Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 19:58

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z odmową dopuszczenia ukraińskich lekarzy do nielegalnie przetrzymywanego w Rosji Pawła Hryba

09 lutego, 12:08

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża swój zdecydowany protest w związku z kolejną odmową Federacji Rosyjskiej dopuścić lekarzy ukraińskich do nielegalnie przetrzymywanego w Rosji Pawła Hryba oraz ignorancją licznych próśb Konsulatu Generalnego Ukrainy w Rostowie nad Donem o udostępnieniu aktualnych informacji na temat stanu jego zdrowia.

Pogorszenie stanu zdrowia Pawła Hryba, przebywającego w areszcie oraz brak opieki medycznej uwzględniamy jako formę nacisku na niego w celu uzyskania niezbędnych dla śledztwa dowodów.

Działania te wskazują na ignorancję przez stronę rosyjską nie tylko decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka №ECHR-LE2.3R z dnia 6 października 2017 roku, ale także podstawowych praw człowieka.

Żądamy natychmiastowego dopuszczenia ukraińskich lub zagranicznych lekarzy do Pawła Hryba w celu oceny jego stanu zdrowia i udzielenia niezbędnej pomocy medycznej.

Wzywamy partnerów międzynarodowych do nasilenia presji dyplomatycznej na Federację Rosyjską w celu obrony życia, bezpieczeństwa i praw obywateli Ukrainy, nielegalnie przetrzymywanych w Rosji.