Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 10:01

Komentarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z „wizytą” prezydenta Federacji Rosyjskiej W.Putina na czasowo okupowany Krym

20 listopada 2017, 18:22

18 listopada 2017 odbyła się „wizyta” prezydenta Federacji Rosyjskiej W.Putina na czasowo okupowany Krym.

Strona ukraińska uważa „wizytę” jak inne wyjazdy rosyjskich urzędników na czasowo okupowane terytorium Autonomicznej Republiki Krym i m.Sewastopol rażącym naruszeniem przez Rosję suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, cynicznym lekceważeniem przez stronę rosyjską powszechnie uznanych norm prawa międzynarodowego.

Autonomiczna Republika Krym i miasto Sewastopol są i pozostaną integralną częścią Ukrainy w jej uznanych międzynarodowo granicach. Uznaje to cały cywilizowany świat, który wielokrotnie właściwie oceniał bezprawne akty Federacji Rosyjskiej przez rezolucji ONZ, Rady Europy, OBWE i innych organizacji międzynarodowych oraz wprowadziwszy sankcję wobec okupanta.

Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej skierowano odpowiednią notę protestu.