Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:45

Resorty zewnętrzno-polityczne Ukrainy i Polski prowadzą konsultacje wobec działalności w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ

20 października, 19:47

20 października 2017 roku w Kijowie odbyły się Ukraińsko-Polskie konsultację, poświęcone działaniom obuch państw w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ukraińska delegacja na czele z wiceministrem do spraw zagranicznych Ukrainy Serhijem Kyslytsią i Polska – z wiceministrem do spraw zagranicznych RP, Joanną Wronecką omówiły szereg kwestii z agendy obrad Rady Bezpieczeństwa.

Strona Ukraińska podkreśliła gotowość do konstruktywnej współpracy podczas niestałego członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa, które rozpocznie się z dnia 1 stycznia 2018 roku, oraz wyraziła gotowość do dzielenia się swoimi doświadczeniami z niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2016-2017. Strony wyraziły gotowość do dalszego wzmocnienia współpracy dwustronnej w ramach ONZ oraz kontynuacji konsultacji wobec całego spektrum porządku obrad.