Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:01

Ukraina i Polska wzmocnią partnerstwo strategiczne - spotkanie Wiceprzewodniczącego Administracji Prezydenta Ukrainy K.Jelisiejewa z Sekretarzem stanu Rzeczypospolitej Polskiej K.Szczerskim.

17 listopada 2017, 20:36

Spotkanie odbyło się w Krakowie z inicjatywy Prezydentów Petra Poroszenki i Andrzeja Dudy.
Podczas spotkania Komitetu Konsultacyjnego Strony wymieniły poglądy na temat obecnego stanu stosunków dwustronnych. Potwierdzili także swoje intencję na rzecz wzmocnienia partnerstwa strategicznego między Ukrainą a Polską.
Strony zgodziły się znieść moratorium na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne oraz wspólne ich odnowić. W tym kontekście uzgodniono przeprowadzenie w najbliższym czasie spotkania międzyrządowego na szczeblu wicepremierów.
Podczas spotkania K.Jelisiejew i K.Szczerski podkreślili znaczenie kontynuowania prac Dwustronnej komisji międzyrządowej ds. ochrony i zwrotu dóbr kultury.
Strony Ukraińska i Polska zgodziły się współpracować z odpowiednimi władzami lokalnymi w celu rozwiązania problemów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Rozmówcy omówili także przygotowania do wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy do Charkowa w grudniu b.r.
Podczas spotkania potwierdzono dążenie obuch Stron do rozszerzenia i pogłębienia kontaktów międzyludzkich.
Wymieniono poglądy wobec zbliżającego się Szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada w Brukseli.

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019