Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 13:18

W Ambasadzie Ukrainy odbyło się spotkanie z twórcami oraz inspiratorami nowoczesnego filmu ukraińskiego reżysera Tarasa Tomenki "Dom" Słowo”

17 października 2017, 20:43

W Ambasadzie Ukrainy odbyło się spotkanie z twórcami oraz inspiratorami nowoczesnego filmu ukraińskiego reżysera Tarasa Tomenki "Dom" Słowo”, uczestniczącego w 33 Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Filmowym. 
Film "Dom" Słowo” opowiada o jednej z najbardziej dramatycznych wydarzeń historii Ukrainy - zniszczeniu ukraińskich intelektualistów specjalnie poprzednio zebranych pod dachem budynku pisarzy „Słowo”. Jest to opowieść o tym, jak raj staje się piekłem, gdy system pragnie złamać artystę.
Obejrzeć film można też jutro w Kinotece Pałacu Kultury i Nauki o godz. 9:30.

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019