Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:20

Gdańsk

Konsulat Ukrainy w Gdańsku
Szef: Łew Zacharczyszyn
Konsul - Kierownik Konsulatu Ukrainy w Gdańsku
Adres:

ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-A, 80-278 Gdańsk

Telefon: +48583460690, +48607654333 (WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia obywateli ukraińskich)
Faks: +48583460707
Email: gc_plg@mfa.gov.ua
Strona internetowa: http://gdansk.mfa.gov.ua
Godziny otwarcia:

Przyjęcie interesantów:

Poniedziałek: 8:30 – 12:30

Wtorek: 8:30 – 12:30

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 8:30 – 12:30

 Piątek: 8:30 – 12:30

Poza godzinami pracy urzędu pomoc konsularna na rzecz obywateli Ukrainy świadczy się w przypadkach utraty dokumentów, wypadków drogowych (katastrof przemysłowych, aktów terrorystycznych, klęsk żywiołowych, zamieszek, zagrożenia życia lub zdrowia obywateli Ukrainy).

WYŁĄCZNIE w sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia telefon alarmowy Konsulatu Generalnego Ukrainy w Gdańsku: +48 607 654 333

 

Zasięg odpowiedzialnosci:

Województwa Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie, Zachodniopomorskie.

Uwagi: