Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 13:21

Oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy w związku z kolejną falą represji rosyjskich władz okupacyjnych w Autonomicznej Republice Krym

12 października 2017, 17:32

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wyraża swój zdecydowany protest w związku z kolejną falą nieuzasadnionych przeszukań i nielegalnego przetrzymywania rosyjskimi władzami okupacyjnymi obywateli Ukrainy w Bachczysaraju (Krym, Ukraina).

W wyniku przeszukań nieprawomocnie aresztowano 6 osób, a co najmniej 9 aktywistów zostało zatrzymanych tylko dlatego, że przyszli by wesprzeć swoich kolegów i byli w pobliżu miejsc przeszukań.

Ataki na tych, którzy sprzeciwiają się reżimowi okupacyjnemu, w szczególności na działaczy ukraińskich i Krymsko tatarskich, po raz kolejny demonstrują kontynuację represyjnej polityki Rosji, prowadzonej w celu wyeliminowania wszelkiego rodzaju nieposłuszeństwa oraz zastraszenia ludności Krymu.

Ponadto, przemedytowane przeszukania w domach muzułmanów świadczą o prześladowaniach za względy religijne.

Represje, zatrzymania, wymuszone zniknięcia, porwania, tortury i inne naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka stały się powszechną praktyką wśród rosyjskich władz okupacyjnych na Krymie i w Sewastopolu. Rosja nadal bezczelnie i cynicznie narusza swoje zobowiązania międzynarodowe w ramach Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 68/262 z dnia 27 marca 2014 r „Integralność terytorialna Ukrainy” oraz 71/205 z dnia 19 grudnia 2016 roku „Prawa człowieka na Krymie i w m.Sewastopolu (Ukraina)” oraz decyzję Międzynarodowego Trybunału ONZ w sprawie stosowania restrykcji w ramach Sprawy Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej dotyczącej stosowania postanowień Międzynarodowej konwencji o likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej.

Wzywamy społeczność międzynarodową do aktywnej obrony praw i wolności mieszkańców Półwyspu Krymskiego oraz zmuszenia Rosji do zaprzestania masakry przeciwnymi okupacji.