Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 21:06

Dypłomaci Ambasady spotkali się z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów i studentami Europejskiej Akademii Dyplomacji

22 listopada, 22:10

O roli służby dyplomatycznej w zapewnianiu interesów państw na arenie międzynarodowej, о praktycznych aspektach i specyfice pracy korpusu dyplomatycznego, a także o relacjach dwustronnych Ukrainy i Polski mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów i studentami Europejskiej Akademii Dyplomacji.