Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 13:43

Bydgoszcz

Konsulat Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy
Szef: Krzysztof Sikora
Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy
Adres:

ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz

Telefon: 0048 52 567 00 47/48
Email: konsulathonorowy.ukrainy@byd.pl
Strona internetowa: http://www.konsulathonorowyukrainy.byd.pl/