Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:03

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w sprawie przekazania przez Ukrainę memorandum w procedurze arbitrażowej przeciwko Federacji Rosyjskiej zgodnie z Konwencją ONZ o prawie morza

19 lutego, 18:23

19 lutego 2018 Ukraina złożyła memorandum w procedurze arbitrażowej przeciwko Federacji Rosyjskiej według Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Zgodnie z Memorandum, Rosja naruszyła suwerenne prawa Ukrainy w Czarnym i Azowskim morzach oraz w Cieśninie Kerczeńskiej.

Od 2014 roku Federacja Rosyjska bezprawnie pozbawia Ukrainę możliwości realizacji swoich praw morskich i dla własnych potrzeb wykorzystuje suwerenne resursy Ukrainy, uzurpując prawo Ukrainy do regulowania własnego terytorium morskiego. Wyzywająco naruszając prawo międzynarodowe, Federacja Rosyjska okrada Ukrainę i jej obywateli z należących do nich resursów energetycznych i rybnych, zadaje uszkodzeń fizycznych ukraińskim rybakom, blokuje z powodu nielegalnej budowy mostu nad Cieśniną Kerczeńską wejście statków do portów ukraińskich.

Ukraina zwraca się do Trybunału arbitrażowego z prośbą o zaprzestaniu naruszania przez Federację Rosyjską Konwencji ONZ o prawie morza oraz potwierdzeniu praw Ukrainy w Czarnym i Azowskim morzach oraz Cieśninie Kerczeńskiej, w tym o zobowiązaniu Federacji Rosyjskiej do przestrzegania praw suwerennych Ukrainy w jej wodach oraz powstrzymaniu się od kradzieży ukraińskich resursów jak i zapłaty odszkodowania za wymierzone szkody.

We wrześniu 2016 roku Ukraina wszczęła procedurę arbitrażową przeciwko Federacji Rosyjskiej, którą rozpatruję Trybunał Haski, składający się z 5 osób.

Ukraina broni swoje prawa suwerenne drastycznie naruszone Federacją Rosyjską w ramach wszystkich właściwych międzynarodowo-prawnych fora.