Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 19:18

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w sprawie odwołania się Ukrainy do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego interpretacji postanowienia Sądu w sprawie zastosowania środków tymczasowych wobec Federacji Rosyjskiej

24 kwietnia, 17:03

Ukraina odwołała się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wydaniu ostatecznej interpretacji własnemu zeszłorocznemu rozporządzeniu w sprawie stosowania środków tymczasowych wobec Federacji Rosyjskiej. Wniosek z dnia 19 kwietnia 2018 r. został dzisiaj przesłany do Trybunału.

W 2017 roku Ukraina w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości wszczęła bezprecedensowe postępowanie przeciwko Rosji w celu przyciągnięcia jej do odpowiedzialności za finansowanie i wspieranie aktów terrorystycznych na Ukrainie oraz udziału w realizacji aktów dyskryminacji rasowej oraz agresji wobec Ukrainy.
Biorąc pod uwagę pilny charakter ww. sprawy Ukraina wysłała wniosek o podjęcie odpowiednich środków tymczasowych także i do Rady Bezpieczeństwa ONZ. W dniu 19 kwietnia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ podjęła historyczną decyzję o nałożeniu tymczasowych środków zapobiegawczych przeciwko Federacji Rosyjskiej na wniosek Ukrainy.
Według decyzji Międzynarodowego Trybunał Sprawiedliwości ONZ, Rosja powinna była „powstrzymać się od podjęcia lub wsparcia ograniczeń dla Tatarów krymskich na zachowanie własnych instytucji, w tym Medżlis”.
Minął rok, jednak pomimo wyraźnego nakazu Trybunału, Federacja Rosyjska nadal zakazuje i utrudnia prowadzenie działalności dla Medżlisu.
Jest oczywiste, że Rosja nie zamierza znieść dyskryminujący zakaz prowadzenia działalności przez Medżlis co wyraźnie przewidziane jest w Rozporządzeniu MTS ONZ.
Ukraina zasadniczo nie zgadza się z tym stanowiskiem; tekst Rozporządzenia jest absolutnie jasny i wymaga natychmiastowego zniesienia zakazu. Ukraina odwołuje się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości o wykonaniu swych uprawnień sądowych i potwierdzić, że Rosja jest zobowiązana do zniesienia zakazu na działalność Medżlisu na podstawie Rozporządzenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 kwietnia 2017 w sprawie zastosowania środków tymczasowych.
Ponadto Rozporządzenie MTS ONZ zobowiązuje Rosję „do zapewnienia dostępu do edukacji w języku ukraińskim”, i wzywa strony nie podejmować działań, które mogłyby pogorszyć spór przed Sądem, w szczególności działania dyskryminujące na Krymie oraz wsparcie aktów terroryzmu na wschodzie Ukrainy.
Ukraina ponownie wyraża głębokie zaniepokojenie rosyjskim podejściem do interpretacji treści decyzji Trybunału w sprawie stosowania środków tymczasowych.
Ukraina po raz kolejny oświadcza, że działania Federacji Rosyjskiej nie są zgodne z normami prawa międzynarodowego.
Zwracamy się do społeczności międzynarodowej o wywieraniu nacisku na Federację Rosyjską w celu wymuszenia jej do przestrzegania zasad prawa międzynarodowego, w tym wykonania Rozporządzeń Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.