Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:01

Rektorzy ukraińscy i polscy będą współpracować w ramach Umowy partnerskiej

14 listopada 2017, 19:55

14 listopada w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisano Umowę trójstronną o partnerstwie i współpracy pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacją Rektorów Polskich oraz Związkiem Rektorów Szkół Wyższych Ukrainy.

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019