Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 21:06

Przedstawicielom organów samorządowych i organizacji pozarządowych Województwa Łódzkiego wręczono podziękowania Ambasady Ukrainy

20 listopada, 15:43

"Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za ich wkład osobisty w rozwój współpracy ukraińsko-polskiej i dobre serce", - powiedział radca-minister W.Baczyńskyj przedstawicielom organów samorządowych i organizacji pozarządowych Województwa Łódzkiego, wręczając podziękowania Ambasady Ukrainy za pomyślną realizację w latach 2016-2017 szeregu wspólnych projektów humanitarnych w szczególności za pomoc czasowo przeniesionym ze strefy ATO obywatelom Ukrainy, a także za udostępnieniamożliwości leczenia i rehabilitacji oraz organizację wypoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla ciężko chorych ukraińskich dzieci.