praw pracowniczych, sytuacjom w zakresie handlu ludźmi i wykorzystaniu migrantów do pracy przymusowej. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie podzielili się przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii i Królestwa Niderlandy.