Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:00

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z decyzją Moskiewskiego sądu miejskiego w sprawie nielegalnie przetrzymywanego w Rosji obywatela Ukrainy Romana Suszczenko

27 listopada 2017, 19:50

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża zdecydowany protest w związku z decyzją Moskiewskiego sądu miejskiego z dnia 27.11.2017 o przedłużeniu na 2 miesięcy, do 30.01.2018, okresu przetrzymywania ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenko - nielegalnie zatrzymanego w Rosji według sfałszowanych zarzutów.
Sąd ponownie odmówił zmiany środków zapobiegawczych dla Romana Suszczenko na inne, niezwiązane z utrzymaniem w więzieniu, co wskazuje na wywieraną na niego presję oraz stronniczość rosyjskich organów sądowych.
Sądowa rozprawa za zamkniętymi drzwiami, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do sali sądowej konsula jako obrońcy publicznego, co przewidziane jest w Kodeksie karnym Federacji Rosyjskiej, świadczą o celowym politycznym charakterze sprawy Suszczenko.
Wzywamy społeczność międzynarodową, międzynarodowe instytucje obrony praw człowieka oraz przedstawiciela OBWE ds. wolności mediów do podjęcia wszelkich możliwych działań prawnych i politycznych w sprawie zwolnienia i umożliwienia powrotu na Ukrainę dziennikarza i obywatela Ukrainy Romana Suszczenko.