Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:00

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z kolejną wysyłką "konwoju humanitarnego" z Federacji Rosyjskiej.

24 listopada 2017, 12:24

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża protest w związku z kontynuowaniem Federacją Rosyjską nielegalnej praktyki wysyłania na terytorium Ukrainy tzw. "konwojów humanitarnych". W szczególności, 23 listopada ponownie po raz 53 granicę państwową nielegalnie przekroczył tzw. 71 "konwój humanitarny".

Tak zwana pomóc humanitarna odbyła się z naruszeniem norm i zasad prawa międzynarodowego, w szczególności po raz kolejny naruszono granicę oraz ustawodawstwo krajowe Ukrainy i inne uzgodnione warunki, w tym dot. konieczności towarzyszenia przejazdu ładunku przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Brak podstaw prawnych uniemożliwiło obowiązkową rejestrację ładunku przez Straż graniczną i celną.

W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wystosowało do rosyjskiego MSZ notę protestacyjną, wymagając od Rosji zaprzestania nielegalnych działań przeciwko suwerenności naszego państwa oraz ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego i ustawodawstwa Ukrainy.