Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:13

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy wobec decyzji Oktiabrskogo sądu rejonowego miasta Krasnodar Federacji Rosyjskiej w sprawie nielegalnie przetrzymywanego w Rosji Pawła Hryba.

18 grudnia 2017, 04:12

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża swój zdecydowany protest wobec decyzji Oktiabrskogo sądu rejonowego miasta Krasnodar z dnia 15.12.2017 o przedłużeniu do 04.03.2018 okresu przetrzymywania w areszcie nielegalnie zatrzymanego na Białorusi i przeniesionego do Federacji Rosyjskiej obywatela Ukrainy Pawła Hryba.

Bezpodstawne przetrzymywanie P.Hryba w areszcie, ignorowanie przez stronę rosyjską jego praw, w szczególności w zakresie udostępnienia mu niezbędnej opieki medycznej, możliwości spotkania się z rodzicami i komunikowania się w języku ojczystym podczas spotkania z konsulem są przekonującymi dowodami systematycznego naruszania przez stronę rosyjską praw przetrzymywanych w zakładach karnych obywateli Ukrainy oraz brak wymiaru sprawiedliwość w Federacji Rosyjskiej.