Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:01

W Warszawie prezentowano dziś turystyczny potencjał Ukrainy

22 listopada 2017, 15:05

Turystyczny potencjał Ukrainy został dziś reprezentowany w Warszawie podczas konferencji Tourism opportunities of Ukraine z udziałem dyrektora departamenty turyzmu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy oraz Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Andrija Deszczyci. Takie spotkania dają możliwość pokazać wielkie możliwości rozwoju turystyki ukraińskiej oraz poznać nowych partnerów 

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019