Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:01

Komentarz MSZ Ukrainy wobec przedłużenia przez stronę rosyjską terminu aresztu Pawła Hryba

05 marca, 18:36

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża kategoryczny protest przeciwko decyzji Oktiabrskiego Sądu Rejonowego z dnia 03.02.2018 o przedłużeniu aresztu Pawła Hryba aż do 04.05.2018 oraz głębokie oburzenie nielegalną decyzją o usunięciu konsuli ukraińskich z sali sądowej podczas rozpatrywania sprawy.

Kolejny bezprawny wyrok w sfabrykowanej przeciwko Pawła Hryba sprawie jest dowodem zaangażowania politycznego rosyjskiego sądownictwa i braku sprawiedliwości.

Systemowe rażące naruszenia przez Rosję Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych oraz Konwencji konsularnej między Ukrainą a Federacją Rosyjską, a także przeszkadzanie konsulom ukraińskim w zapewnieniu ochrony konsularnej praw i interesów nielegalnie przetrzymywanych na terytorium Rosji obywateli Ukrainy, demonstrują umyślne lekceważenie podjętych zobowiązań międzynarodowych, w tym ukrywanie faktów fałszowania spraw karnych.

Żądamy natychmiastowego uwolnienia Pawła Hryba i innych obywateli Ukrainy, nielegalnie przetrzymywanych na terytorium Rosji oraz zaprzestania praktyki utrudniania ukraińskim konsulom wykonania funkcji konsularnych.