Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 18:05

ZAPRASZAMY NA STUDIA W UKRAINĘ ! Ukraiński Państwowy Ośrodek ds. Kształcenia Cudzoziemców konsultuje o możliwościach zdobycia wykształcenia wyższego w ponad 240 ukraińskich uczelni wyższych Ukrainie.

10 sierpnia 2017, 19:02

ZAPRASZAMY NA STUDIA W UKRAINĘ !

Dla pomocy cudzoziemcom którzy chcą studiować w Ukrainie działa  Ukraiński Państwowy Ośrodek ds. Kształcenia Cudzoziemców /jest jednostką strukturalną Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy/. 

Ośrodek pełni funkcje szerzenia wśród cudzoziemców wiedzy o możliwościach zdobycia wykształcenia wyższego w Ukrainie.  

Ośrodek pomaga potencjalnemu studentowi złożyć wniosek na wybrany kierunek, uniwersytet, program; weryfikuje dokumenty wnioskodawcy; wspiera w otrzymaniu zaproszenia na studia i powitanie na lotnisku. Ośrodek także świadczy inne usługi.     

Do usług cudzoziemców istnieje ponad 240 uczelni wyższych w Ukrainie. Na stronie oficjalnej Ośrodka www.studyinukraine.gov.ua  znajdą Państwo niezbędne informacje o programach, trybie składania wniosku, inne rady praktyczne.

Ponadto, wnioskodawcy mogą składać wnioski w Internecie na podjęcie studiów na jednym z ukraińskich uniwersytetów. 

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019