Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:45

Komentarz MSZ Ukrainy dotyczący wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

04 listopada, 14:45

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odnotowało wypowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pana Witolda Waszczykowskiego i podkreśla, że w Ukrainie nie ma antypolskich nastrojów, większość Ukraińców jest absolutnie przychylna Polsce, pomimo różnic w ocenach naszej przeszłości historycznej. W społeczeństwie ukraińskim istnieje wyraźne zrozumienie potrzeby dalszego wzmacniania współpracy z Polską w interesie zarówno obu narodów, jak i całej Europy. 

Potwierdzają to setki tysięcy Ukraińców, którzy obecnie mieszkają w Polsce.
Kiedyś razem z Polską osiągnęliśmy porozumienia, że pojednanie historyczne jest możliwe zgodnie z europejską zasadą chrześcijańską: "Przebaczamy i prosimy o przebaczenie". Jesteśmy przekonani, że musimy iść do pojednania poprzez wzajemne postrzeganie siebie, zamiast narzucania własnego punktu widzenia. Zasada ta została zaproponowana Stronie Polskiej do przeniesienia w płaszczyznę praktyczną poprzez podpisanie i wdrożenie odpowiedniej mapy drogowej, jednak odpowiedzi Strony Polskiej jeszcze oczekujemy.
Ukraina jest otwarta na współpracę, także w kwestiach historycznych. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy wzajemnie w tym zainteresowani, rozumiejąc tak ważne wzajemne znaczenie ukraińsko-polskiego partnerstwa strategicznego.