Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 13:19

Komentarz MSZ Ukrainy dotyczący wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

04 listopada 2017, 14:45

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odnotowało wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Witolda Waszczykowskiego i podkreśla, że w Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, większość Ukraińców jest absolutnie przychylna Polsce, pomimo różnic w ocenach naszej przeszłości historycznej. W społeczeństwie ukraińskim istnieje wyraźne zrozumienie potrzeby dalszego wzmacniania współpracy z Polską w interesie zarówno obu narodów, jak i całej Europy. 

Potwierdzają to setki tysięcy Ukraińców, którzy obecnie mieszkają w Polsce.
Kiedyś razem z Polską osiągnęliśmy porozumienia, że pojednanie historyczne jest możliwe zgodnie z europejską zasadą chrześcijańską: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Jesteśmy przekonani, że musimy iść do pojednania poprzez wzajemne postrzeganie siebie, zamiast narzucania własnego punktu widzenia. Zasada ta została zaproponowana Stronie Polskiej do przeniesienia w płaszczyznę praktyczną poprzez podpisanie i wdrożenie odpowiedniej mapy drogowej, jednak odpowiedzi Strony Polskiej jeszcze oczekujemy.
Ukraina jest otwarta na współpracę, także w kwestiach historycznych. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy wzajemnie w tym zainteresowani, rozumiejąc tak ważne wzajemne znaczenie ukraińsko-polskiego partnerstwa strategicznego.

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019