Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 17:57

Serdecznie zapraszamy w dniu 24 czerwca na unikatowy koncert ukraińskich artystów w Teatrze Rampa

22 czerwca 2017, 18:25

„Otworzyło się życie”- niezwykły, unikalny w skali całego świata, koncert ponad 20. niewidomych wokalistów z Ukrainy z towarzyszeniem wspaniałej Orkiestry symfonicznej Lwowskiego Teatru Narodowego im. Marii Zańkowieckiej  i z  gościnnym  udziałem  gwiazd Teatru Rampa.

Koncert ten jest przejmującym wyrazem tryumfu ducha człowieka nad jego ciałem i radości życia nad cierpieniem. Pogrążeni w ciemności niewidzenia i odcięci od możliwości oglądania piękna tego świata wykonawcy odkrywają je przed sobą i przed nami w nieskończonej przestrzeni dzwięków i niosącego je śpiewu. Większość z nich to amatorzy jednak o nieprzeciętnym utalentowaniu wzmocnionym jeszcze siłą ekspresji. Wyjątkowy wymiar muzyczny tego wydarzenia łączy się natomiast z koncertowym współbrzmieniem orkiestry symfonicznej z wokalistą niewidomym, który nie ma możliwości śledzenia wskazań batuty dyrygenta a jednak jest jej -jakimś cudem- posłuszny. Z tego to powodu o koncercie  specjaliści mówią: niezwykły, unikalny w skali świata.

Koncerty "Otworzyło się życie" odbyły się juz ponad 60 razy w najrozmaitszych salach koncertowych Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Polski Słowacji, Szwecji i Węgier  za każdym razem podbijając serca publiczności i uzyskując uznanie krytyków. Autorem projektu jest niewidoma Ukrainka ze Lwowa - Oksana Potymko oraz  Bogdan Mochurad, dyrektor i dyrygent  Orkiestry Symfonicznej Lwowskiego teatru Narodowego im. Zankowieckiej, orkiestry która wielokrotnie koncertowała na scenie Teatru Rampa, i która jest z nim prawdziwie zaprzyjaźniona. W tym właśnie duchu zaprosiliśmy ją teraz z tym szczególnym koncertem. Mamy również na uwadze promocję  talentu i twórczej determinacji osób niewidzących oraz wsparcie kulturalnych i humanistycznych aspiracji sąsiedzkiej Ukrainy.

Program wieczoru stanowić będą utwory muzyki klasycznej – światowej i ukraińskiej, utwory współczesnych kompozytorów, muzyka instrumentalna oraz znane przeboje musicalowe w najlepszych interpretacjach.

Serdecznie zapraszamy!

Patronat Honorowy nad Koncertem objął  Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w Rzczpospolitej Polskiej pan Andriej DESZCZYCA

http://www.teatr-rampa.pl/wydarzenia/otworzylo-sie-zycie,158

 

Najnowsze wiadomości

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda | 07 lutego, 13:11

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Fundator Programu oraz Fundacja Liderzy Przemian Administrator Program ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy na stypendia im. Lane'a Kirklanda w Polsce w roku akademickim 2018/2019