Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Szef: Andrij Deszczycia
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
Adres:

Al. J.Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa, Polska

Telefon: SPRAWY KONSULARNE i WIZOWE: +48 (22) 621-39-79, Ambasada: +48 (22) 629-34-46, 622-47-97
Faks: +48 (22) 629-81-03
Email: emb_pl@mfa.gov.ua
Strona internetowa: http://poland.mfa.gov.ua
Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
Szef: Svitlana KRYSA
I sekretarz - Kierownik Wydziału Konsularnego
Adres:

al. Szucha 7, 00-580 Warszawa 

Telefon: +48 (22) 621-39-79
Faks: +48 (22) 629-95-76
Email: konsulat@ukraine-emb.pl
Godziny otwarcia:

PRYJĘCIE INTERESANTÓW:

Poniedziałek:14:30 – 17:30

Wtorek: 8:30 – 12:30

Środa: 14:30 – 17:30

Czwartek: 8:30 – 12:30, dla pewnych grup interesantów

(osoby niepełnosprawne i chore, kobiety w ciąży)

 Piątek: 8:30 – 12:30

Zasięg odpowiedzialnosci:

Województwa Mazowieckie, Łódzkie, Lubuskie, Wielkopolskie 

Uwagi:

Poza godzinami pracy urzędu pomoc konsularna na rzecz obywateli Ukrainy świadczy się w przypadkach utraty dokumentów paszportowych, wypadków drogowych, śmierci, aresztu, katastrof przemysłowych, aktów terrorystycznych, klęsk żywiołowych, zamieszek, zagrożenia życia lub zdrowia obywateli Ukrainy.

W przypadku sytuacji nadzwyczajnych poza godzinami pracy urzędu konsularnego prosimy o kontakt na telefon:

+48 (22) 622 47 97 (dyżurny Ambasady Ukrainy).

W sytuacjach nagłych zagrożenia życia lub zdrowia wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli ukraińskich poza godzinami pracy prosimy o kontakt na telefon alarmowy:

+ 48 698 608 837

Wydział Ekonomiczny Ambasady Ukrainy
Adres:

Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580 Warszawa, Polska

Telefon: +48 (22) 622-47-97, 622-15-49, 629-34-46
Faks: +48 (22) 622-47-43
Email: tem@ukraine-emb.pl