Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:00

Dypłomaci Ambasady spotkali się z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów i studentami Europejskiej Akademii Dyplomacji

22 listopada 2017, 22:10

O roli służby dyplomatycznej w zapewnianiu interesów państw na arenie międzynarodowej, о praktycznych aspektach i specyfice pracy korpusu dyplomatycznego, a także o relacjach dwustronnych Ukrainy i Polski mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów i studentami Europejskiej Akademii Dyplomacji.

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019