Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:44

SZTUKA FOTOGRAFII IGORA GAJDAJA W POLSCE

25 października, 12:02

 

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt prezentacji sztuki ukraińskiego artysty fotografika Igora Gajdaja w trzech miastach Polski.

18.10.17 – projekt RAZEM.UA inaugurował Tydzień Ukraiński w Gdańsku. Wystawa jest eksponowana w Filharmonii Bałtyckiej.

18.10-25.11.17 w Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju we Wrocławiu - ekspozycja wystawy KOSMOS UKRAIŃSKIEGO CHLEBA. Wernisaż – w dniu 27 października o godzinie 17.00.

29.10 – 14.11.17 w Starej Galerii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie zostanie eksponowana wystawa OWOCE ZIEMI. Wernisaż – w dniu 30 października o godzinie 18.30.

Zapraszamy skorzystać z okazji możliwości obejrzenia w Gdańsku, we Wrocławiu, w Warszawie sztuki jednego z najbardziej znanych ukraińskich artystów fotografików współczesności Igora Gajdaja.

W wernisażach uczestnicy sam artysta oraz kurator wystaw.

 

Projekt realizowany przy współpracy z Konsulatem Ukrainy w Gdańsku, z Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju we Wrocławiu, ze Związkiem Polskich Artystów Fotografików w Warszawie oraz kuratorką wystaw Tetianą Kałytą.

 

a

fx

f