Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej

, Kijów 20:24

Terminy i reguly wydania wiz dla wjazdu na Ukrainę i tranzytu przez jej terytorium dla cudzoziemców i osób bez obywatelstwa